Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie AC - na co musisz zwrócić uwagę?

Data publikacji: 2016-03-07

Dobrowolne ubezpieczenia AC nie są tak popularne, jak obowiązkowe polisy OC dla kierowców. Tym niemniej, Autocasco lokuje się w czołówce ubezpieczeń najczęściej kupowanych przez Polaków. Sprawdzamy, na co musisz zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie AC.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że pod koniec września 2015 roku, krajowi ubezpieczyciele obsługiwali około 5,5 miliona ubezpieczeń AC dla pojazdów lądowych. Zasady działania takich polis, nie są uregulowane odrębną ustawą. Dlatego klienci i ubezpieczyciele mają więcej swobody w ustalaniu zasad ochrony. Mimo różnorodności polis AC, można wskazać pewne cechy, które są typowe dla wspomnianych ubezpieczeń. Takie aspekty prezentuje kolejny artykuł Ubea.pl z cyklu „Ubezpieczenia bez tajemnic”.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco, powinien zostać sprecyzowany w dokumencie, który nosi nazwę ogólnych warunków ubezpieczenia (w skrócie: OWU). Kluczowym elementem każdego Autocasco jest ochrona przed finansowymi skutkami uszkodzenia pojazdu (np. związanego z kolizją). Innymi słowy, polisa AC zwalnia kierowcę z kosztów naprawy samochodu. Trzeba pamiętać, że wypłata odszkodowania z tytułu AC na ogół nie zależy od tego, czy ubezpieczony kierowca spowodował wypadek (wyjątki zostały omówione w następnym punkcie). Autocasco obejmuje również uszkodzenia, które mogą powstać na wskutek wandalizmu lub próby włamania (przykład: wybicie szyby w drzwiach auta). Ochrona z tytułu Autocasco często jest rozszerzana o skutki kradzieży samochodu. Warto zdawać sobie sprawę, że posiadacz ubezpieczenia Autocasco może skorzystać z opisywanej polisy nawet wtedy, gdy winę za wypadek ponosi inny kierowca. Takie rozwiązanie często skutkuje jednak utratą zniżki za bezszkodowość i podwyżką składki w przyszłości (patrz punkt poniżej). W zależności od wybranej oferty AC i wysokości składki, ochrona z tytułu Autocasco może obowiązywać tylko w Polsce albo na terenie całej Europy. Trzeba również nadmienić, że ubezpieczyciele czasem oferują „okrojone” polisy AC pod nazwą „minicasco”. Takie ubezpieczenia są tańszą alternatywą dla standardowego Autocasco.

Typowe wyłączenia ochrony

Ubezpieczyciele zwykle stosują zbliżoną listę wyłączeń ochrony dla klientów, którzy kupili Autocasco. Na odszkodowanie wypłacone z tej polisy nie można liczyć jeśli:

 • kierowca spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych
 • właściciel samochodu wysiadł z pojazdu i nieopatrznie pozostawił w nim kluczyki (to wyłączenie może nie dotyczyć kradzieży dokonanej z użyciem przemocy)
 • uszkodzenie wynika z bieżącej eksploatacji lub powstało w elementach nienaprawionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu albo w okolicznościach innych niż podane przez ubezpieczającego
 • pojazd nie posiada ważnych badań technicznych lub rejestracji albo był prowadzony przez właściciela nieposiadającego odpowiednich uprawnień

Posiadacze polis AC muszą zdawać sobie sprawę, że prócz wymienionych wyłączeń ochrony, mogą wystąpić także jej ograniczenia. W ramach tzw. franszyzy integralnej, ubezpieczyciel nie pokrywa szkód o niewielkiej wartości (np. do 500 zł). Franszyza redukcyjna (tzw. udział własny), działa w zupełnie inny sposób. To rozwiązanie obliguje kierowcę do pokrycia pewnej części każdej szkody likwidowanej przez ubezpieczyciela (przykład: zakład ubezpieczeniowy wypłaca 95% wartości szkody, a pozostałe 5% kosztów ponosi klient). Franszyza integralna oraz redukcyjna skłania kierowcę do większej dbałości o pojazd i sprawia, że ubezpieczyciel nie musi wypłacać dużej liczby drobnych odszkodowań (np. za otarcia błotnika lub rysy na drzwiach pojazdu).

Czynniki wpływające na cenę polisy

Składka polisy AC zależy od wielu różnych czynników. Kluczowe znaczenie ma wartość ubezpieczanego samochodu. Prócz tego ważne są m.in. następujące parametry:

 • marka i wiek pojazdu
 • wiek kierowcy oraz jego historia szkód
 • staż kierowcy i okres bezszkodowej jazdy
 • przeznaczenie pojazdu (działalność gospodarcza/użytek prywatny)
 • zakres ochrony (podstawowy/rozszerzony)
 • ryzyko kradzieży danego modelu (ważne jeśli klient wykupuje również ochronę przed skutkami kradzieży)

Koszty ubezpieczenia Autocasco można szybko i wiarygodnie porównać w kalkulatorze Ubea.pl. Takie wyliczenie uwzględnia wszystkie parametry, które biorą pod uwagę ubezpieczyciele.

Możliwe „haczyki” w ubezpieczeniu

W ogólnych warunkach i umowach polis Autocasco niekiedy można znaleźć zapisy, które są kwestionowane przez Rzecznika Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przykładem jest klauzula, która zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, jeżeli klient nie dostarczył oryginału dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków (patrz klauzula 2007 w rejestrze UOKiK-u). Jeśli posiadacz polisy AC podejrzewa, że w jego umowie lub OWU znajdują się zapisy naruszające prawa konsumenta, to powinien powiadomić Rzecznika Finansowego. Wspomniany urząd niedawno zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych.

Zobacz, jakich zapisów umownych nie powinien stosować ubezpieczyciel >

Gratisy i promocje

Polisy AC często sprzedaje się w pakiecie z dodatkowymi produktami (np. NNW i Assistance). Jeżeli te ubezpieczenia nie są zupełnie darmowe, to trzeba koniecznie sprawdzić zakres ich ochrony. Polisę Autocasco można też nabyć w pakiecie z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Taki wariant zwykle pozwala na obniżenie kosztu obydwu polis.

Podsumowanie

Tekst z cyklu „Ubezpieczenia bez tajemnic”, zawiera tylko najważniejsze informacje o polisach AC dla kierowców. Więcej użytecznych porad i analiz dotyczących Autocasco, można znaleźć w innych opracowaniach porównywarki Ubea.pl. Na uwagę zasługują również rankingi, w których jest porównywany koszt pakietów OC + AC.

Tagi:

Komentarze

2016-11-25 20:49

magdaw78.88.x.x

To prawda, że przy obecnych cenach OC zakup dodatkowych usług w pakiecie jest bardziej opłacalne. Przy AC warto ubezpieczyć się all risk - droższa opcja, ale mamy pewność, że szkoda zostanie uznana nawet jeśli uszkodzimy pojazd z naszej winy, oczywiści w zależności od opcji, jaka oferuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe. To opłacalne w przypadku droższych aut. Ja bym jeszcze pomyślała, jeśli rezygnujemy z AC o ubezpieczeniu opon czy szyb - to niewielki koszt a często się przydaje. W chwili podpisywania polisy warto pytać agenta ubezpieczeniowego o gratisy, o których tu autor pisze. Nigdy nie wiadomo, co się przyda.