Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, AC, NNW

Data publikacji: 2017-11-10

Do ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczamy nie tylko obowiązkowe OC. Kierowcy mogą kupić również Autocasco (AC) oraz ubezpieczenie od skutków wypadku (NNW). Jakie są różnice między tymi polisami? Jak znaleźć najlepszą ofertę OC, AC lub NNW?

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Kto musi kupić ubezpieczenie OC?

Każdy samochód potrzebuje ubezpieczenia Opis ubezpieczeń komunikacyjnych warto rozpocząć od OC dla kierowców (posiadaczy pojazdów mechanicznych). Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowe ubezpieczenie trzeba kupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego (wyjątkiem są pojazdy historyczne).

Dodatkowo każdy pojazd mechaniczny musi posiadać obowiązkowe OC przed rozpoczęciem użytkowania go na terenie drogi publicznej, strefy zamieszkania lub strefy ruchu. Osoba użytkująca swój pojazd mechaniczny poza wymienionymi terenami (np. na prywatnej działce), nadal odpowiada za wyrządzone szkody, ale nie jest zobowiązana do zakupu ubezpieczenia OC.

Według aktualnych przepisów, komunikacyjne ubezpieczenie OC muszą wykupić właściciele:

 • pojazdów samochodowych (tzn. pojazdów silnikowych z wyłączeniem ciągników rolniczych, zdolnych do przekroczenia prędkości 25 km/h),
 • ciągników rolniczych,
 • motorowerów,
 • przyczep (z wyjątkiem przyczep motocyklowych oraz przyczep przeznaczonych do ciągnięcia przez pojazd wolnobieżny lub ciągnik rolniczy),
 • pojazdów wolnobieżnych (z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych posiadanych przez rolników).

Poza nielicznymi wyjątkami (dotyczącymi m.in. zabytkowych pojazdów) polisy OC są wykupowane na okres 12 miesięcy.

Co ważne nawet kilkudniowa przerwa w obowiązkowej ochronie będzie skutkowała karą za brak OC ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Dla UFG żadnego znaczenia nie ma to, czy samochód lub inny pojazd był użytkowany podczas przerwy w ubezpieczeniu czy też np. stał zepsuty w garażu.

Zgodnie ze swoją nazwą, ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) chroni kierowcę przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim (np. własnym pasażerom, pieszym, rowerzystom, osobom podróżującym innym pojazdem). Przepisy wyznaczają maksymalną sumę, którą ubezpieczyciel może wypłacić osobom poszkodowanym z winy kierowcy. Obecnie ten limit ochrony wynosi 5 mln euro (szkody dotyczące zdrowia lub życia osób poszkodowanych w jednym wypadku - szkody osobowe) i 1 mln euro (szkody dotyczące mienia osób poszkodowanych w jednym wypadku - szkody rzeczowe).

Ubezpieczyciel może wystąpić do swojego klienta o zwrot odszkodowania wypłaconego z OC (regres ubezpieczeniowy), między innymi wtedy gdy wypadek został spowodowany pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Sprawdź teraz:

Ile kosztuje ubezpieczenie OC dla Ciebie

Ubezpieczenie NNW - kiedy nam pomoże?

Warto pamiętać, że ubezpieczenie OC nie chroni kierowcy przed szkodami, które będą dotyczyły jego własnego życia lub zdrowia. Właśnie dlatego wiele osób razem z obowiązkowym OC kupuje również dobrowolną polisę NNW. Ubezpieczenie NNW zapewnia zadośćuczynienie dla sprawcy wypadku za poniesione obrażenia albo wsparcie finansowe jego krewnych w razie śmierci spowodowanej wypadkiem.

Warto zwrócić uwagę, że ochrona w ramach ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), obejmuje również pasażerów podróżujące tym samym pojazdem. Takie osoby lub ich rodziny mogą otrzymać zarówno świadczenie z OC sprawcy wypadku, jak i osobne zadośćuczynienie wypłacane w ramach NNW.

Zobacz także:

Jakie są warunki ubezpieczenia NNW w PZU

Co obejmuje ubezpieczenie Autocasco?

Ubezpieczenie Autocasco (AC) to kolejna dobrowolna polisa, która (podobnie jak NNW) bywa kupowana w pakiecie razem z ubezpieczeniem OC. Obowiązujące przepisy nie wyznaczają minimalnej lub maksymalnej ochrony zapewnianej przez tę polisę.

Ubezpieczenie AC zwykle zapewnia zwrot kosztów związanych ze zniszczeniem samochodu (np. przez powódź) albo jego kradzieżą. Warto zdawać sobie sprawę, że ubezpieczyciele czasem oferują mocno okrojone polisy AC (tzw. Mini Autocasco). Zakres ochrony tych ubezpieczeń może obejmować wyłącznie całkowite zniszczenie samochodu (tzw. szkodę całkowitą) lub kradzież chronionego pojazdu.

Warto również zwrócić uwagę na ograniczenia związane z franszyzą integralną w AC (maksymalną kwotą szkody za którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności) i udziałem własnym (częścią każdej szkody, którą ubezpieczony musi pokryć samodzielnie - np. 15%)

Dowiedz się więcej:

Jak dobrze wybrać ubezpieczenie AC

Tagi:

Komentarze