Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki Grupy Allianz w 2010 roku

Wyniki Grupy Allianz w 2010 roku

Data publikacji: 2011-03-15
W 2010 roku Grupa Allianz Polska zebrała ze składek w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych łącznie 3,2 mld zł. Osiągnęła tym samym najlepszy wynik spośród wszystkich spółek Allianz w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktywa pod zarządzaniem Grupy Allianz wzrosły w ciągu ubiegłego roku o 26% i przekroczyły poziom 10 miliardów zł.

Ubezpieczenia majątkowe

TUiR Allianz Polska zebrało w 2010 roku składkę w łącznej wysokości 1,73 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do roku 2009. Składki z ubezpieczeń samochodowych wzrosły w porównaniu z 2009 rokiem o 17% do 998 milionów złotych. W ubezpieczeniach NNW spółka zanotowała wzrost o 56% do 68 mln zł, w ubezpieczeniach OC o 18% do 114 mln zł, a w ubezpieczeniach mieszkania o 13% do 91 mln zł. Rosło też zainteresowanie ofertą dla małego i średniego biznesu, gdzie przypis składki zwiększył się o 10% do 77 mln zł.

Wyniki Allianz - sukces Po stronie szkodowej ubiegły rok był zdominowany przez wpływ zjawisk atmosferycznych: ciężkiej zimy oraz przetaczających się przez kraj fal powodziowych. W związku z tym wysokość wypłaconych odszkodowań wzrosła w porównaniu z 2009 rokiem o 12% do 1,08 mld zł. Miało to wpływ na wynik techniczny, który wyniósł –109,5 mln zł. Po konsolidacji wyników z Allianz Bankiem, którego właścicielem do czasu przejęcia przez Getin Holding pozostaje TUiR Allianz Polska, wynik finansowy netto wyniósł –200,8 mln zł.

W 2010 roku Grupa Allianz rozszerzyła ofertę ubezpieczeniową dla małych przedsiębiorstw oraz rozwinęła zakres ubezpieczeń komunikacyjnych o nowe usługi m.in. nowe pakiety assistance czy usługę „door-to-door” (odstawienie pojazdu do klienta po dokonanej naprawie). W ubezpieczeniach majątkowych Allianz skupia się na poprawie rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych, w szczególności polis sprzedawanych za pośrednictwem dealerów, oraz ubezpieczeń finansowych. Firma przygotowała też pakiety ubezpieczeń dla małych i średnich firm, dzięki którym każdy drobny przedsiębiorca może dostosować ubezpieczenie biznesu do swoich potrzeb. Poza kontynuacją tych działań celem na 2011 rok będzie wzrost sprzedaży w sieci własnej przy zachowaniu jej rentowności, rozwój współpracy z brokerami i multiagencjami oraz kontynuacja prac nad uproszczeniem procesu likwidacji szkód.

Ubezpieczenia na życie

W ubezpieczeniach na życie TU Allianz Życie Polska odnotowało w porównaniu z rokiem 2009 wzrost przychodów ze sprzedaży produktów ze składką regularną i spadek w produktach ze składką jednorazową. W tej pierwszej grupie wzrost dotyczył zarówno produktów indywidualnych (4%) jak i grupowych (7%). Natomiast w ubezpieczeniach z jednorazową składką spadek był wynikiem głównie zmniejszenia sprzedaży polisolokat i polis grupowych sprzedawanych za pośrednictwem banków. W sumie wartość zebranych składek wyniosła 1,47 mld zł, o 21% mniej niż w 2009 roku.

W 2010 roku życiowa spółka Allianz wypłaciła 1,2 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń, w porównaniu do 1,18 mld zł w 2009 roku. Wynik techniczny wyniósł 69,6 mln zł, a zysk netto to 60,2 mln zł, czyli o 46% więcej niż w poprzednim roku.

Grupa Allianz systematycznie monitoruje poziom satysfakcji w zakresie likwidacji szkód i obsługi roszczeń. Rośnie liczba osób, które są gotowe polecać Allianz, a maleje liczba osób niezadowolonych z usług. Mimo że w 2010 roku ze względu na katastrofy naturalne znacząco wzrosła liczba szkód, zmalał średni czas ich likwidacji, podobnie jak średni czas oczekiwania na połączenie z call center.

Fundusz emerytalny

Aktywa Allianz Polska OFE w ciągu 2010 roku wobec poprzedniego roku wzrosły o 29% osiągając 6,5 mld zł. Zgodnie ze styczniowym rankingiem „Rzeczpospolitej” Allianz OFE miał najlepsze spośród wszystkich ubezpieczycieli stopy zwrotu za okres 3 ostatnich lat (10,87%) oraz najlepszy czteroletni zwrot (18,2%). Jest również w pierwszej trójce funduszy z najlepszą pięcioletnią stopą zwrotu. Dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym w ostatnich latach Allianz OFE brał udział w obu ubiegłorocznych losowaniach funduszy dla osób, które nie wybrały ich samodzielnie. Między innymi dzięki temu fundusz zwiększył w ciągu roku liczbę członków do ponad 448 tysięcy. Zysk netto PTE Allianz Polska na koniec 2010 r. wyniósł 19,5 mln zł w porównaniu z 14,8 mln zł w 2009 roku.

