Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

"Wspieramy Mamy" - IV edycja programu AXA zakończona

Data publikacji: 2011-05-25

Wczoraj zakończyła się IV edycja programu społecznego AXA "Wspieramy Mamy". Spośród 240 otrzymanych wniosków o dotację, niezależna komisja wytypowała 11 zwycięskich projektów. Dodatkowo pracownicy AXA zdecydowali o przyznaniu 12. grantu. Suma dotacji to ponad 139 tys. złotych.

W czasie czterech edycji programu zgłoszono 890 wniosków o dotację z całego kraju. 38 wybranych organizacji pozarządowych zrealizowało swoje projekty, w których uczestniczyło około tysiąca matek. Łączna kwota przekazanego przez AXA wsparcia w czterech edycjach to: 513.791,95 zł.

Mama z dzieckiem Program "Wspieramy Mamy" miał na celu pomoc:

 • mamom dzieci niepełnosprawnych w zdobyciu prawa jazdy
 • przy realizacji filmu o autyzmie
 • przy powstaniu wystawy oraz broszur informacyjnych dla rodziców i lekarzy, przybliżających temat Zespołu Downa
 • niewidomym mamom w nauce pielęgnacji swoich nowo narodzonych dzieci
 • przy powstaniu książeczki dla dzieci o niepełnosprawności rodziców pt. "Moja mama jeździ w wózku"
 • przy powstaniu Banku Czasu Matek
 • przy uruchomieniu platformy wymiany usług i doświadczeń pomiędzy kobietami

AXA, jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie, przeprowadziła w 2007 roku badanie społeczne dotyczące sytuacji polskich matek. Wyniki przedstawiono w raporcie "Inicjatywy społeczne na rzecz matek, problemy, wyzwania, dobre praktyki", po którego publikacji AXA zdecydowała się wspierać kobiety w tym trudnym, ale jakże szczęśliwym okresie macierzyństwa. Powstał projekt "Wspieramy Mamy", którego celem jest pomoc finansowa i merytoryczna organizacjom działającym na rzecz matek w Polsce.

Partnerem w przedsięwzięciu AXA są Inwestycje Społeczne, firma specjalizująca się w działaniach na styku biznesu i działań charytatywnych. Do udziału w akcji zapraszane są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które reprezentują specjalistów w wybranych dziedzinach, pozwalających na dotarcie do matek potrzebujących wsparcia.

AXA okazuje pomoc również dla mam bezpośrednio związanych z firmą. 20 maja 2011 roku AXA Polska S.A. została wyróżniona w konkursie "Mama w pracy" organizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja, "Rzeczpospolitą" oraz MillwardBrown SMG/KRC. Nagrody przyznawane są tym firmom, które wykazują się zaangażowaniem i stałym podnoszeniem standardów pracy młodych mam.

Tagi:

Komentarze