Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie narciarskie

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-01

Ubezpieczenie narciarskie zapewnia ochronę wszystkim amatorom zimowych szaleństw. Co jest najważniejsze w polisie turystycznej? Czy alternatywą ubezpieczenia narciarskiego może być EKUZ? Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia? Na wszystkie pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Ubezpieczenie narciarskie

Ubezpieczenie na narty to ubezpieczenie turystyczne

Często błędnie rozumujemy, że ubezpieczenie na narty jest innym ubezpieczeniem niż polisa turystyczna, która kojarzy się bardziej z wyjazdem w czasie wakacji letnich. Tak naprawdę, to jedno i to samo. Ubezpieczenie narciarskie to po prostu polisa turystyczna z ubezpieczeniem ryzyka uprawiania sportów zimowych, jak narciarstwo i snowboarding.

Wyjeżdżając na ferie zimowe zaopatrujemy się zwyczajnie w ubezpieczenie turystyczne, którego najważniejszymi elementami nadal pozostają koszty leczenia, odpowiedzialność cywilna i NNW. Dodatkowo zaznaczając na polisie ubezpieczenie ryzyka uprawiania sportów zimowych. Każdą polisę turystyczną można dopasować do swoich potrzeb, zatem w związku z wyjazdem w góry, wybieram te elementy ochrony, które najbardziej nas dotyczą. Do wyboru:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie assistance,
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
 • ubezpieczenie utraty bagażu,
 • ubezpieczenie utraty sprzętu sportowego,
 • koszty odwołania imprezy turystycznej,
 • koszty odwołania noclegu,
 • koszty anulowania biletu,
 • ryzyko uprawiania sportów (zarówno amatorko, jak i wyczynowo),
 • ryzyko wykonywania pracy,
 • bierne uczestnictwo w aktach terroru,
 • ryzyko zaostrzenia chorób przewlekłych.

Ubezpieczenie narciarskie dopasowane do swoich potrzeb można wybrać korzystając z naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych, w którym samodzielnie określa się niezbędne elementy polisy i ustala wysokość sum gwarancyjnych.

Czym jest i co gwarantuje EKUZ?

Przed zimowym wyjazdem część narciarzy zaopatruje się w EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Stanowi ona poświadczenie uprawnienia Ubezpieczonego przebywającego w państwie członkowskim Unii Europejskiej i EFTA do podstawowych świadczeń medycznych.

EKUZ wydawana jest podczas pobytu w krajach UE/EFTA w związku z:

 • wyjazdem turystycznym,
 • wyjazdem do pracy, delegacją służbową pracownika najemnego, lub prowadzeniem działalności na własny rachunek,
 • wyjazdem do szkoły, lub na uczelnię w celu kształcenia się lub praktyk studenckich, poszukiwaniem pracy przez bezrobotnego.

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Jej ważność zależy od celu podróży i może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat.

EKUZ uprawnia do korzystania z podstawowej opieki medycznej wyłącznie w placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia i zgodnie ze różnymi standardami państw członkowskich. Niektóre kraje za udzielone świadczenia pobierają część opłaty od Ubezpieczonego, a za leczenie prywatne musi on zapłacić z własnej kieszeni.

Wielu narciarzy myśli jednak, że EKUZ będzie wystarczającą ochroną podczas zimowych szaleństw w górach Włoch, Austrii, czy Szwajcarii. Niestety EKUZ zapewnia świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia! Oznacza to, że w razie wypadku podstawowa pomoc może okazać się niewystarczająca, więc i tak będziemy musieli pokryć koszty usług z własnej kieszeni. Większość krajów, do których wyjeżdżamy na narty nie zapewnia w ramach EKUZ zwrotu kosztów transportu medycznego do Polski, ani tym bardziej ochrony odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Najważniejsze elementy polisy na narty

Ubezpieczenia narciarskie

Wyjazd na narty zaplanowany, idea EKUZ oddalona, czas teraz pomyśleć o solidnym ubezpieczeniu narciarskim. Taka polisa różni się zakresem od ubezpieczenia na wyjazd nad morze, czy do pracy za granicą. Ubezpieczenie narciarskie powinno składać się z trzech niezbędnych elementów, które zapewnią nam ochronę podczas zimowych szaleństw na stoku.

Ubezpieczenie OC

Polisa OC zapewnia ochronę w sytuacji, kiedy to my jesteśmy sprawcami zdarzenia, którego skutkiem jest zniszczenie sprzętu lub uszczerbek na zdrowiu osoby trzeciej. Dla przykładu, jeśli wjedziemy w kogoś na stoku i zniszczymy mu kurtkę Rossignol'a wartą 2 000 zł, nie będziemy musieli pokrywać kosztów z własnej kieszeni, rekompensatą zajmie się nasze towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Jest to element niezbędny podczas wyjazdów zagranicznych! Dlaczego? Poza granicami Polski pomoc medyczna jest nawet kilka razy droższa niż w Polsce, a nie mając ubezpieczenia za wszystkie świadczenia musimy zapłacić z własnej kieszeni. Sporty zimowe charakteryzują się wysokim ryzykiem występowania różnego rodzaju urazów, przede wszystkim złamań i skręceń kończyn. Zabezpieczenie przed tego typu zdarzeniami jest zatem najważniejsze w polisie na narty.

Ubezpieczenie NNW

To ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa chroni nasze finanse, gdyż towarzystwo organizuje i finansuje nam niezbędną pomoc, kiedy ulegniemy wypadkowi na stoku. Wysokość świadczenia zależna od sumy ubezpieczenia oraz od stopnia trwałego uszczerbku a zdrowiu.

W dalszej kolejności możemy myśleć np. o ubezpieczeniu naszego sprzętu i bagażu. Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie za jego kradzież zostanie nam wypłacone tylko i wyłącznie, jeśli sprzęt i bagaż były powierzone pod opiekę profesjonalnym przewoźnikom i przechowalniom. Więcej na temat zakresu ochrony można przeczytać w artykule "Od czego chroni ubezpieczenie narciarskie".

Poniższy filmik podsumowuje wszystkie najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć na temat ubezpieczenia narciarskiego:

Tagi:

Komentarze