Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Ubezpieczenie turystyczne WARTA

Data publikacji: 2011-04-27

Ubezpieczenie turystyczne pozostające w ofercie towarzystwa to WARTA TRAVEL. Jest to produkt skierowany do wszystkich osób planujących wyjazdy zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Ubezpieczenie turystyczne Warta oferuje w trzech wariantach: RODZINA, JUNIOR oraz WEEKEND.

Ubezpieczenie turystyczne Warty zapewni bezpieczeństwo rodzinie Ubezpieczenie turystyczne WARTA TRAVEL poza granicami kraju pokryje m.in.: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz koszty związane z transportem chorego do szpitala, czy powrotu do kraju. Rozwinięty zakres assistance gwarantuje m.in. organizację i pokrycie kosztów powrotu rodziny ubezpieczonego w przypadku jego hospitalizacji oraz zastępczego kierowcy. Ubezpieczenie zapewnia udzielenie pomocy w odzyskaniu utraconych dokumentów w przypadku ich zaginięcia.

Na terenie Polski ubezpieczenie turystyczne WARTA TRAVEL obejmuje m.in. NNW (w tym uszkodzenia ciała lub śmierć ubezpieczonego) i OC za szkody spowodowane przez ubezpieczonego innym osobom i na ich mieniu.

"Przed nami kolejny długi weekend majowy, a zatem pierwsze letnie urlopy. Z roku na rok rośnie liczba osób, które decydują się spędzić ten czas poza granicami Polski. Szczególnie wówczas warto pomyśleć o polisie turystycznej, która w zależności od możliwości i preferencji klienta gwarantuje cały pakiet ryzyk zapewniający bezpieczeństwo i komfort w niespodziewanych sytuacjach" - powiedział Przemysław Makaro, Dyrektor Biura Rozwoju Produktów Majątkowych i Osobowych w WARCIE.

Ubezpieczenie WARTA TRAVEL można rozszerzyć również o dodatkowe opcje, które mogą zagwarantować rekompensatę strat finansowych związanych z anulowaniem biletu lub koniecznością odwołania przez ubezpieczonego uczestnictwa w krajowym lub zagranicznym wyjeździe turystycznym.

Warta oferuje także ubezpieczenie bagażu i OC. Zależnie od charakteru wyjazdu zakres polisy może być rozszerzony o ryzyko amatorskiego uprawiania narciarstwa, sportów ekstremalnych, chorób tropikalnych, działań wojennych oraz stanu wyjątkowego.

Ubezpieczenie turystyczne w Warcie można nabyć w jednym z trzech pakietów:

  • RODZINA TRAVEL - skierowany jest do rodzin (min. jedna osoba dorosła oraz dzieci - do 18 roku życia - z nią podróżujące). Dla osób z dwojgiem lub więcej dzieci - pierwsze dziecko objęte jest bezpłatną ochroną, za drugie i kolejne płacimy 50% składki niezależnej za osobę dorosłą.

  • JUNIOR TRAVEL - dla uczestników imprez turystycznych - dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej do 24 roku życia liczącej minimum 10 osób oraz opiekuna grupy.

  • WEEKEND TRAVEL - dla osób aktywnie spędzających weekendy. Zapewnia ochronę w każdy piątek, sobotę i niedzielę we wskazanym na polisie miesięcznym okresie ubezpieczenia, bez względu na liczbę podróży realizowanych w tym czasie.

Tagi:

Komentarze