Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Ubezpieczenia WARTA dla rowerzystów

Ostatnia aktualizacja: 2021-09-09

Według policyjnych statystyk wielu rowerzystów ulega wypadkom lub powoduje szkody osobom trzecim, a sam rower często stanowi łakomy kąsek dla złodziei. Ubezpieczenie w Warcie zapewnia ochronę od ryzyk związanych z użytkowaniem roweru. Często klienci towarzystwa posiadają już takie ubezpieczenie, ale o nim nie wiedzą.

Ubezpieczenie roweru

Rower staje się coraz popularniejszym środkiem lokomocji dnia codziennego, a w weekendy rekreacyjnie użytkowany jest na ścieżkach rowerowych i ulicach przez setki cyklistów. Rowerzyści chcąc zapewnić sobie ochronę mogą skorzystać z wielu ubezpieczeń Warty. Zakres ochrony, które pokryją szkody rowerzyście jest dużo szerszy, co oznacza, że można z niej skorzystać również w wielu innych sytuacjach, nie tylko związanych z rowerowym hobby.

Spis treści

 1. Ubezpieczenie roweru od kradzieży
 2. Ubezpieczenie OC rowerzysty
 3. Ubezpieczenie NNW dla rowerzysty
 4. Statystyki policyjne

Ubezpieczenie roweru od kradzieży

Zabezpieczenie roweru przed kradzieżą z włamaniem, rabunku oraz innymi przypadkami losowymi w miejscu zamieszkania gwarantują polisy mieszkaniowe WARTA DOM i WARTA DOM KOMFORT. Rower jest w tym wypadku zaliczany do grupy ruchomości domowych. Ochronę roweru w czasie wypraw poza miejsce zamieszkania (na terenie Polski i za granicą) zapewnia rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania o dodatkowe ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Ubezpieczenie OC rowerzysty

Wyrządzenie szkód osobom trzecim, jak na przykład potrącenie przechodnia w parku, czy uszkodzenie zaparkowanego na ulicy auta, to dosyć popularne zdarzenia związane z użytkowaniem roweru. Roszczenia osób trzecich w podobnych sytuacjach pokrywa ubezpieczenie OC Warta dla osób fizycznych w życiu prywatnym. W Warcie można je wykupić jako odrębną polisę lub rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania.

Ubezpieczenie NNW dla rowerzysty

Ubezpieczenie NNW WARTA POMOC W WYPADKU obejmuje ochroną następstwa nieszczęśliwych wypadków, skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonego rowerzysty. Z podstawowej opcji tego ubezpieczenia Warta zrefunduje również koszty naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych. Wariat rozszerzony polisy zagwarantuje świadczenie w sytuacji całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub nauki, pokryje koszty leczenia, a nawet operacji plastycznej. Ubezpieczenie NNW w Warcie można nabyć jako odrębną polisę lub rozszerzenia ubezpieczenia mieszkania.

Statystyki policyjne

W ubiegłym roku cykliści uczestniczyli w 3.918 wypadkach drogowych, w których zginęło 290 osób, a rany odniosło 3.806 osób. Większość ofiar stanowili sami rowerzyści - 280 zabitych oraz 3.494 rannych.

Rowerzyści przyczynili się do powstania 1.588 wypadków, w których zginęło 140 osób, a 1.519 osób zostało rannych. Wyjątkowo tragiczne w skutkach były wypadki na obszarze niezabudowanym. Co czwarty taki wypadek skutkował ofiarą śmiertelną, na obszarze zabudowanym - co siedemnasty.

Głównymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów było:


 • nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu - 694 zdarzenia,
 • nieprawidłowo wykonywany manewr skrętu - 251 zdarzeń,
 • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych - 107 zdarzeń.

Rowerzyści najwięcej wypadków spowodowali w czerwcu, bo aż 277 (17,4%). Zginęły w nich 24 osoby (17,1%), a rannych zostało 267 osób (17,6%).

Najwięcej kolizyjnych zdarzeń rowerzyści spowodowali w piątki (17,4%), w soboty (15,6/%) oraz w środy (15,1%).

Analiza wieku rowerzystów wskazuje, że największe zagrożenie powodują dzieci i osoby starsze, przy czym wypadki z udziałem tej drugiej grupy skutkowały zdecydowanie większą liczbą ofiar śmiertelnych. Cykliści powyżej 60 roku życia byli sprawcami 456 wypadków (28% ogółu), zginęło w nich 75 osób (53%), a 399 odniosło inne obrażenia (26%). Co szósty wypadek pociągał za sobą ofiarę śmiertelną. Natomiast dzieci w wieku 7-14 lat spowodowały 354 wypadki (22,3% ogółu), w których zginęło 11 osób (7,8%), a 359 osób zostało rannych (23,6%).

Źródło statystyk: raport policji „Wypadki drogowe w 2010 roku”

Tagi:

Komentarze