Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki Grupy Generali Polska w 2010 roku

Wyniki Grupy Generali Polska w 2010 roku

Data publikacji: 2011-03-17
Rok 2010 był czasem dynamicznego rozwoju Generali w kluczowych segmentach rynku. Towarzystwo zanotowało bardzo dobre wyniki w ubezpieczeniach na życie, dzięki nowo pozyskanym umowom oraz wysokim poziomem utrzymania klientów. Ubiegły rok był także udany dla OFE Generali - lidera najnowszego rankingu KNF pod względem 3-letniej stopy zwrotu z inwestycji z 6 października 2010 roku.

„Miniony rok był dla branży ubezpieczeniowej trudnym okresem przede wszystkim w kontekście szkód wywołanych przez liczne anomalie pogodowe, ale także przez ostrą konkurencję cenową zapoczątkowaną jeszcze w ubiegłych latach. Czas kryzysu na rynkach finansowych również nie pomagał w działalności naszej branży, choć Polska gospodarka radziła sobie na tle innych europejskich krajów relatywnie dobrze. Wszystkie te aspekty miały znaczący wpływ na wyniki działalności towarzystw ubezpieczeniowych w 2010 roku. Na tym tle dokonania Generali oceniam jako bardzo obiecujące, bowiem w kluczowych dla nas segmentach rynku rozwijaliśmy się w bardzo dobrym i szybszym tempie od konkurentów rynkowych” – mówi Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce, Artur Olech.

Ubezpieczenia Majątkowe

W ubiegłym roku przypis składki brutto spółki Generali T.U. S.A. z rynku ubezpieczeń majątkowych wyniósł 749.978 tys. zł i był o niemal 3 % wyższy w porównaniu z rokiem 2009. W minionym roku spółka kładła duży nacisk na zwiększenie sprzedaży tych produktów ubezpieczeń majątkowych, które pozwalają generować wyższą rentowność niż w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC, które są obecnie na polskim rynku niedochodowe. W rezultacie tych działań w 2010 r. ubezpieczenia mieszkaniowe, MSP, turystyczne i NNW oraz ubezpieczenia korporacyjne stanowiły ok. 37% całego portfela ubezpieczeń majątkowych Generali T.U., wobec 32% jeszcze 2 lata temu.

Sukces Generali - wyniki Ubezpieczenia masowe nie-komunikacyjne wzrosły o 29% i były w 2010 roku najdynamiczniej rozwijającą się linią biznesu Generali. Portfel ubezpieczeń komunikacyjnych towarzystwa wzrósł rok do roku o 3,8% i wyniósł 472,5 mln zł. W ostatnich miesiącach firmie udaje się również systematycznie poprawiać rentowność tej linii biznesu.

Generali Życie

Przypis składki brutto spółki Generali Życie T.U. S.A. wyniósł na ubiegłego roku 990.566 tys. zł, wobec 1.209.427 tys. zł przed rokiem. Niższy wolumen przypisu składki z tego segmentu rynku jest wynikiem tzw. wysokiego efektu bazy dla rezultatów osiągniętych w 2009 r., a zwłaszcza bardzo wysokiego, jednorazowego przypisu składki w IV kwartale 2009 roku, w którym Generali na mocy współpracy z partnerami bankowymi wypracowało ponad 0,5 mld zł przypisu składki. Sprzedaż ubezpieczeń ze składką jednorazową wyniosła na koniec 2010 r. 520,6 mln zł, wobec 838,7 mln zł rok wcześniej.

Jednak strategicznie Generali skupiało się w 2010 r., kontynuując kierunek wyznaczony w latach ubiegłych, na segmencie produktów ze składką regularną, które stanowią fundament działalności stricte ubezpieczeniowej towarzystw ubezpieczeń na życie. Wzrost w tym obszarze wyniósł 27%, do 469,9 mln zł, podczas gdy – wg najświeższych dostępnych danych rynkowych – na koniec III kwartału ub.r. ten segment rynku wzrósł w Polsce o 9,9% (a więc niemal 3-krotnie wolniej). Tak dobre rezultaty spółka zawdzięcza przede wszystkim doskonałym wynikom w pozyskiwaniu nowych klientów, osiągając 30% wzrost w tym obszarze. Wysoka dynamika tego biznesu jest także zasługą dobrego utrzymania portfela ubezpieczeń na życie, który w trudnych realiach rynkowych uległ w Generali znaczącej poprawie, zbliżając się do poziomu z okresu prosperity w gospodarce. Niezmiennie na wyniki te wpływa bardzo dobra efektywność sprzedaży i strategia multikanałowej dystrybucji z wiodącą rolą sieci własnej.

