Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Ubezpieczenie domu od powodzi - 3 rzeczy które trzeba wiedzieć

Data publikacji: 2019-07-29

Ochrona przed skutkami powodzi jest standardem w przypadku polis mieszkaniowych. Nie oznacza to jednak, że wspomniana ochrona w każdej sytuacji wygląda podobnie.

Polski klimat staje się coraz cieplejszy i coraz bardziej nieprzewidywalny. Eksperci spodziewają się, że w przyszłości oprócz dalszego wzrostu temperatury widoczne będą dwie niekorzystne zmiany. Mowa o wydłużeniu okresów bezopadowych oraz zwiększeniu częstotliwości gwałtownych nawałnic i kilkudniowych ulew.

Takie prognozy stanowią kiepską wiadomość nie tylko dla osób mieszkających na obszarach bezpośrednio zagrożonych zalaniem przez rzeki. Lokalne podtopienia mogą się zdarzyć również w wielu innych częściach Polski. Właśnie dlatego eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl sprawdzili, jak w przypadku polis mieszkaniowych wygląda ochrona związana ze skutkami powodzi oraz podtopień.

1. Dom rolnika musi być obowiązkowo chroniony

Ubezpieczenie domu od powodzi Tytułem wstępu warto podkreślić, że ochrona przed skutkami powodzi i podtopienia nie zawsze jest dobrowolna. Odmienna sytuacja dotyczy rolników, czyli osób posiadających grunty rolne o powierzchni ponad 1,0 ha (objęte przynajmniej częściowo podatkiem rolnym) i osób prowadzących tak zwane działy specjalne produkcji rolnej.

Wspomniani rolnicy muszą kupić obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przed skutkami działania żywiołów. Taka polisa obejmuje również dom należący do rolnika - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, podobnie jak OC dla kierowców, posiada ściśle określony przez ustawę zakres ochrony. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje, że rolnik powinien posiadać polisę chroniącą go między innymi przed skutkami powodzi oraz podtopienia. Zgodnie z ustawową definicją powódź to zalanie terenów na wskutek podniesienia się poziomu wód stojących lub płynących.

Inny charakter ma podtopienie. Ustawa definiuje je jako zalanie terenów na wskutek deszczu nawalnego albo spływu wody po stokach na terenach górskich / falistych - informuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź oferty ubezpieczenia mieszkania

2. Polisa mieszkaniowa zwykle chroni przed wodą

Osoby nieposiadające gospodarstwa rolnego nie muszą kupować ubezpieczenia domu lub mieszkania chroniącego m.in. przed skutkami powodzi oraz podtopień. Taka polisa jest jednak zalecana albo nawet wymagana przez niektóre instytucje.

Warto zdawać sobie sprawę, że posiadanie ubezpieczenia mieszkaniowego chroniącego co najmniej mury lokalu lub domu przed skutkami działania żywiołów jest często warunkiem udzielenia kredytu hipotecznego przez bank. W takiej sytuacji nie można jednak mówić o powszechnej obowiązkowości ubezpieczenia mieszkaniowego - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Trzeba również zaznaczyć, że niemożliwe jest zakupienie ubezpieczenia mieszkaniowego chroniącego dom lub lokal tylko przed skutkami powodzi i podtopień. Praktycznie każda polisa mieszkaniowa chroni bowiem mury budynku przed skutkami działania różnych żywiołów (m.in. wody, ognia, uderzenia błyskawicy, osunięcia się ziemi oraz huraganu).

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w ramach droższych pakietów mieszkaniowych dotyczy np. ochrony stałych elementów mieszkania oraz ruchomości domowych przed skutkami żywiołów, kradzieży albo dewastacji.

Tak więc praktycznie każdy posiadacz ubezpieczenia mieszkaniowego ma ochronę przed powodzią albo podtopieniem (obejmująca co najmniej mury). Rzadki wyjątek mogą stanowić polisy obejmujące samo wyposażenie mieszkania (ruchomości oraz elementy stałe) z pominięciem murów. Niektórzy krajowi ubezpieczyciele sprzedają takie połowiczne ubezpieczenia - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, czy razem z mieszkaniem można ubezpieczyć rower

3. Warto sprawdzić warunki dobrowolnej polisy mieszkaniowej

Firmy oferujące dobrowolne ubezpieczenia mieszkaniowe mogą niemal dowolnie ustalać zakres ochrony zapewnianej przez takie polisy (z poszanowaniem interesów konsumenta). Właśnie dlatego przed zakupem pakietu mieszkaniowego warto przynajmniej przejrzeć OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia.

Zdarzają się bowiem pewne rozbieżności w definicjach stosowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli. Przykładowo PZU definiuje powódź jako „zalanie terenów wskutek podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych”. Inną definicję stosuje na przykład Proama.

Ten ubezpieczyciel za powódź uważa również skutki topnienia kry lodowej oraz tworzenia się zatorów lodowych w korytach wód płynących. Szkody związane z takimi dwoma zjawiskami również zdarzają się w Polsce na przełomie zimy oraz wiosny - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Rozbieżności w ubezpieczeniowych definicjach dotyczą także podtopienia. Nie wszyscy ubezpieczyciele wyróżniają takie ryzyko. Czasem lokalne podtopienia są uznawane za skutki działania deszczu nawalnego (zobacz np. polisy mieszkaniowe Link4). Każdy ubezpieczyciel może zdefiniować deszcz nawalny ze względu na intensywność opadów (posiadająca np. współczynnik wydajności 4, co oznacza, że przez 1 minutę na 1 mkw. spadają co najmniej 4 litry wody).

Zakłady ubezpieczeń zastrzegają czasem, że weryfikacja doniesień klienta o deszczu nawalnym nastąpi na podstawie danych IMGW - zaznacza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Poznaj skuteczne sposoby na obniżenie ceny ubezpieczenia mieszkania

Tagi:

Komentarze