Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenia szyb w Warcie

Data publikacji: 2015-03-09

Przedstawiamy warunki ubezpieczenia szyb w pakiecie ubezpieczenia komunikacyjnego w Warcie - warunki, zakres ochrony, wyłączenia, proces likwidacji szkody, liczymy składki 17 ubezpieczycieli

Warunki ubezpieczenia szyb w Warcie:

 • umowa może zostać zawarta wyłącznie z ubezpieczeniem OC lub AC, na taki sam, 12-miesięczny okres,
 • polisa obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski,
 • umowę można zawrzeć na cudzy rachunek.

Zakres ochrony ubezpieczenia szyb w Warcie:

 • szyby samochodowe:
  • czołowa,
  • boczne,
  • tylna,
 • pojazdy:
  • osobowe, ciężartowo-osobowe i ciężarowe (o dopuszczalnej masie do 3,5 tony),
  • nie starsze niż 20 lat,
  • z polskimi tablicami rejestracyjnymi,
 • formuła all risks – ochrona przed uszkodzeniem szyb wskutek wszelkich zdarzeń (z wyjątkiem wymienionych na liście wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela),
 • ochrona nie jest ograniczona liczbą zdarzeń w okresie ubezpieczenia,
 • suma ubezpieczenia wynosi 3000 zł i jest pomniejszana o każde wypłacone świadczenie,
 • jeśli wymiana szyb przekracza sumę ubezpieczenia, można:
  • dopłacić różnicę,
  • nie zgodzić się na dopłatę – wtedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bez dokonania naprawy,
 • druga i kolejne szkody wymagające wymiany szyby czołowej – ubezpieczyciel pokrywa koszty maksymalnie do wysokości 70% sumy ubezpieczenia.

Składka:

 • 69 zł rocznie przy opłaceniu składki jednorazowo,
 • dla wybranych marek i modeli samochodów może zostać zastosowana zwyżka składki, ale nie więcej niż 20%,
 • składkę można opłacić w dwóch lub czterech ratach, ale jej koszt wzrasta wtedy odpowiednio do 73 lub 77 zł rocznie.

Likwidacja szkody ubezpieczenia szyb w Warcie:

 • szkodę należy zgłosić do Centrum Alarmowego nie później niż 72 godziny od wystąpienia szkody,
 • naprawa zostanie dokonana we wskazanym przez ubezpieczyciela warsztacie firm Autoszyby.pl lub NordGlass,
 • rozliczenie kosztów naprawy następuje w systemie bezgotówkowym (bezpośrednio między ubezpieczycielem i warsztatem),
 • uszkodzone szyby wymieniane są na fabrycznie nowe, posiadające wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty, odpowiadające parametrami tym, które uległy zniszczeniu,
 • jeśli stan pojazdu nie pozwala na przejazd do warsztatu, naprawa może zostać wykonana na miejscu,
 • jeśli naprawa szyby nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody, ubezpieczyciel może zwrócić koszty parkowania samochodu (do 48 godzin i maksymalnie do 500 zł brutto).

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia szyb w Warcie:

 • szyby dachowe – szyberdachy, dachy panoramiczne,
 • inne szklane elementy samochodu (np. lusterka, reflektory),
 • szyby, które przed zdarzeniem były już uszkodzone (w tym wady fabryczne),
 • działanie umyślne lub rażące niedbalstwo,
 • kierowanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • ucieczka z miejsca zdarzenia,
 • kierowanie pojazdem, który nie został dopuszczony do ruchu (brak ważnej rejestracji, dokumentów, przeglądu technicznego),
 • użycie auta jako narzędzia przestępstwa,
 • działania wojenne, rozruchy, zamieszki, obowiązkowe świadczenia na rzecz wojska i policji, czynny udział w akcjach protestacyjnych lub blokadach dróg,
 • użytkowanie samochodu niezgodnie z przeznaczeniem (w tym nieprawidłowy załadunek i rozładunek bagażu),
 • uszkodzenie lub zniszczenie nalepki kontrolnej,
 • uszkodzenie lub zniszczenie elementów na stałe związanych z szybą, ale nie będących jej częścią (listwy, uszczelki, folie itp.),
 • szkoda powstała w wyniku zderzenia elementów pojazdu,
 • udział w wyścigach, rajdach i treningach do nich,
 • użycie pojazdu jako rekwizyt,
 • gdy samochód pochodzi z przestępstwa, jest przeznaczony do nauki jazdy lub pracy zarobkowej,
 • uszkodzenie powstałe w trakcie napraw, które nie są związane z wymianą szyby.

Bonusy:

 • naprawa szyby nie powoduje utraty zniżek AC,
 • formuła all risks,
Tagi:

Komentarze