Generali OFE

Na koniec IV kwartału 2010 r. OFE Generali prowadził 782 tys. aktywnych rachunków emerytalnych, tj. o 16% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to 4-krotnie szybsze tempo rozwoju, w porównaniu ze średnią rynku, na którym liczba aktywnych rachunków wzrosła w ciągu roku o 3,9%. Generali OFE zarządzał na koniec ubiegłego roku aktywami w wysokości 10,4 mld zł, tj. o 35% więcej niż przed rokiem. Długoterminowe wyniki inwestycyjne potwierdzają słuszność przyjętej strategii bazującej na dwóch podstawowych elementach: długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym oraz bezpieczeństwie. W ostatnim opublikowanym przez KNF komunikacie z dn. 6 października 2010 w sprawie 3-letnich stóp zwrotu, OFE Generali zajął po raz trzeci z rzędu pierwsze miejsce. Został również laureatem zestawienia Najlepszych Instytucji Finansowych przygotowywanego przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Podsumowanie roku 2010 i perspektywy

Skonsolidowany zysk netto Grupy Generali wyniósł na koniec 2010 r. 20,0 mln zł wobec 24,4 mln zł rok wcześniej. Wynik ten został obciążony zarówno przez anomalie pogodowe, które miały znaczący wpływ wyższy poziom wypłacanych przez firmę odszkodowań, jak i negatywne trendy na polskim rynku ubezpieczeń samochodowych.

Nadrzędnym celem Generali w ubezpieczeniach majątkowych w roku 2011 jest poprawa rentowności we wszystkich głównych liniach biznesowych. Jest on największym wyzwaniem ze względu na trudne warunki otoczenia rynkowego, w którym funkcjonują towarzystwa w ostatnich latach, kiedy wyniki finansowe obciążają liczne powodzie, huragany i intensywna zima.

„Perspektywy dla ubezpieczeń majątkowych są dobre. Liczę na to, iż rynek dojrzeje do zmian i nie będziemy konkurować już tylko ceną, ale również jakością serwisu dla Klientów. Walka cenowa doprowadziła bowiem do tego, że rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce jest nie tylko nierentowny ale przynosi w ostatnich 2 latach gigantyczne straty. Pozostałe segmenty rynku majątkowego mają szansę na dalszy rozwój, co wynika z tego, że dysponujemy coraz większą ilością dóbr o wysokiej wartości, które trzeba zabezpieczać” – komentuje Prezes Artur Olech.

W przypadku ubezpieczeń na życie Generali chce skupić się na biznesie regularnym, czyli klasycznych i długoterminowych produktach ubezpieczeń na życie. W tej kwestii planowany jest wzrost dwucyfrowy.

„Rynek ubezpieczeń na życie może dynamicznie się rozwijać, gdyż ciągle jego udział w PKB daleko odbiega od średniej europejskiej. Dodatkowo zapowiadane zmiany w systemie emerytalnym powinny stymulować Polaków do dodatkowego oszczędzania i inwestowania na przyszłość, co może również zaowocować dalszym rozwojem produktów ubezpieczeń na życie” – dodaje Artur Olech.

W 2011 r. Generali będzie koncentrować się na kontynuacji stabilnego rozwoju w poszczególnych kanałach dystrybucji. Towarzystwo planuje również nasilić prace nad dostosowaniem oferty do oczekiwań Klientów poprzez zmiany produktowe oraz innowacyjne rozwiązania. Firma będzie kontynuować w 2011 r. strategię profesjonalnego i niezawodnego serwisu, szybkiego reagowania na potrzeby Klientów, jak również korzystnej ceny dla swoich produktów i usług.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze