Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie wyjazdu do pracy za granicę

Data publikacji: 2015-12-31

Każdego roku tysiące Polaków wyjeżdżają, aby podjąć krótkoterminową pracę za granicą (np. w Niemczech lub Wielkiej Brytanii). Takie osoby zwykle nie uczestniczą w zagranicznym systemie opieki zdrowotnej. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewni im tylko ograniczony dostęp do bezpłatnych usług medycznych, dlatego wykupienie dobrowolnej polisy, jest koniecznością.

Specjalne ubezpieczenie dla Polaków zatrudnionych za granicą, gwarantuje zwrot kosztów leczenia nawet osobom, które nie podpisały oficjalnej umowy z pracodawcą

Pracownik za ochronę ubezpieczeniową musi zapłacić więcej niż turysta

Na wstępie warto wyjaśnić, że ubezpieczenia dla emigrantów zarobkowych są szczególnym wariantem standardowych polis turystycznych. Kilku krajowych ubezpieczycieli oferuje takie polisy klientom podejmującym pracę fizyczną poza granicami Polski (patrz poniższa tabela). Trzeba pamiętać, że osoby wykonujące niektóre czynności (np. remonty na wysokich rusztowaniach) będą musiały rozszerzyć swój zakres ochrony i zapłacić wyższą składkę. W typowych przypadkach, koszt ubezpieczenia dla pracownika jest o 20% - 60% wyższy od ceny, którą za ten sam okres ochrony musi zapłacić turysta wyjeżdzający np. do Niemiec. Taka zwyżka będzie większa dla osób wykonujących ciężką i ryzykowną pracę fizyczną.

Ubezpieczenie dwumiesięcznego wyjazdu do Niemiec kosztuje od 280 zł

Poniższe zestawienie prócz informacji dotyczących zakresu ochrony, prezentuje również wysokość przykładowej składki. Tę wartość policzono dla trzydziestoletniego Polaka, który przez dwa miesiące będzie pracował w Niemczech (patrz dokładne założenia pod tabelą). Modelowy klient nie cierpi na przewlekłe choroby i zamierza wykonywać pracę niewymagającą rozszerzenia zakresu ochrony. Po przyjęciu takich założeń okazuje się, że ubezpieczenie podczas dwumiesięcznego wyjazdu kosztuje od 278,00 zł (Generali) do 654,00 zł (Liberty Ubezpieczenia). Warto zwrócić uwagę, że jedna polisa (Signal Iduna) zapewnia niższy zwrot kosztów leczenia (15 000 euro), niż pozostałe ubezpieczenia (100 000 zł - ok. 120 000 zł). Jej charakterystyczną cechą jest także ochrona trwająca pół roku albo jeden rok. Ograniczenia w tym zakresie przewiduje również Liberty Ubezpieczenia. Wspomniana firma chroni pracownika przez okres nieprzekraczający 60 dni (patrz poniższe zestawienie).

Trzeba odnotować, że analizowane polisy w ramach pakietu zapewniają również następującą ochronę:

 • ubezpieczenie Assistance (AS)
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) - 50 000 zł/100 000 zł/30 000 euro/50 000 euro
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - 4000 euro/15 000 zł/20 000 zł/30 000 zł
 • ubezpieczenie bagażu (UB) - 500 zł/1000 zł/400 euro

Wszystkie dodatkowe polisy, w praktyce mogą okazać się bardzo przydatne. Ubezpieczenia AS, OC i NNW są nieodzownym elementem dobrego pakietu. Pierwsza z wymienionych polis (AS), często bywa oferowana jako gratis.

Porównanie kosztu i warunków internetowych ubezpieczeń dla Polaków pracujących za granicą

Nazwa ubezpieczyciela/Nazwa polisy Zakres ochrony oraz sumy ubezpieczenia Dodatkowe informacje Składka ubezpieczenia z uwzględnieniem przyjętych założeń (*)
Allianz Direct/Ubezpieczenie Praca Fizyczna za Granicą (Pakiet Standard)
 • Koszty leczenia (KL) i Assistance (AS): 100 000 zł
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW): 30 000 zł
 • Odpowiedzialność cywilna (OC): 50 000 zł
 • Ochrona nie obejmuje pracy fizycznej wysokiego ryzyka (przykłady: konwojent, stolarz, rolnik, rzeźnik, inspektor budowlany, robotnik drogowy, górnik, operator obrabiarki, robotnik w przemyśle ciężkim, marynarz, budowlaniec).Osoba wykonująca taką pracę, zapłaci wyższą składkę.
 • Ubezpieczenie obejmuje transport ubezpieczonego do kraju zamieszkania (limit: 100 00 zł).
327,57 zł
AXA Travel Large
 • KL i AS: 30 000 euro
 • NNW: 4000 euro
 • OC: 50 000 euro
 • Ubezpieczenie bagażu (UB): 400 euro
 • Według firmy AXA, kategoria pracy fizycznej nie obejmuje kierowców autokarów.
 • Ubezpieczenie zapewnia transport ubezpieczonego do kraju zamieszkania (limit: 30 000 euro).
414,21 zł
Generali Ubezpieczenie Turystyczne (Pakiet Elastyczny)
 • KL i AS: 100 000 zł
 • NNW (uszczerbek na zdrowiu): 20 000 zł
 • OC: 50 000 zł
 • UB: 500 zł
 • Ochrona nie obejmuje pracy fizycznej o wysokim stopniu ryzyka (praca w przemyśle wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, środków transportu, drzewnym oraz wszelkie prace na wysokości powyżej 5 metrów). Osoba wykonująca taką pracę, zapłaci wyższą składkę.
 • Ubezpieczenie obejmuje transport ubezpieczonego do kraju zamieszkania.
 • Generali dodatkowo chroni mienie domowe przed kradzieżą (suma: 5000 zł).
278,00 zł
Liberty Ubezpieczenia / Ubezpieczenie Turystyczne (wariant podstawowy)
 • KL i AS: 120 000 zł
 • NNW: 20 000 zł
 • OC: 100 000 zł
 • Ochrona obejmuje pracę fizyczną za granicą (przykład: prace remontowo-budowlane, prace w transporcie, prace w górnictwie, prace w hutnictwie, prace w rolnictwie oraz wykonywanie czynności wymagających używania narzędzi szczególnie niebezpiecznych m.in. pił tarczowych, heblarek, siekier, kilofów, pił łańcuchowych, wiertarek udarowych).
 • Maksymalny okres ubezpieczenia to 60 dni. Obliczono składkę dla okresu od 15 stycznia do 14 marca 2016 r.
 • Ubezpieczenie obejmuje transport ubezpieczonego do kraju zamieszkania (limit: 120 00 zł).
654,00 zł
Signal Iduna / Bezpieczne Podróże Biznesowe (wariant indywidualny)
 • KL: 15 000 euro
 • NNW: 15 000 zł
 • OC: 30 000 euro
 • UB: 1000 zł
 • Ochrona obejmuje pracę fizyczną za granicą (przykład: czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, prace na wysokościach, prace remontowo-budowlane, prace w transporcie prace w rolnictwie, prace pod ziemią, prace w hutnictwie, prace w usługach gastronomicznych).
 • Signal Iduna oferuje tylko ochronę w wariancie półrocznym (obliczona składka) lub rocznym.
 • Ubezpieczenie obejmuje transport ubezpieczonego do kraju zamieszkania (limit: 15 000 euro).
402,31 zł
Warta / WARTA Travel (Pakiet Praca)
 • KL: 120 000 zł
 • NNW: 20 000 zł
 • OC: 50 000 zł
 • UB: 500 zł
 • Ochrona obejmuje pracę fizyczną za granicą (przykład: czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi i substancji chemicznych, praca na wysokościach, prace remontowo - budowlane, praca w transporcie, praca w rolnictwie, praca pod ziemią, praca w hutnictwie i praca w usługach gastronomicznych).
 • Ubezpieczenie obejmuje transport ubezpieczonego do kraju zamieszkania.
592,00 zł

(*) Założenia: Polak w wieku 30 lat wyjeżdża do pracy fizycznej w Niemczech. Ubezpieczony obecnie przebywa w Polsce i nie cierpi na przewlekłe schorzenia. Planowany czas wyjazdu: od 15 stycznia do 15 marca 2015 r. Ubezpieczony nie korzysta ze zniżek dla stałych klientów i bierze pod uwagę tylko polisy dostępne przez Internet.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ubea.pl i stron ubezpieczycieli

Zwrot kosztów transportu medycznego jest ważnym elementem polisy

Refundacja kosztów zagranicznego leczenia to podstawowy element polisy dla osoby pracującej za granicą. Przed zakupem odpowiedniego ubezpieczenia, warto również pamiętać o zwrocie kosztów związanych z transportem medycznym. Taką dodatkową ochronę zapewniają wszystkie porównywane polisy. Kwestia transportu jest bardzo ważna, ponieważ zagraniczna służba zdrowia zwykle nie pokrywa kosztów związanych z powrotem chorego do Polski. Przewóz osób znajdujących się w ciężkim stanie, niestety może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Polak pracujący w niektórych krajach Europy, poniesie także koszty pobytu w szpitalu. Przykładowo niemieckie placówki medyczne za każdy dzień leczenia, naliczają opłatę w wysokości 10 euro (odpłatność dotyczy do 28 dni w roku). Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia, zaleca wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia przed wyjazdem za granicę.

Tagi:

Komentarze