Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie AC (auto casco)

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-07

Wydaje się, że autocasco jest bardziej przyjaznym ubezpieczeniem samochodowym, bo w odróżnieniu od obowiązkowego OC "chcemy je kupić". Niestety ta przyjemność kosztuje niemało. Kupując ubezpieczenie AC nie możemy patrzeć tylko na cenę, bo przy wyborze właściwej polisy równie ważny jest zakres ochrony. W przypadku ubezpieczeń AC porównanie ofert konkurencyjnych towarzystw ma ogromne znaczenie dla Twojego portfela.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Czym jest i od czego chroni autocasco?

Ubezpieczenie AC, inaczej autocasco, w odróżnieniu od ubezpieczenia OC, jest ubezpieczeniem dobrowolnym skierowanym do wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przedmiotem ubezpieczenia AC jest pojazd (z reguły nie starszy niż 10 lat) zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Ochroną z tytułu autocasco objęte jest również wyposażenie pojazdu, które zostało wyszczególnione we wniosku o zawarcie ubezpieczenia lub wynikające z faktury zakupu samochodu, jako fabrycznie nowego.

Autocasco ma przede wszystkim zrekompensować koszty, będące konsekwencją uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu w wyniku kolizji drogowej, spowodowanej z winy Ubezpieczonego. AC chroni majątek Ubezpieczonego również w sytuacji, gdy nie miał on wpływu na powstanie szkody, np. w razie kradzieży, wandalizmu, czy działania żywiołów. Auto casco jest droższą polisą od ubezpieczenia OC i warto policzyć jego cenę wykorzystując rzetelny kalkulator ac.

Zakres ubezpieczenia AC jest dokładnie sprecyzowany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które klient jest zobowiązany przeczytać przed zawarciem umowy. W o.w.u. określony jest dokładny zakres ubezpieczenia autocasco oraz ryzyka, których polisa nie obejmuje. W dokumencie zawarte są również wytyczne dotyczące zawarcia umowy, elementy wpływające na wysokość składki oraz szczegóły związane ze zgłoszeniem szkody z AC i wypłatą odszkodowania.

ubezpieczenie AC
Ubezpieczenie AC chroni majątek Ubezpieczonego przede wszystkim od uszkodzenia lub utraty pojazdu w wyniku:

 • kolizji drogowej i wypadku,
 • zderzenia z przedmiotami, zwierzętami i osobami w związku z ruchem pojazdu,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • kradzieży samochodu lub jego części,
 • działania żywiołów (powódź, uderzenie pioruna, lawina, huragan, itp.),
 • działania czynnika termicznego lub chemicznego,
 • utraty lub zniszczenia kluczyków do otwarcia i uruchomienia samochodu.

Ile kosztuje autocasco?

Cena autocasco, podobnie jak innych ubezpieczeń, zależy od wielu czynników. W pierwszej kolejności towarzystwo określa składkę bazową, po czym uwzględnia zwyżki i zniżki, ustalając cenę polisy na określonym poziomie. Każdy klient ma możliwość manipulacji ceną poprzez ustalenie szczegółowych parametrów ubezpieczenia AC z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Czynniki, które wpływają na cenę autocasco, to:

 • historia ubezpieczenia AC zgodnie z tabelą Bonus-Malus,
 • marka pojazdu,
 • miejsca zarejestrowania pojazdu,
 • wiek właściciela pojazdu,
 • okres eksploatacji pojazdu,
 • zakres ochrony,
 • wariant rozliczania szkód,
 • wysokość udziału własnego,
 • suma ubezpieczenia.

Średnio cena ubezpieczenia AC stanowi kilka procent wartości pojazdu, z reguły mniej niż 10%. Tanie AC mogą kupić kierowcy doświadczeni, jeżdżący bezpiecznie, posiadający tani lub średniej klasy samochód. Wartość pojazdu wpływa proporcjonalnie na sumę ubezpieczenia (im tańszy samochód, tym niższa suma ubezpieczenia). Zmniejszyć cenę autocasco można również za pomocą zwiększenia udziału własnego w szkodzie właściciela pojazdu oraz zwężenia zakresu ubezpieczenia. Optymalnie jest jednak dopasować zakres ochrony do potrzeb, biorąc pod uwagę najbardziej prawdopodobne ryzyka, na które narażony jest nasz pojazd.

Na Ubea.pl znajduje się kalkulator ubezpieczeń samochodu, który umożliwia sprawdzenie cen za ubezpieczenie auto casco i ubezpieczenie OC proponowanych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe, m.in.:

Po wypełnieniu formularza kalkulator wyświetli użytkownikowi tabelę z wynikami, w której można porównać nie tylko oferowane ceny za polisę, ale również zakresy ochrony, co jest bardzo istotnym wyznacznikiem jakości ubezpieczenia AC. Po dokonaniu analizy i wyborze najlepszego ubezpieczenia autocasco, użytkownik może od razu zakupić ubezpieczenie przez Internet lub zamówić rozmowę telefoniczną z konsultantem porównywarki.

Przykładowe ceny ubezpieczeń autocasco

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny pakietów polis AC i OC. Dane zawarte w tabeli są informacjami uproszczonymi, służącymi jedynie w zorientowaniu się w wysokości cen ubezpieczeń AC.

