Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenia bez tajemnic: OC dla kierowców

Data publikacji: 2015-12-28

Obowiązkowa polisa OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest najpopularniejszym produktem ubezpieczeniowym w naszym kraju. Co roku, polscy ubezpieczyciele wystawiają ponad 20 milionów polis chroniących właścicieli aut i jednośladów. Podpowiadamy, kiedy OC nas nie chroni, jakie są typowe wyłączenia, co decyduje o wysokości składki.

Mimo powszechności komunikacyjnego OC, nie wszystkie informacje na temat wspomnianego ubezpieczenia, są powszechnie znane. Dlatego pierwsza część nowego cyklu artykułów „Ubezpieczenia bez tajemnic”, przedstawia najważniejsze cechy polisy, którą musi posiadać każdy kierowca. Osoby czytające ten artykuł dowiedzą się na przykład, jaka sytuacja zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, już od wielu lat jest obowiązkowe. Taką polisę musi posiadać każdy właściciel samochodu i motocykla zarejestrowanego na terenie Polski. Zakres ochrony, który gwarantuje komunikacyjne OC, określono w ustawie z 22 maja 2003 r. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, OC dla kierowców chroni sprawcę wypadku przed finansowymi skutkami szkód do kwoty wynoszącej przynajmniej:

 • 5 000 000 euro podczas jednego wypadku (niezależnie od liczby poszkodowanych osób) - limit dotyczący szkód osobowych
 • 1 000 000 euro podczas jednego wypadku (niezależnie od liczby poszkodowanych osób) - limit dotyczący szkód majątkowych

Powyższe limity przelicza się na podstawie kursu EUR/PLN, który został podany przez Narodowy Bank Polski i obowiązywał w dniu powstania szkody.
Jeżeli sprawca wypadku nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, to koszty likwidacji szkód pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W ramach tzw. regresu, UFG później będzie domagał się zwrotu poniesionych kosztów od kierowcy odpowiedzialnego za wypadek.

Typowe wyłączenia ochrony

Ze względu na obowiązkowy charakter polisy OC dla kierowców, wyłączenia ochrony również zostały określone ustawowo. Zatem firma ubezpieczeniowa dodatkowo nie może wprowadzać zmian w tym zakresie. Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, towarzystwo sprzedające kierowcy obowiązkowe OC, nie odpowiada za szkody, które:

 • kierujący wyrządził na mieniu posiadacza pojazdu
 • dotyczą przewożonych za opłatą przedmiotów (uwaga: ta zasada nie obowiązuje jeśli za wypadek jest odpowiedzialny inny kierowca)
 • polegają na utracie cennych przedmiotów (m.in. gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych)
 • są związane z zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska

Sytuacje nie wyłączające odpowiedzialności ubezpieczyciela

Warto nadmienić, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie również wtedy, gdy:

 • sprawca wypadku nie posiadał prawa jazdy
 • kierujący był nietrzeźwy lub odurzony narkotykami
 • sprawca zbiegł z miejsca wypadku
 • szkoda została wyrządzona umyślnie
 • sprawca wszedł w posiadanie pojazdu na wskutek przestępstwa (np. włamania i kradzieży)

W wymienionych sytuacjach, zakład ubezpieczeniowy będzie domagał się zwrotu kosztów od sprawcy wypadku (poprzez roszczenie regresowe).

Dowiedz się, w jakich sytuacjach sprawca wypadku sam zapłaci za szkodę

Czynniki wpływające na cenę polisy

Cena (składka) obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców, zależy od wielu różnych czynników. Przy ustalaniu poziomu rocznej składki, ubezpieczyciele biorą pod uwagę między innymi:

 • wiek klienta
 • historię wcześniejszych szkód komunikacyjnych
 • doświadczenie właściciela pojazdu w roli kierowcy
 • rok produkcji samochodu
 • roczny przebieg oraz pojemność silnika
 • miejsce zamieszkania kierowcy.

Sprawdź, jak obniżyć składkę OC:

Dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku, średnia składka przypisana brutto dla obowiązkowego OC wyniosła około 350 zł. W takich miastach jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk średni koszt zakupu OC znacząco przekracza jednak 1000 zł.

Zobacz, jaka jest przeciętna składka OC w największych miastach kraju

Każdy ubezpieczyciel przyjmuje nieco inny model oceny ryzyka dla tego samego kierowcy. W rezultacie składki oferowane przez różne firmy, mogą się różnić na przykład o 400 zł - 500 zł. Różnice w cenach polis OC można łatwo sprawdzić, korzystając z kalkulatora przygotowanego przez Ubea.pl.

Możliwe „haczyki” w ubezpieczeniu

Główne zasady działania obowiązkowego ubezpieczenia OC, zostały określone w ustawie z 22 maja 2003 r. Mimo jednoznacznych regulacji, właściciele samochodów dość często skarżą się na praktyki ubezpieczycieli. Powody do niezadowolenia mają przede wszystkim osoby poszkodowane w wypadku. Kluczową kwestią są zasady szacowania i likwidacji szkody. Warto pamiętać, że od 31 marca 2015 r. krajowi ubezpieczyciele (zgodnie z wytycznymi KNF-u), nie mogą już uwzględniać amortyzacji uszkodzonych części pojazdu. Osoba poszkodowana dodatkowo musi otrzymać pełną kalkulację kosztów naprawy. Komisja Nadzoru Finansowego zobowiązała również ubezpieczycieli do identycznego traktowania kierowców wybierających serwisowy lub kosztorysowy tryb likwidacji szkody. Firmy ubezpieczeniowe muszą też wskazać okoliczny warsztat, który za skalkulowany koszt dokona pełnej naprawy pojazdu.

Gratisy i promocje

Rynek ubezpieczeń OC dla posiadaczy pojazdów, nadal cechuje się bardzo dużą konkurencją. Dlatego kierowcy przy zakupie obowiązkowej polisy, często otrzymują dodatkowe produkty ubezpieczeniowe (np. darmowy pakiet Assistance). Dodatkowy element promocji to zniżki dla klientów kupujących polisę w trybie on-line (np. poprzez porównywarkę Ubea.pl). Warto również wspomnieć o systemie bonusów, które są formą premiowania klientów z dobrą historią ubezpieczeniową. Osoby jeżdżące wyjątkowo bezpiecznie, mogą liczyć na obniżkę kosztów polisy OC nawet o 60% - 80%.

Podsumowanie

Tekst z cyklu „Ubezpieczenia bez tajemnic”, prezentuje tylko najważniejsze informacje na temat obowiązkowych polis OC dla kierowców. Osoby, które mają dodatkowe wątpliwości i pytania dotyczące takich ubezpieczeń, powinny zajrzeć do innych artykułów i analiz porównywarki Ubea.pl.

Dowiedz się więcej na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców

Tagi:

Komentarze