Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Ubezpieczenie OC

Data publikacji: 2014-05-14

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej? Od czego zależy wysokość składki za OC komunikacyjne? Jak wyglądają kwestie dochodzenia odszkodowania z OC? Jak można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)?

Ubezpieczenie OC jest polisą chroniącą odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego od konsekwencji szkód, które może wyrządzić on osobom trzecim lub w mieniu. Ubezpieczenia OC mogą chronić naszą odpowiedzialność w różnych obszarach życia. Rozróżniamy polisy chroniące naszą odpowiedzialność w związku z wykonywaniem określonego zawodu, prowadzeniem działalności gospodarczej, ruchem pojazdu mechanicznego, którego jesteśmy właścicielami oraz w życiu prywatnym.

Niektóre rodzaje ubezpieczeń OC (np. zawodowe i komunikacyjne) są obowiązkowe. Inne polisy chroniące odpowiedzialność cywilną (np. OC w życiu prywatnym) są dobrowolne, a więc stanowią dodatkowe zabezpieczenie domowego budżetu w razie nieoczekiwanych sytuacji, które mogą pociągać za sobą konieczność finansowej rekompensaty wyrządzonych szkód.

W tym miejscu należałoby nadmienić, że kalkulator ubezpieczeń OC naszej porównywarki umożliwia jedynie obliczenie składek za OC właścicielom samochodów osobowych. Oczywiście obliczamy i porównujemy również ceny i zakresy ubezpieczeń AC oraz NW.

Ubezpieczenie OC właściciela pojazdu mechanicznego

Na ubezpieczenie komunikacyjne OC potocznie używa się określenia „OC samochodu”. Wprowadza ono wielu kierowców w błąd, ponieważ polisa OC nie chroni samochodu, a jego właściciela! Jak sama nazwa wskazuje: obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – to polisa, na podstawie której towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do pokrycia szkód w mieniu i na osobach, które wystąpiły z winy kierującego pojazdem. Chodzi tu oczywiście o pokrycie szkód, wynikłych w związku z ruchem pojazdu, polegające na przywróceniu stanu samochodu sprzed szkody, a także rent i odszkodowań na rzecz rodzin ofiar, itp.

Z polisami OC wiążą się jeszcze inne błędy logiczne. Kierowcy często pytają nas o najtańszego ubezpieczyciela lub potocznie o najtańszą ofertę OC w Polsce. Niestety nie ma odpowiedzi na takie pytania. W artykule pt. Najtańsze OC nie istnieje wyjaśnialiśmy już dlaczego często niepoprawnie myślimy o najtańszym ubezpieczeniu OC na rynku. Największy wpływ na taki stan rzeczy mają reklamy w mediach i zaufanie do opinii znajomych.

OC komunikacyjne w praktyce

Do zakupu ubezpieczenia OC zobligowani są wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium RP. Zakres polisy OC regulowany jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisa ubezpieczenia OC zawierana jest z reguły na okres 12 miesięcy i obowiązuje od dnia podpisania umowy i opłacenia składki. Ubezpieczenie OC przenosi odpowiedzialność Ubezpieczonego na zakład ubezpieczeń za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przez posiadacza tego pojazdu lub kierującego.

Ubezpieczenie OC właściciela pojazdu mechanicznego

Polisa OC chroni nas przed roszczeniami poszkodowanych nie tylko w związku z uszkodzeniem ich pojazdów, ale również w przypadku, gdy z naszej winy ktoś trafi na wózek inwalidzki, albo zginie. W skrajnym przypadku może być to roszczenie rodzin 74 ofiar katastrofy kolejowej, wynikłej z niedostosowania się do przepisów i zmuszenia do awaryjnego hamowania całego składu. Warto jeszcze raz podkreślić, że OC chroni nasze interesy (związane z roszczeniami wobec nas), a nie poszkodowanych.

Ostrożnie z odszkodowaniem z OC

Pula odszkodowań z OC nie jest workiem bez dna. Suma gwarancyjna jest jasno określona w ustawie o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W tej chwili wynosi 5 mln euro w szkodach na osobach i 1 mln euro w szkodach w mieniu. Na pierwszy rzut oka te kwoty wydają się astronomiczne, ale tylko jeśli rozpatrujemy je w kategoriach wgniecionych błotników i urwanych lusterek. Co innego, gdy przełożymy te sumy na rekompensatę szkód w przypadku 74 rodzin z przytoczonego wcześniej scenariusza, albo dla skasowanego Veyrona, lub gdy zabierzecie za sobą wiadukt kolejowy jadąc ciężarówką, albo gdy czyjaś ciężarówka zabierze Wasz blok i pół placu zabaw!

