Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Samochód zastępczy dla poszkodowanego

Ostatnia aktualizacja: 2014-07-17

Komu przysługuje samochód zastępczy? Do czego zobowiązany jest ubezpieczyciel? Auto zastępcze w prowadzonej działalności gospodarczej. Orzeczenie Sądu Najwyższego.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

W przypadku gdy szkoda likwidowana jest z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów (...) zakład ubezpieczeń jest obowiązany - zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 361 §2 k.c. - do pokrycia normalnych następstw szkody. Jeżeli zatem poszkodowany wykaże, iż koszty które poniósł tytułem wynajmu pojazdu były konieczne, wówczas zakład ubezpieczeń jest obowiązany do ich wyrównania. Sprawa jest stosunkowo prosta gdy poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą, której charakter wymaga posługiwania się pojazdem. Podobnie jest gdy charakter naszej pracy wiąże się z koniecznością dyspozycyjności i możliwością ciągłego przemieszczenia się. Również gdy poszkodowany w związku ze stanem zdrowia musi dojeżdżać na leczenie lub rehabilitację i korzysta z taksówki lub samochodu zastępczego (wybór powinien być dyktowany kosztem usługi tj. należy działać na rzecz minimalizacji kosztów) przysługuje mu zwrot poniesionych na ten cel kosztów.

W praktyce wiele trudności sprawia poszkodowanym przekonanie zakładu ubezpieczeń o konieczności wynajmu samochodu zastępczego gdy zachodzą inne od wymienionych przesłanki np. brak samochodu dezorganizuje nam życie zawodowe czy rodzinne. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych w przypadku gdy do normalnego funkcjonowania rodziny nie wystarczy przemieszczenie się jej członków powszechnie dostępnymi środkami komunikacji - wówczas mamy prawo domagać się pokrycia kosztów wynajmu samochodu. Pamiętajmy aby był to samochód mniej więcej tej klasy co nasz oraz by koszt wynajmu nie odbiegał od średniej ceny za ta usługę na danym terenie, nadto musi być on udokumentowany np. fakturą, umową użyczenia itd.

W listopadzie 2011 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 05/11) uznał, że każdemu poszkodowanemu należy się auto zastępcze na koszt firmy ubezpieczeniowej. SN orzekł, iż „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej"- pisze dziennik. I podkreśla, iż obecnie ta wykładnia działa z automatu. Poszkodowany kierowca po wypadku ma "prawo korzystać z auta w ramach polisy OC sprawcy przez okres do przyjazdu rzeczoznawcy i siedem dni potem". W sporze z ubezpieczycielem możemy śmiało powołać się na w/w orzeczenie.

Tagi:

Komentarze

2011-06-07 09:54

Adamus

Każdy poszkodowany ma prawo do auta zastępczego, ale udanie się z fakturą do ubezpieczyciela często skutkuje tym, że odchodzimy z niczym. Niestety pojedyńczy człowiek nie ma raczej szans na wygraną z TU. Natomiast lepiej udać się do wypożyczalni (np sixt) gdzie dostaniemy samochód a poprzez cesję przepiszemy na nich prawo do dochodzenia kosztów najmu. Nie musimy się wtedy męczyć. Taki sposób jest najłatwiejszy i najbezpieczniejszy.

2011-06-02 10:02

Hieronim

Myślę, że prawo znają, tylko po prostu mają je gdzieś. Ale ciekawe co Pan piszesz, bo właśnie się zastanawiałem nad ubezpieczeniem AC w Hestia i chyba jednak się nie skusze po tym co przeczytałem. Jakby nie mogli tego załatwić jak się należy!

2010-05-19 19:25

kowalski

Witam. na myjni stacji benzynowej,uszkodzono mnie wycieraczki przedniej szyby.nastepne dni byly deszczowe.musialem kozystac z samochodu,rozwiezienie rodzny po uroczystosciach u corki,3x w tygodniu woze wnuka na zajecia pozalekcyjne,sam jestem rencista i musze kozystac z samochodu przy codziennym bytowaniu,zaopatrzenie,wizyty u lekarza,codzienne zajecia.niestety trzfilem ze sprawca szkody byl ubezpiczony w HESTI.dopiero po7 dniach przybyl rzeczoznaca.tyle dni pozyczalem samochod.HESTIA zazadala pisemnego zapytania czy moge wypozyczyc samochod,oni podejma decyzje,jak wiem trwaloby to rok.ja natomiast nie mogl bymnormalnie funkcjonowac.obecnie HESTIA pyta o podstawe,czy oni nie znaja prawa?