Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie szyb w Uniqa

Data publikacji: 2015-03-19

Jakie zabezpieczenie i ochronę daje nam ubezpieczenie szyb w Uniqa? - sprawdzamy.

Warunki ubezpieczenia szyb - Uniqa

 • umowę można zawrzeć tylko razem z ubezpieczeniem OC lub AC i na ten sam okres czasu (12 miesięcy),
 • ochrona obowiązuje wyłącznie na terenie Polski,
 • w przypadku pierwszego podpisania umowy, ubezpieczyciel przeprowadza oględziny pojazdu wraz z dokumentacją fotograficzną szyb,

Zakres ochrony ubezpieczenia szyb - Uniqa

 • uszkodzenie lub zniszczenie szyb:
  • czołowej,
  • bocznej,
  • tylnej,
 • pojazdy:
  • osobowe,
  • ciężarowo-osobowe,
  • ciężarowe (do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej),
  • do 20 lat eksploatacji,
  • zarejestrowane w Polsce,
 • odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje nie więcej niż 2 zdarzenia w okresie ochrony,
 • towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa następujące koszty:
  • naprawy lub zakupu i wymiany szyby właściwej dla danej marki i modelu pojazdu o analogicznych parametrach,
  • koszty wykonania usługi,
  • koszty parkowania pojazdu w miejscu strzeżonym (jeśli natychmiastowa naprawa jest niemożliwa, maksymalnie do 500 zł brutto).

Suma ubezpieczenia i składka ubezpieczenia szyb - Uniqa

 • suma ubezpieczenia:
  • maksymalnie 2000 zł,
  • za dopłatą można podwyższyć do 4000 zł,
 • możliwość doubezpieczenia w razie likwidacji szkody,
 • składka płatna jest jednorazowo, w dniu zawarcia ubezpieczenia.

Likwidacja szkody ubezpieczenia szyb - Uniqa

 • należy powiadomić Centrum Alarmowe maksymalnie 7 dni od momentu zdarzenia i postępować według jego wskazówek,
 • brak udziałów własnych w szkodzie (z wyjątkiem drugiej wymiany szyby czołowej),
 • bezterminowa gwarancja na usługę naprawy lub wymiany,
 • rozliczenie szkody następuje w formie bezgotówkowej,
 • warsztat, w którym zostanie dokonana naprawa, jest wybierany przez ubezpieczyciela (wybór innego warsztatu przez ubezpieczonego możliwy jest jedynie wtedy, gdy w autoryzowanym nie ma technicznych możliwości naprawy szkody),
 • w przypadku drugiej wymiany szyby czołowej, ubezpieczony pokrywa 25% wartości szkody.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia szyb - Uniqa

 • działanie umyślne lub rażące niedbalstwo,
 • działanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • kierowanie bez uprawnień,
 • brak ważnego badania technicznego lub dokumentów rejestracyjnych,
 • pożar pojazdu lub jego wyposażenia, będący efektem niesprawnej instalacji gazowej (w tym przy braku ważnego przeglądu),
 • działania wojenne, strajki, zamieszki, rozruchy, akty terrorystyczne, akcje protestacyjne i blokady dróg,
 • działania na rzecz wojska, policji lub innych podmiotów,
 • utrata pojazdu wskutek przywłaszczenia,
 • udział w rajdach, wyścigach, konkursach i treningach,
 • użycie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwy załadunek i przewóz bagażu,
 • użycie pojazdu jako:
  • narzędzie przestępstwa,
  • rekwizyt,
  • do jazd próbnych,
  • prototyp,
  • przedmiot odpłatnego wynajmu,
 • inne szklane elementy pojazdu (w tym szyberdachy),
 • szkody w elementach związanych z szybami (chyba że powstały razem z uszkodzeniem szyby lub gdy ich wymiana jest podyktowana technologią wymiany szyby),
 • szyba uszkodzona przed wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia,
 • uszkodzenie lub zniszczenie nalepki kontrolnej,
 • wady fabryczne szyb,
 • wada fabryczna pojazdu lub wynik jego wadliwej naprawy.

Bonusy

 • brak udziałów własnych w szkodzie (z wyjątkiem drugiej wymiany szyby czołowej),
 • możliwość doubezpieczenia po szkodzie i wypłacie świadczenia.
Tagi:

Komentarze