Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Szkolna polisa NNW: obowiązek czy zbędny wydatek?

Data publikacji: 2015-09-07

W niektórych szkołach zakup takiej polisy NNW jest traktowany jako obowiązek. Dlatego wielu rodziców nawet nie zdaje sobie sprawy, że mogą zrezygnować z oferty szkoły i samodzielnie ubezpieczyć swoje dziecko. Takie rozwiązanie gwarantuje lepszą ochronę przed wypadkami.

Na początku września kolejny rok szkolny rozpoczęło prawie pięć milionów uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ich rodzice na pewno zostaną poinformowani o kwestiach związanych z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Polisy oferowane przez szkoły nie zapewnią dużego odszkodowania

Na wstępie warto jeszcze raz przypomnieć, że polisy oferowane przez szkoły nie mogą być traktowane jako obowiązkowe. Żaden akt prawny nie nakłada na rodziców obowiązku ubezpieczenia swojego dziecka przed skutkami wypadków. Determinacja szkół, które wymagają zakupu polis NNW, wynika m.in. z dość dużej liczby wypadków wśród uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 liczba takich zdarzeń przekroczyła 71 500 (dane Centrum Informatycznego Edukacji). Jeżeli poszkodowane dziecko nie ma ubezpieczenia, to wzrasta prawdopodobieństwo, że rodzic oskarży nauczycieli lub dyrekcję o niewłaściwy nadzór i wniesie powództwo do sądu. Dyrektorzy dobrze zdają sobie sprawę z takiego ryzyka. Dlatego rodzice są namawiani do skorzystania z polis grupowych, w których szkoła występuje jako instytucja ubezpieczająca uczniów. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że szkoły dystrybuujące dużą liczbę polis NNW mogą liczyć na pewne korzyści od ubezpieczyciela (np. preferencyjne warunki polis dla swoich pracowników).

Kluczowym problemem jest ograniczony zakres ochrony w ubezpieczeniach proponowanych przez szkoły. Takie polisy są tanie ze względu na niski limit odpowiedzialności ubezpieczyciela (zwykle 10 000 zł - 20 000 zł). Warto zdawać sobie sprawę, że szkolne ubezpieczenia NNW chronią tylko przed skutkami trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ze względu na niski limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, wypłacone kwoty nie będą wysokie nawet w przypadku poważnych urazów. Jeśli przyjmiemy, że stwierdzony uszczerbek na zdrowiu po złamaniu i niewielkim zniekształceniu obojczyka wynosi 3% - 4%, a suma przykładowego ubezpieczenia została określona jako 15 000 zł, to odszkodowanie nie przekroczy 600 zł. Taka kwota z pewnością nie rekompensuje cierpień poszkodowanego dziecka.

Ubezpieczenie NNW dla całej rodziny może być ciekawą alternatywą

Każdy rodzic, któremu szkoła zaoferowała ubezpieczenie NNW dla dziecka, powinien najpierw zapoznać się z ogólnymi warunkami tej polisy. Dopiero wtedy można będzie ocenić, czy proponowana ochrona zasługuje na uwagę. Jeżeli szkoła nie chce udostępnić odpowiednich dokumentów albo ubezpieczenie jest niewystarczające, to rodzic powinien sprawdzić ofertę indywidualnych polis. Na krajowym rynku można znaleźć m.in. kilka polis wypadkowych, które chronią całą rodzinę (patrz poniższa tabela).

Nazwa ubezpieczyciela/Nazwa ubezpieczenia Najbardziej istotne cechy ubezpieczenia
Allianz /NNW Rodzinne Allianz wypłaci podwójne świadczenie, gdy uszczerbek na zdrowiu jest trwały. Koszt ubezpieczenia jest obniżany o rabat jeśli ochrona dotyczy większej ilości osób. Polisa może chronić całą rodzinę trzypokoleniową (dziadków, rodziców i dzieci). Klient nabywający ubezpieczenie nie może mieć więcej niż 60 lat (70 lat w przypadku kontynuacji ochrony).
InterRisk/Ubezpieczenie MOJA RODZINA Ochrona ubezpieczeniowa jest aktywna na całym świecie. Ubezpieczenie sprzedawane razem z pakietem Assistance. Składka nie jest podwyższana wraz z wiekiem ubezpieczonych. Polisa NNW zapewnia wypłatę dodatkowych środków na opiekę medyczną i koszty leczenia w przypadku: choroby, nieszczęśliwego wypadku, zdiagnozowania poważnego zachorowania, operacji lub pobytu w szpitalu.
Proama/Pakiet RODZINA (NNW + Assistance) Polisa NNW zapewnia ochronę przed skutkami wypadków na terenie całego świata. Ubezpieczenie NNW jest sprzedawane w pakiecie razem z Assistance (ochrona w Polsce) oraz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (ochrona na terenie Europy).
PZU/PZU NNW Ubezpieczenie jest przeznaczone dla klientów w dowolnym wieku. Po dopłacie ochrona ubezpieczeniowa obejmie również skutki zawału serca i wylewu. Dla młodych klientów (do 30 roku życia) wspomniane rozszerzenie ochrony jest darmowe. Polisa PZU NNW jest sprzedawana w pakiecie z Assistance.
TUZ Ubezpieczenia/Pakiet NNW Dla Rodziny Produkt przeznaczony dla klientów TUZ, którzy posiadają już ubezpieczenie mieszkania, domu jednorodzinnego lub domku letniskowego. Ochrona obejmuje maksymalnie pięć osób zameldowanych pod adresem ubezpieczonego domu. Osoby objęte ochroną nie mogą mieć więcej niż 70 lat (limit obowiązuje również w przypadku kontynuacji ochrony).

Zestawienie nie uwzględnia polis, które są sprzedawane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i chronią rodzinę tylko przed skutkami wypadków drogowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ubea.pl

Rodzinne polisy NNW proponuje Allianz, InterRisk, Proama, PZU oraz TUZ Ubezpieczenia. Ostatni z wymienionych ubezpieczycieli oferuje pakiet NNW dla rodziny jeśli klient wcześniej wykupił polisę mieszkaniową. Pozostałe towarzystwa nie przewidują podobnych ograniczeń. W tym kontekście warto wspomnieć, że wiele firm sprzedaje ubezpieczenia NNW razem z polisami komunikacyjnymi (OC, AC). Wspomniane polisy NNW zwykle chronią tylko przed skutkami wypadków drogowych. Można to sprawdzić sięgając do dokumentu zatytułowanego jako „OWU” lub „ogólne warunki ubezpieczenia”.

Osoba wybierająca ubezpieczenie wypadkowe dla dziecka lub całej rodziny, powinna pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Niektóre polisy zapewniają wypłatę odszkodowania tylko po trwałym uszczerbku na zdrowiu. Tymczasem wiele bolesnych obrażeń i kontuzji trwale nie wpływa na stan zdrowia. Klient, który chce mieć kompletne ubezpieczenie wypadkowe, powinien dodatkowo zabezpieczyć siebie i rodzinę przed skutkami takich zdarzeń.

Tagi:

Komentarze