Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Ubezpieczyciele nie będą stosować potrąceń amortyzacyjnych

Ostatnia aktualizacja: 2014-04-13

Na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której wyjaśnia że towarzystwa ubezpieczeniowe przy wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia OC za uszkodzone części pojazdu nie mogą uwzględniać potrąceń amortyzacyjnych. Wartość odszkodowania powinna być ustalona w oparciu o ceny nowych części.

Przy wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia OC towarzystwa ubezpieczeniowe często uwzględniały amortyzację części, co skutkowało obniżeniem finalnej wartości odszkodowania. W odpowiedzi na zapytania kierowców dotyczące zasadności tych praktyk, Rzecznik Ubezpieczonych wysunął zapytanie w tej sprawie do Sądu Najwyższego:

„Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych?"

Dnia 12 kwietnia 2012 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści:

„Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi."

Oznacza to, że ubezpieczony dochodzący wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC ma pełne prawo żądać, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części zamiennych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe w wyjątkowych okolicznościach mogą stosować potrącenia amortyzacyjne, tzn. w momencie, gdy zastosowanie nowych części prowadziłoby do wzrostu wartości całego naprawionego pojazdu. W takim przypadku odszkodowanie może zostać pomniejszone o kwotę wzrostu wartości pojazdu w odniesieniu do stanu sprzed szkody. Udowodnienie wzrostu wartości pojazdu w porównaniu ze stanem sprzed szkody spoczywa wyłącznie na towarzystwie ubezpieczeń. Sąd najwyższy podkreślił, że w innych przypadkach stosowanie potrąceń amortyzacyjnych jest niezgodne w obowiązującymi normami prawnymi.

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych

Tagi:

Komentarze

2012-06-12 10:23

Ramzes 13

Całe nasze prawo nie mogą ale mogą, brak jedoznacznej opini prowadzi do nadużycia tego przepisu

2012-05-09 08:50

oliver

Czyli rozumiem z tego tyle, że towarzystwa tak czy siak będą robić co chcą, bo przecież mogą stwierdzić że to "wyjątkowa sytuacja".