Odszkodowanie z OC

Błędne jest również myślenie Ubezpieczonego, który sądzi, że jego OC chroni poszkodowanego i to on będzie się użerał z towarzystwem ubezpieczeniowym w kwestii odszkodowania. Kodeks cywilny (Art. 822, §4) określa, że uprawniony do odszkodowania MOŻE dochodzić roszczenia bezpośrednio od naszego towarzystwa. Może, ale nie musi. Osoba, która ucierpiała przez nas w wypadku drogowym, może zgodnie z prawem dochodzić odszkodowania bezpośrednio od nas. My oczywiście możemy wówczas zwrócić się o pomoc do naszego ubezpieczyciela, ale w tym momencie upada argument, że przecież to nie ważnie gdzie kupiliśmy OC – to poszkodowany będzie walczył z ubezpieczycielem.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie OC?

Wybór polisy OC, ze względu na to, że zakres ubezpieczenia jest uregulowany prawnie, powinien być podyktowany przede wszystkim ceną. Jednak biorąc pod uwagę możliwe ryzyko nawet kilkumilionowych odszkodowań, warto dokładniej przeanalizować oferty ubezpieczycieli, gdyż niektórzy z nich uatrakcyjniają swoją ofertę, podwyższając sumy gwarancyjne lub oferując gratis ubezpieczenie Assistance lub inny dodatkowy produkt.

Dobrym sposobem na znalezienie dobrego i taniego ubezpieczenia OC jest kalkulator polis komunikacyjnych. Działanie kalkulatora polega na przeliczeniu składek proponowanych przez kilkanaście największych towarzystw ubezpieczeniowych na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych do formularza kwotacyjnego. Kalkulator OC przedstawia propozycje składek, lokując najtańsze OC na początku tabeli wynikowej a najdroższe na końcu. Kalkulator umożliwia porównanie cen, szczegółów ubezpieczenia, a po wyborze najlepszej oferty – zakup ubezpieczenia online.

Co wpływa na wysokość składki?

Składka za ubezpieczenie OC jest ustalana na podstawie taryfy bazowej oraz zwyżek i zniżek właściciela pojazdu. Baza zależna jest przede wszystkim od pojemności silnika – im mniejsza pojemność, tym niższa składka, oraz od miejsca zarejestrowania pojazdu – drożej w większych miastach, taniej – w małych miejscowościach.

Zniżki są przyznawane kierowcom na podstawie skali ryzyka szkodowości, a więc doświadczeni i bezpieczni kierowcy mają większe zniżki w OC niż nowicjusze świeżo po zaliczonym egzaminie na prawo jazdy. Opłata OC zależy również od płci właściciela pojazdu - drożej mają mężczyźni niż kobiety, co jest wynikiem przede wszystkim statystyk szkodowości. Kierowcy kolekcjonują zniżki przede wszystkim za bezpieczną jazdę. Każdy bezszkodowy rok przynosi im ok. 10% zniżki. Większe zwyżki nakładane są za wiek samochodu oraz jego specjalne przeznaczenie (nauka jazdy, taxi).

W Polsce ubezpieczenie OC właściciela pojazdu z roku na rok drożeje powoli dorównując cenom europejskim. Często jednak polscy kierowcy nieświadomie przepłacają za ubezpieczenie – nie znają mechanizmu ustalania opłaty OC i zapominają o porównaniu konkurencyjnych ofert przed kontynuacją polisy. Zapraszamy zatem do artykułu, w którym opisujemy jak zmniejszyć składkę za ubezpieczenie samochodu, mając nadzieję że przyczyni się do zwiększenia świadomości kierowców podczas wyboru optymalnej polisy.

Wypowiedzenie umowy OC

Ubezpieczenie OC można wypowiedzieć zgodnie z Art. 28 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, czyli nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ochronnego (z reguły 12 miesięcznego). Wypowiedzenie umowy OC musi zostać złożone w formie pisemnej bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym lub u agenta ubezpieczeniowego, który reprezentuje danego ubezpieczyciela. Jeśli nie zostanie dostarczone, ubezpieczyciel, po uprzednim poinformowaniu nas o fakcie, przedłuży umowę na kolejny okres ubezpieczeniowy.

W czasie trwania umowy może dojść do sprzedaży pojazdu. Nowa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie 11 lutego 2012 roku daje nowemu właścicielowi prawo wypowiedzieć ubezpieczenie OC lub poprosić ubezpieczyciela o dokonanie rekalkulacji składki i pozostać przy dotychczasowej umowie. Jeżeli nowy właściciel nie rozwiąże dotychczasowej umowy, wygaśnie ona po okresie, na który została zawarta. Sprzedający natomiast ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Poniżej prezentujemy przydatny wzór wypowiadzenia umowy OC.

Więcej w temacie ubezpieczeń OC

Przydatne w naszej witrynie

Ubea.pl o OC


Tagi:

Komentarze