Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

SKOK ubezpieczenia OC AC

Kalkulator ubezpieczeń w SKOK

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

SKOK ubezpieczenia

TUW SKOK funkcjonuje od 1995 roku prowadząc działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 27.02.1995 r.

Pod wspólną marką SKOK Ubezpieczenia, począwszy od 2006 roku, funkcjonują dwa towarzystwa - TUW SKOK (ubezpieczenia majątkowe) oraz TU SKOK ŻYCIE S.A. (ubezpieczenia na życie).

TUW SKOK jest integralną częścią systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych, natomiast udziałowcami TUW SKOK są: SKOK Holding S.a.r.l., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa, Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych, SKOK-i oraz pozostałe osoby prawne i fizyczne.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK nie jest osiąganie zysku, ale wspólne pokrywanie zaistniałych wśród jego członków szkód losowych. Oznacza to, że wszyscy ubezpieczeni są jednocześnie współwłaścicielami TUW SKOK i mają prawo udziału w walnym zgromadzeniu.

Oferta ubezpieczeniowa SKOK

Życie Twoje i najbliższych

  • TUW SKOK oferuje ubezpieczenia tradycyjne (grupowe ubezpieczenie na życie), ubezpieczenia dla Pożyczkobiorców (indywidualne i grupowe ubezpieczenie na życie) oraz ubezpieczenia NNW.

Twój majątek

  • w ramach zabezpieczenia majątku TUW SKOK oferuje ubezpieczenia mieszkań (mieszkania i domy jednorodzinne oraz OC), komunikacyjne, podróżne, od utraty pracy, ubezpieczenie kart IKM lub utraty dokumentów.

Twoje finanse

  • w trosce o Twoje finanse TUW SKOK oferuje ubezpieczenie na życie z UFK oraz IKE - Indywidualne Konta Emerytalne.

Ubezpieczenia SKOK-ów i firm

  • zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK, ubezpieczenie od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników, ubezpieczenie pakietowe - mienia i OC, ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, ubezpieczenie OC członków władz SKOK, ubezpieczenia kredytów hipotecznych, ubezpieczenia innych podmiotów gospodarczych.

Kontakt z TUW SKOK

TUW SKOK i SKOK ŻYCIE S.A.
ul. Władysława IV 22
81-743 SOPOT

tel. (58) 550 97 30
fax (58) 550 97 31

Strona internetowa: www.skokubezpieczenia.pl