Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Upadek biura podróży. Co robić gdy wykupiliśmy wyjazd?

Data publikacji: 2015-09-11

Warto wiedzieć, że każde biuro podróży zarejestrowane w Polsce, posiada odpowiednią polisę lub gwarancję. Takie zabezpieczenie przyda się wtedy, gdy operator turystyczny nie ma środków na zorganizowanie wyjazdu lub zapewnienie powrotu turystów do kraju …

W ostatnich tygodniach pojawiły się kolejne doniesienia o niewypłacalności biur podróży. Ze względu na niestabilność rynku turystycznego, kłopoty finansowe nie omijają również doświadczonych operatorów. W najgorszej sytuacji znajdują się klienci niewypłacalnych firm turystycznych.

Wartość zabezpieczenia zależy nie tylko od przychodu operatora

Obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony dla klientów operatora turystycznego, wynika z obowiązujących przepisów. Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. mówi, że biuro podróży na wypadek swojej niewypłacalności powinno zagwarantować:

 • pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu
 • zwrot środków wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, jeżeli z przyczyn dotyczących organizatora wspomniana impreza nie została zorganizowana
 • zwrot części środków zapłaconych przez klientów, proporcjonalnie do części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora

Jeśli firma turystyczna jest niewypłacalna, to do zaspokojenia roszczeń klientów służą obowiązkowe środki ochrony. Do tej kategorii zaliczamy:

 • umowę ubezpieczenia na rzecz klientów
 • gwarancję bankową
 • gwarancję ubezpieczeniową
 • przyjmowanie wpłat klientów tylko na rachunek powierniczy (rozwiązanie dopuszczalne, gdy operator turystyczny oferuje tylko krajowe wyjazdy i przekaże marszałkowi województwa odpowiednie oświadczenie)

Operator turystyczny, który działa w Polsce musi zapewnić klientom przynajmniej jeden z wymienionych środków ochrony. W praktyce, najczęściej wybieraną opcją jest ubezpieczenie na rzecz klientów. Umowa takiej polisy lub wykupionej gwarancji musi zostać dostarczona marszałkowi województwa. Ustawa o usługach turystycznych nie precyzuje poziomu finansowych zabezpieczeń, które powinny zapewnić firmy turystyczne. Odpowiednie informacje na ten temat można jednak znaleźć w dwóch rozporządzeniach Ministra Finansów (Dz.U. 2013 poz. 510 i 511). Wspomniane rozporządzenia uzależniają wartość gwarancji lub sumy ubezpieczenia od kilku czynników (m.in. poziomu przychodów firmy turystycznej, zakresu działalności i sposobu wykonywania przedpłat przez klientów). W przypadku operatorów, którzy organizują zagraniczne wycieczki lotnicze, wartość zabezpieczenia nie może być mniejsza od 149 000 euro i 12% rocznego przychodu z działalności tego typu. Analogiczne limity są niższe, jeżeli firma nie korzysta z transportu lotniczego lub organizuje wycieczki na terenie krajów graniczących z Polską.

Klientom upadłego biura musi pomóc marszałek województwa

Duża liczba upadłości biur podróży w połączeniu z przykrymi doświadczeniami turystów sprawiła, że ustawodawca przygotował specjalne zasady działania w kryzysowych sytuacjach. Każda obowiązkowa gwarancja lub umowa ubezpieczenia, którą przedstawia biuro turystyczne, musi zawierać specjalne upoważnienie dla marszałka województwa. Ten organ administracji samorządowej jest ustawowo zobowiązany do działania, gdy biuro podróży utraci płynność finansową. Warto również nadmienić, że marszałek kontroluje i nadzoruje działalność biur turystycznych na terenie danego województwa.
Według obowiązujących przepisów, marszałek województwa może dysponować środkami należnymi z umowy ubezpieczenia lub gwarancji, gdy firma turystyczna utraci wypłacalność. W takiej sytuacji priorytetowym zadaniem marszałka województwa jest zorganizowanie powrotu wszystkich klientów do kraju. Samorząd prócz transportu musi również zapewnić nocleg oraz wyżywienie pechowych turystów. Warto jednak pamiętać, że urząd marszałkowski nie ponosi odpowiedzialności za nieudaną wycieczkę. Kompetencje marszałka polegają tylko na rozdysponowaniu sumy wynikającej z umowy ubezpieczenia lub gwarancji. Po zorganizowaniu powrotu wszystkich turystów, pozostałe środki z ubezpieczenia lub gwarancji służą do pokrycia roszczeń pechowych klientów. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że podział tej sumy jest długotrwały. Poszkodowani klienci operatora przez rok mogą zgłaszać swoje roszczenia do urzędu marszałkowskiego. Dopiero później możliwy jest podział pozostałych środków. Ich wysokość nie zawsze zapewnia pełną rekompensatę dla poszkodowanych klientów. Dlatego wypłata z tytułu gwarancji lub ubezpieczenia może być proporcjonalnie zmniejszona.

Część środków wpłaconych operatorowi może zwrócić państwo

Warto wiedzieć, że osoby, które po bankructwie biura podróży nie odzyskały wszystkich środków, mogą skorzystać z jeszcze jednego rozwiązania. Polega ono na pozwaniu Skarbu Państwa. Możliwość wniesienia takiego powództwa wynika ze złego wdrożenia unijnych przepisów do polskiego prawa. Zgodnie z artykułem 7 Dyrektywy 90/314, klient upadłego biura podróży powinien odzyskać całość wpłaconych środków. W precedensowym wyroku z 29 grudnia 2014 r. (sygn. akt. V Ca 594/14), Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że zła implementacja unijnych przepisów otwiera drogę do odzyskania części utraconej sumy od Skarbu Państwa. Przynajmniej kilku turystów po wyrokach obciążających Skarb Państwa, otrzymało już zwrot środków wpłaconych operatorowi. Mowa o kwotach, których nie udało się odzyskać dzięki obowiązkowym ubezpieczeniom lub gwarancjom.

Tagi:

Komentarze

2019-09-25 20:52

ok89.78.x.x

a co jak już jesteś za granicą i padnie biuro? co wtedy?

2019-10-02 15:15

Ubea.pl81.190.x.x

Każde biuro musi mieć ubezpieczenie, z którego w pierwszej kolejności zostaną wypłacone pieniądze potrzebne na zapewnienie powrotu klientów biura przebywających za granicą. Jeżeli pieniądze z ubezpieczenia się skończą, zostanie użyty Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.