Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Ubezpieczenia morskie WARTA

Data publikacji: 2011-03-16

Blisko 90% składki z polskiego rynku ubezpieczeń morskich trafia do Warty. Przypis składki to ok. 30 mln USD rocznie. WARTA swoim klientom oferuje ubezpieczenia morskie i przedsiębiorstw gospodarki morskiej.

Ubezpieczenia morskie WARTA są adresowane do szerokiej grupy klientów – od armatorów pełnomorskiej floty handlowej i rybackiej, floty pasażerskiej, poprzez armatorów flot operujących lokalnie, jednostek obsługi portów i jednostek zaopatrzeniowych (operujących na wodach portów), floty ratowniczej, a także stoczni budowlanych i remontowych. Oferta ubezpieczeń WARTY obejmuje również rybaków indywidualnych – armatorów kutrów i łodzi rybackich. Od lat towarzystwo ubezpiecza żaglowce oraz jachty.

Statek - ubezpieczenie morskie WARTA - jako jedyna firma w Polsce ubezpiecza platformy wydobywcze i badawcze złóż ropy na polskim szelfie morskim.

Struktura floty ubezpieczanej przez WARTĘ odpowiada w przybliżeniu strukturze floty światowej i obejmuje głównie kontenerowce, drobnicowce i masowce. Ubezpieczane krajowe jednostki to główne drobnicowce, holowniki - zarówno portowe, jak i oceaniczne, masowce oraz barki.

"Doświadczenie WARTY w ubezpieczeniach morskich sięga lat sześćdziesiątych XX wieku. Do końca lat osiemdziesiątych byliśmy jedynym ubezpieczycielem na polskim rynku z tego typu ofertą. W ubiegłym roku dostaliśmy Bursztynową Kaczkę przyznaną przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni „za wsparcie krajowych przedsiębiorstw gospodarki morskiej w trudnym 2009 roku”. To dla nas wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie dobrej oferty ubezpieczeniowej" – powiedział Marek Łepik, Dyrektor Przedstawicielstwa Morskiego Centrali TUiR WARTA.

WARTA oferuje armatorom również ubezpieczenia casco (Hull & Machinery) jednostek pływających oraz ubezpieczenie OC/Protection & Indemnity. Poza tymi dwoma podstawowymi ubezpieczeniami WARTA prezentuje również, w formie ubezpieczeń ponadpodstawowych, ubezpieczenia casco i OC od m.in. ryzyk wojennych, strajków, ubezpieczenie utraty zysków armatora, OC czarterującego, ubezpieczenie aparatury i sprzętu eksploatowanego na morzu lub w porcie. Stocznie konstrukcyjne i remontowe WARTA ubezpiecza od ryzyk związanych z budową i remontem statków.

Ubezpieczenia WARTA obejmują również załogi i pasażerów jednostek pływających, a także jachty morskie i śródlądowe.

Tagi:

Komentarze