Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w 2010 roku

Wyniki Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w 2010 roku

Wyniki Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w 2010 roku

Data publikacji: 2011-05-02
UNIQA w 2010 roku zanotowała 6% wzrost składki przypisanej do poziomu 1,8 mld zł, wysokie dynamiki w ubezpieczeniach majątkowych, podwójny przypis w polisach zdrowotnych oraz 36,9% wzrost w sprzedaży ubezpieczeń na życie.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

W ubiegłym roku UNIQA TU SA odnotowała 16% wzrost przypisu składki do poziomu 891,6 mln zł.

W ramach ubezpieczeń majątkowych najprężniej rozwijały się ubezpieczenia mieszkaniowe (18% wzrost), ubezpieczenia od ognia (11% wzrost) oraz ogólne ubezpieczenia OC (16% wzrost). Natomiast w ubezpieczeniach osobowych dużym sukcesem cieszyła się sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych, których przypis został podwojony. Odnotować warto także 10% wzrost w ubezpieczeniach wypadkowych. Z kolei w ubezpieczeniach komunikacyjnych UNIQA osiągnęła 10% wzrost w OC i 22% w AC. Ponadto, w porównaniu z 2009 rokiem, udział ubezpieczeń samochodowych w portfelu został zmniejszony z 60% do 59%. Podobnie jak w latach ubiegłych do zwiększenia sprzedaży przyczynił się także rozwój współpracy w kanale bankowym, zwłaszcza z Raiffeisen Bank i Raiffeisen Leasing oraz w kanale brokerskim.

Rozwój firmy Na rezultaty finansowe UNIQA TU SA w roku 2010, podobnie jak na wyniki całego sektora ubezpieczeń non-life, znaczny wpływ miały anomalia pogodowe w trakcie roku - intensywne opady śniegu, silne mrozy oraz deszcze nawalne powodujące powodzie i podtopienia, a także rosnąca szkodowość ubezpieczeń samochodowych.

"Szkody z tytułu ciężkiej zimy oraz powodzi i podtopień w roku 2010 kosztowały spółkę 173 mln zł. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów było to wciąż 88 mln zł. Jednocześnie w związku z obserwowanymi w skali całego rynku negatywnymi trendami w ubezpieczeniach komunikacyjnych spółka zdecydowała się na wzmocnienie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w tym obszarze, co również obciążyło wynik techniczny. Wzrost odszkodowań i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych udało się jedynie w części skompensować ograniczeniem kosztów działalności - udział kosztów akwizycji i administracji w składce zarobionej brutto spadł w roku 2010 z 32% do 31,1% - oraz wzrostem dochodów z lokat" – skomentował Andrzej Jarczyk, Prezes Grupy UNIQA Polska. W rezultacie spółka zanotowała stratę przed opodatkowaniem za rok 2010 w wysokości 81 mln zł oraz stratę netto w wysokości 68,6 mln zł.

Kończąc rok 2010 UNIQA TU spełniała wymagane polskim prawem normy wypłacalności. Margines wypłacalności był pokryty środkami własnymi z nadwyżką 36 mln zł a kapitał gwarancyjny z nadwyżką 96 mln zł. Nadwyżka aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyniosła 38 mln zł.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

UNIQA TU na Życie SA w zeszłym roku osiągnęła przypis w wysokości 941,3 mln zł, w stosunku do 960,8 mln zł w 2009 roku. Nieznaczny (2%) spadek składki wynika z planowanego zmniejszenia sprzedaży produktów ze składką jednorazową, których sprzedaż jest limitowana z uwagi na wysoką kapitałochłonność.

Składka regularna wzrosła o 36,9% do 64,7 mln zł, głównie za sprawą dynamicznego rozwoju ubezpieczeń grupowych (62% wzrost). W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu: 33% dla produktów indywidualnych oraz 27% dla ubezpieczeń kart i kredytów. Składka jednorazowa w 2010 roku wyniosła 876,6 mln zł. Zmniejszenie w zestawieniu z 2009 rokiem o 4%, wynika z planowego ograniczenia sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Równocześnie UNIQA bardzo dynamicznie rozwijała sprzedaż ubezpieczeń strukturyzowanych (11,5-krotny wzrost przypisu) oraz ubezpieczeń typu unit-linked (3,5-krotny wzrost).

Intensywny rozwój sprzedaży ubezpieczeń ze składką regularną w połączeniu z wysokim wolumenem składki jednorazowej oraz ścisła kontrola poziomu ponoszonych kosztów przyczyniły się do osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego. Zysk przed opodatkowaniem UNIQA TU na Życie S.A. za rok 2010 wyniósł 1,4 mln zł a zysk netto 0,6 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku UNIQA TU na Życie S.A. spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Margines wypłacalności był pokryty środkami własnymi z nadwyżką 10 mln zł a kapitał gwarancyjny z nadwyżką 33 mln zł. Nadwyżka aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyniosła 48 mln zł.

Podsumowanie

"Rok 2010 był dla Grupy UNIQA Polska czasem dynamicznego rozwoju sprzedaży w ramach wszystkich kanałów dystrybucji i budowania trwałych partnerskich relacji. Inwestowaliśmy w rozwój sieci wyłącznej, otwierając w roku ubiegłym 19 nowych placówek – Agencji Generalnych UNIQA – na terenie całego kraju. Rozszerzyliśmy współpracę z brokerami ubezpieczeniowymi, dealerami samochodowymi i jeszcze aktywniej byliśmy obecni w sektorze mieszkalnictwa. Naszym agentom i partnerom zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie – Platformę Obsługi Sprzedaży – która w znaczący sposób poprawiła ich komfort i efektywność współpracy z Grupą UNIQA. Z myślą o klientach inwestowaliśmy w procesy likwidacji szkód i rozwój produktów. W efekcie UNIQA uzyskała wysokie dynamiki sprzedaży i kontynuuje pozytywny trend stabilnego rozwoju, a podjęte przez nas działania zmierzające do poprawy rentowności biznesu powinny wkrótce przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe" - podsumował Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA w Polsce.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze