Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie mieszkania

Data publikacji: 2014-05-08

Ubezpieczenie mieszkania gwarantuje finansową rekompensatę szkód powstałych w samym domu, lub elementach ruchomych. Od jakiego ryzyka chroni ubezpieczenie domu? Kiedy towarzystwo nie wypłaci odszkodowania? Na co zwracać uwagę w OWU? Od czego zależy i jak zmniejszyć wysokość składki? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania a ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu, jak i ubezpieczenie mieszkania, a także ubezpieczenie garażu, budynku gospodarczego oraz domu w budowie, należy do grupy ubezpieczeń majątkowych – ubezpieczeń nieruchomości. W ramach polisy ubezpieczeniowej możemy ubezpieczyć stałe i ruchome elementy naszego majątku. Ubezpieczenie nieruchomości może zatem obejmować sprzęt sportowy, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki i biżuterię oraz oczywiście dach, mury i okna – co pierwsze nam przychodzi do głowy, gdy wyobrażamy sobie dom.

Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości można sprawdzić korzystając z naszego kalkulatora ubezpieczenia mieszkania i domu. Tam również można porównać i dostosować zakres ochrony do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Ubezpieczenie mieszkania jest polisą zawieraną na takich samych zasadach, jak ubezpieczenie domu, gdyż zapewnia ochronę zarówno elementów stałych (mury, instalacje, itp.) oraz ruchomych (meble, AGD, sprzęt fotograficzny, itp.) od ryzyk wyszczególnionych w umowie. Różnica jest wyłącznie w definicji przedmiotu ubezpieczenia, otóż:

 • mieszkanie – to samodzielny lokal mieszkalny wraz z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi, trwale wydzielony ścianami w budynku wielorodzinnym,
 • dom mieszkalny – to obiekt budowlany wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej, jedno- albo wielokondygnacyjny, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi.

Ubezpieczając dom mamy możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dodatkowe elementy majątku, jak budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, itp. Ubezpieczenie domu opiewa zazwyczaj na wyższe sumy gwarancyjne, ze względu na wyższą wartość majątku niż w przypadku lokalu mieszkalnego.

Polisa ubezpieczenia nieruchomości z OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Przy zakupie polisy ubezpieczenia nieruchomości niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe (np. UNIQA) wymagają zawarcia umowy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, ale generalnie przez pozostałe firmy jest to zalecane. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem mieszkania oraz wykonywaniem czynności życia codziennego.

OC w życiu prywatnym ochroni nas w różnych sytuacjach, kiedy np. nasz pies ugryzie sąsiada, nasze dziecko wybije mu szybę w oknie podczas gry w piłkę, a my zalejemy mu salon, z powodu wycieku wody z łóżka wodnego, albo bardziej standardowo – z pralki. Jesteśmy objęci ochroną również w sytuacji, gdy szkody zostaną wyrządzone przez zatrudnioną przez nas pomoc domową, lub opiekunkę do dziecka.

Najgorsze jest to, że Ubezpieczeni często zapominają o istnieniu tej polisy i z niej nie korzystają. Narażają się jednocześnie na niepotrzebne koszty rekompensaty wyrządzonych szkód, które pokrywają z własnej kieszeni. Pamiętają tylko, że chroniony jest ich majątek i jeśli to oni zostaną poszkodowanymi, Ubezpieczyciel wypłaci im należne świadczenie. To, że szkody wyrządzone przez nich również podlegają ubezpieczeniu przechodzi w niepamięć. Warto mieć świadomość posiadania ochrony z polisy OC w życiu prywatnym – nie dość że zabezpiecza nasze finanse, to jeszcze zwiększa poczucie komfortu w życiu codziennym.

Kruczki w OWU

Szczegółowe warunki każdego ubezpieczenia nieruchomości określone są w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. OWU wyjaśnia definicje związane z ubezpieczeniem nieruchomości, opisuje zakres ubezpieczenia, wyłączenia z odpowiedzialności, proces zawarcia umowy i jej rozwiązania, obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, proces ustalenia wysokości odszkodowania oraz określa sumę ubezpieczenia.

Przed zawarciem umowy należy dokładnie wczytać się w OWU – nikomu nie polecamy kupowania kota w worku. Każdy Ubezpieczony powinien wiedzieć jaki produkt kupił, jaką ochronę mu zapewnia i jakie obowiązki wynikają z umowy.

W przypadku ubezpieczenia domu od kradzieży, a raczej jego elementów ruchomych (chyba nikt nie wyobraża sobie złodzieja uciekającego ze ścianą południową naszego salonu) klient musi spełnić określone warunki stawiane przez Ubezpieczyciela. W przypadku niskich sum ubezpieczenia nie musimy się tym specjalnie przejmować. Jeśli jednak mamy dużej wartości dom i chcemy go ubezpieczyć na sumę kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych, to klient ma obowiązek posiadania dodatkowego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, jak alarm, rolety antywłamaniowe, monitoring, stały dozór firmy ochroniarskiej, drzwi antywłamaniowe, itp.

W OWU szczególną uwagę należy zwrócić także na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli listę zdarzeń, w wyniku których nasza posiadłość ulegnie zniszczeniu, a za które ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może określać różne wyłączenia, a do nich mogą należeć szkody powstałe na skutek:

 • wad konstrukcyjnych, jeśli za budowę był odpowiedzialny Ubezpieczony i jego bliscy,
 • upadku drzew, jeśli Ubezpieczony zaniedbał obowiązek konserwacji drzewa,
 • osiadania gruntu,
 • zawilgocenia mieszkania lub domu z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub instalacji grzewczych,
 • przenikania wód gruntowych,
 • przenikania wód opadowych przedostających się przez dach, ściany lub okna,
 • przemarznięcia elementów budynku,
 • powstałe w ruchomościach przechowywanych na balkonach, tarasach i loggiach niezabudowanych,
 • aktów terroru,
 • itp.

Dobre ubezpieczenie domu a wysokość składki

Składka za ubezpieczenie domu zależna jest przede wszystkim od jego wartości. Im większa wartość mieszkania lub domu, tym wyższa suma gwarancyjna, a co za tym idzie – wyższa składka. Wysokość składki reguluje również zakres ochrony – im szerszy, tym wyższa cena za polisę. Ubezpieczyciele dają jednak możliwość dopasowania zakresu do własnych potrzeb. Z polisy możemy wyłączyć wiele ryzyk, które nas nie dotyczą, lub których spodziewamy się w najmniejszym stopniu, jak trzęsienie ziemi, lub akty terroru. Spowoduje to obniżenie składki, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa finansowego z tytułu polisy ubezpieczenia domu/mieszkania.

Dobre ubezpieczenie mieszkania można w prosty i szybki sposób wybrać za pomocą naszego kalkulatora ubezpieczeń nieruchomości. Kalkulator umożliwia porównanie ofert ubezpieczenia domu lub mieszkania aż 7 towarzystw ubezpieczeniowych zarówno pod kątem cen, jak i zakresów ochrony. Wybierzesz i kupisz tanie i dobre ubezpieczenie, które zapewni należytą ochronę Twojej posiadłości.

Warto jeszcze przeczytać

Ubea.pl o polisach mieszkaniowych


Tagi:

Komentarze