Samochód Rok
produkcji
Miejscowość Wiek
kierowcy
Cena
AC OC
Ubezpieczyciel
Ford Mondeo 1.8 2003 Wrocław 32 1130 PLN HDI Asekuracja
Audi A6 2. TDI 2004 Poznań 46 1788 PLN PTU
Mercedes-Benz
C 220 CDI 203
2002 Jasło 29 1298 PLN Benefia24
Volkswagen
Golf V 2.0 FSI
2006 Bytom 53 2120 PLN Liberty Direct
Opel Insignia Sports Tourer CDTI 2009 Kraków 37 1690 PLN Concordia
BMW 740i
Kat. E65/E66
2006 Gdynia 44 5412 PLN PZU
FIAT Grande Punto
1.6 16V Multijet
2009 Wrocław 39 2319 PLN Link4
Toyota Yaris 2003 Przemyśl 26 812 PLN AXA Direct

Ceny ubezpieczeń AC i OC bardzo się różnią dla modelu samochodu, miejsca zarejestrowania pojazdu, wieku kierowcy, itd. Dlatego koniecznym jest porównanie ubezpieczeń, które mogą Państwo zrobić bezpłatnie w naszym kalkulatorze ubezpieczeń OC, AC i NNW samochodów osobowych.

Jak wygląda likwidacja szkody z ubezpieczenia AC?

Szkodę, której skutki zgodnie z umową AC rekompensuje towarzystwo ubezpieczeniowe, należy jak najszybciej zgłosić do ubezpieczyciela. Ubezpieczony ma zwykle kilka dni na zgłoszenie szkody w przypadku uszkodzeń pojazdu spowodowanych zderzeniem z przedmiotem znajdującym się na zewnątrz pojazdu. Jeśli jednak samochód padł łupem złodzieja, należy zgłosić się do ubezpieczyciela w możliwie jak najkrótszym czasie. Terminy zgłoszenia szkody są określone w o.w.u., a ich nieprzestrzeganie może przyczynić się do odmowy wypłaty odszkodowania ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.

Szkodę należy rzecz jasna udowodnić. Ubezpieczony powinien dostarczyć ubezpieczycielowi wszelkie dowody i dokumenty opisujące okoliczności zdarzenia i potwierdzające powstanie szkody.

W dalszej kolejności oczekujemy na wizytę likwidatora, który dokona oględzin i na tej podstawie wyceni powstałą szkodę.

Później zostaje nam tylko czekać na rozliczenie od towarzystwa ubezpieczonego, które musi nastąpić w terminie określonym w o.w.u. (najczęściej 30 dni). Istnieją dwa możliwe sposoby rozliczeń przy likwidacji szkód: gotówkowy i warsztatowy. Gotówkowy sposób rozliczenia polega na tym, że właściciel pojazdu na podstawie kosztorysu otrzymuje od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowanie na własne konto i samodzielnie dokonuje naprawy. W ramach rozliczenia warsztatowego właściciel pojazdu nie otrzymuje gotówki, lecz oddaje samochód do wyznaczonego przez siebie warsztatu samochodowego, z którym po naprawie rozlicza się ubezpieczyciel.

Udział własny w AC a franszyza redukcyjna

Za pomocą udziału własnego można regulować wysokość składki za ubezpieczenie AC. Jest to udział finansowy w likwidacji szkody, który leży po stronie klienta. Tak samo działa franszyza redukcyjna.

Kiedyś istniała różnica między tymi pojęciami: franszyza redukcyjna była zawsze określana kwotowo, a udział własny procentowo. Obecnie jednak ten podział się zatarł. W efekcie pojęcia "udział własny" oraz "franszyza redukcyjna" są stosowane przez ubezpieczycieli zamiennie. Ważne jest to, że w przypadku wystąpienia szkody towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejszy wysokość odszkodowania o udział własny ubezpieczonego czy franszyzę. Oznacza to, że wypłacone odszkodowanie może być np. 20% niższe w sytuacji, gdy udział własny wynosi 20%. Jednocześnie składka za autocasco również obniżona jest o 20%.

Czasami towarzystwa ubezpieczeniowe w o.w.u. narzucają wysokość udziału własnego w szkodzie. Istnieje również możliwość zredukowania udziału własnego do zera, poprzez tzw. wykupienie. Skutkuje to jednak podwyższeniem składki, ale zapewnia Ubezpieczonemu większe bezpieczeństwo finansowe w przypadku szkód skutkujących większymi kosztami.

Franszyza integralna

Franszyza integralna to minimalna kwota, do której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania w przypadku powstania szkody. Może być określana kwotowo lub procentowo. Franszyza integralna jest stosowana, aby towarzystwa ubezpieczeniowe nie musiały likwidować szkód drobnych, gdzie często proces likwidacji jest droższy niż sama wartość szkody. Jeśli np. rozbiliśmy na parkingu reflektor warty 150 zł, a franszyza integralna ustalona jest na poziomie 200 zł, wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowania. Franszyza integralna ma również na celu podniesienie działań prewencyjnych Ubezpieczonego.

Więcej o ubezpieczeniach AC

Ubea.pl o autocasco


Informacje o AC

 • Autocasco - serwis partnerski o ubezpieczeniach AC
Tagi:

Komentarze