W związku z zapowiadanymi planami zmian w systemie emerytalnym Grupa Allianz chce w najbliższej przyszłości rozwijać ofertę produktów z myślą o oszczędzaniu na emeryturę.

Fundusze inwestycyjne

TFI Allianz na koniec 2010 roku obsługiwało 25,7 tys. klientów. Roczny zysk netto Towarzystwa wyniósł 7,5 mln zł. Wartość zarządzanych przez TFI Allianz aktywów na 31 grudnia 2010 roku to 1,83 mld zł.

Znakomitymi wynikami za 2010 rok mogą pochwalić się subfundusze akcyjne Allianz FIO, w szczególności Allianz Akcji Plus, który okazał się najlepszym funduszem w swojej grupie w minionym roku, przynosząc inwestującym zwrot na poziomie 37,8%. Wysoki zysk – 33,68% przyniósł też subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek. Dobrymi wynikami mogą pochwalić się również subfundusze Allianz Globalny SFIO: Allianz Akcji Europejskich (28,16%), Allianz Akcji Azji i Pacyfiku (24,13%) oraz Allianz Akcji Rynków Wschodzących (21,32%).

W ubiegłym roku TFI Allianz przeprowadziło dwie udane emisje certyfikatów inwestycyjnych funduszu absolutnej stopy zwrotu Allianz Platinium FIZ. W sumie w 2010 roku zebrał on ponad 250 mln zł przekraczając 300 mln zł łącznej sumy swoich aktywów. Fundusz ten również osiągnął bardzo dobre wyniki inwestycyjne, przynosząc w 2010 roku swoim klientom 25,94% zysku.

Bankowość

Od podpisania w listopadzie umowy z GETIN Holding w sprawie sprzedaży 100% akcji Allianz Bank Polska, obie instytucje czekają na otrzymanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na finalizację transakcji. Do tego czasu obsługa klientów bankowych prowadzona jest bez zmian. Allianz Bank Polska S.A. na koniec 2010 roku miał 76 tys. klientów, których obsługiwał poprzez 60 placówek bankowych. Jego suma bilansowa na 31 grudnia 2010 r. wynosiła 1 026 mln zł.

Nagrody dla Grupy w 2010 roku

Grupa Allianz zdobyła w 2010 roku liczne wyróżnienia za swoją działalność, zarówno będące uznaniem dla wyników firmy, jak i przyznane za jakość obsługi klientów:

  • wyróżnienie od Rzecznika Ubezpieczonych za niską w stosunku do udziałów w rynku liczbę skarg oraz rzetelne i merytoryczne podejście do spraw klientów,
  • godło Jakość Obsługi 2010 i miejsce na liście stu firm najbardziej przyjaznych klientowi,
  • nagrodę Gazety Bankowej dla najlepszego ubezpieczyciela majątkowego, opartą na bardzo dobrych danych z instytucji nadzoru oraz ocenach jury składającego się z ekspertów rynku ubezpieczeniowego,
  • drugą pozycję w rankingu Złoty Zderzak organizowanym przez Polską Izbę Motoryzacji obejmującym ubezpieczycieli komunikacyjnych,
  • wyróżnienie Laur Buildera przyznawane przez miesięcznik „Builder” firmom i instytucjom, których działalność i świadczone usługi wspierają rozwój branży budowlanej i działających w niej firm,
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeniowego dla prezesa Pawła Dangla oraz odznaczenia i wyróżnienia dla przedstawicieli kadry zarządzającej firmy: Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali Piotr Dzikiewicz, Stanisław Borkowski oraz Wiesław Zaborowski.
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2013-10-30

Ubezpieczyciele zyskują w I kwartale 2012 roku

Ubezpieczyciele rosną w siłę - tak wynika z raportów okresowych Grupy Generali, Ergo Hestii, Allianz i UNIQA. Na poprawę rentowności duży wpływ miała mniejsza szkodowość w I kwartale 2012 roku,...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2013-11-22

Grupa Allianz Polska po III kwartale na ścieżce wzrostu

W ciągu trzech kwartałów 2011 roku Grupa Allianz Polska zebrała łącznie 2,68 mld zł składek, czyli o blisko 10% więcej niż w tym samym okresie roku 2010. Wzrosła też łączna wartość aktywów zarządzanych...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2013-09-16

Wyniki Allianz Polska za I półrocze 2011 roku

Allianz Polska w I półroczu 2011 roku pozostał na ścieżce wzrostu. Wykazuje 8% wzrost składki z ubezpieczeń majątkowych, 22% wzrost indywidualnych polis na życie ze składką regularną oraz bardzo...

Czytaj więcej
Komentarze
Tomasz
2012-02-28 19:35
Jak sie ma niechciane ubezpieczenie to sie pilnuje po 20 razy daty wypowiedzenia oc. Tym bardziej ze miales okazje do przedostatniego dnia trwania umowy a nie miesiąc przed jej końcem jak kilka lat temu bylo. Swoich spraw sie pilnuje albo sie placi. Jak sie spoznisz z pitami to tez bedziesz plakal na urząd skarbowy ze cie oszukali???
odpowiedz
janek
2011-04-02 16:22
A ile wzbogacila sie spolka-przez podwojne oc,przez spoznienia kierowcow w wypowiedzeniu,przez niechciane ubezpieczenia.Czy aby zawsze zgodne z KC,
odpowiedz