Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Rezygnacja i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Data publikacji: 2016-01-12

Nie każda decyzja o zakupie ubezpieczenia, jest bardzo dobrze przemyślana. Wiele osób po podpisaniu umowy dochodzi do wniosku, że ich decyzja była pochopna. Polisa staje się niepotrzebna ...

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

... również wtedy, gdy wygasa ryzyko ubezpieczeniowe (np. po sprzedaży ubezpieczonego mienia lub spłacie kredytu). Dlatego rezygnacja z ubezpieczenia jest bardzo istotną kwestią. Warto sprawdzić, jak ta czynność została uregulowana przez obowiązujące przepisy. W pierwszej kolejności trzeba sięgnąć do jednego z kodeksów.

Kodeks cywilny określa tylko ogólne zasady rezygnacji z każdej polisy

Ogólne informacje na temat odstąpienia od umowy ubezpieczenia oraz jej rozwiązania, znajdziemy w ustawie kodeks cywilny (KC). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że KC określa tylko ogólne zasady dotyczące stosunków między ubezpieczonym i ubezpieczycielem. W przypadku niektórych polis (np. ubezpieczeń OC dla kierowców), przepisy szczegółowe wprowadzają zupełnie inne rozwiązania.

 • Kluczowe uregulowanie w kodeksie cywilnym (patrz art. 812 KC) wskazuje, że klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, jeżeli ubezpieczenie dotyczy okresu dłuższego niż sześć miesięcy. Podany termin odstąpienia (30 dni) dotyczy konsumentów, czyli osób nabywających polisę do celów bezpośrednio niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcy mogą odstąpić od umowy ubezpieczenia przez 7 dni po jej zawarciu (jeśli okres ochrony przekracza pół roku).
 • Artykuł 812 kodeksu cywilnego mówi również o tym, że ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, tylko po zajściu okoliczności wskazanych w ustawie. Takie wypowiedzenie jest dopuszczalne również wtedy, gdy ogólne warunki ubezpieczenia (tzw. OWU) albo zapisy umowy, przewidują ważny powód zakończenia ochrony. Trzeba dodać, że art. 814 KC przyznaje ubezpieczycielowi prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli ponosił on odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a klient nie dokonał wpłaty w terminie.
 • Kolejny przepis (art. 816 KC) wskazuje, że po ujawnieniu okoliczności istotnie zmieniających ryzyko wypadku, każda ze stron umowy ubezpieczenia może domagać się korekty składki. W odpowiedzi, druga strona (tj. ubezpieczony lub ubezpieczyciel) ma 14 dni na wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Warto pamiętać, że artykułu 816 KC nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.

Rezygnacja z obowiązkowej polisy dla kierowców nie jest zbyt trudna

W naszym kraju, najpopularniejszym ubezpieczeniem jest polisa OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. OC komunikacyjne). Co roku, polscy ubezpieczyciele wystawiają ponad 20 milionów takich polis. W związku z tym, warto pokrótce zaprezentować szczególne zasady rezygnacji z OC komunikacyjnego. Określa je ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 • Wspomniana ustawa przewiduje automatyczne przedłużenie OC dla kierowców (patrz art. 28). Można uniknąć tej procedury, jeżeli kierowca pisemnie powiadomi ubezpieczyciela o wypowiedzeniu umowy. Takie powiadomienie musi zostać dostarczone przynajmniej na jeden dzień przed końcem okresu ważności ubezpieczenia. Wyjątek dotyczy wypowiedzeń wysyłanych Pocztą Polską. W przypadku takich przesyłek, wystarczy ich nadanie na jeden dzień przed upływem terminu ważności ubezpieczenia. Do celów dowodowych trzeba jednak zachować potwierdzenie nadania listu poleconego. Nawet jeśli klient nie wypowiedział umowy ubezpieczenia OC przed jej przedłużeniem na kolejny okres, to nie musi on opłacać niechcianej polisy przez kolejny rok. Od lutego 2012 r. kierowca może wypowiedzieć automatycznie przedłużoną umowę polisy OC, jeżeli posiada takie samo ubezpieczenie w innej firmie i zapłaci składkę za okres faktycznej ochrony (od automatycznego przedłużenia polisy do dnia jej wypowiedzenia). Takie rozwiązanie zapewnia kierowcom możliwość częstej zmiany polis. Jego wprowadzenie przyczyniło się do zwiększenia konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Warto wspomnieć, że wypowiedzenie umowy polisy OC, wymaga tylko uzupełnienia kilku informacji w jednostronicowym formularzu.

Zobacz gotowy wzór wypowiedzenia umowy OC, który przygotowała nasza porównywarka.

 • Kierowca może skorzystać z możliwości wypowiedzenia umowy OC również wtedy, gdy zakupił ubezpieczony pojazd. W takiej sytuacji, często konieczna jest aktualizacja (tzw. rekalkulacja) rocznej składki. Można uniknąć wspomnianej procedury dzięki wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia otrzymanej razem z samochodem. Od lutego 2012 r. wypowiedzenie jest możliwe do końca nabytej umowy (poprzednio obowiązywał termin 30 dni). Trzeba jednak zadbać, aby nie wystąpiła przerwa pomiędzy okresem ochrony wypowiedzianej oraz kupowanej polisy. Nawet krótkotrwały brak ubezpieczenia może zostać wykryty przez system informatyczny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (tzw. elektronicznego policjanta). Wspomniana instytucja nakłada kary również za kilkudniową przerwę w ochronie ubezpieczeniowej.

Dowiedz się więcej o zasadach działania wirtualnego policjanta i karach za brak OC nakładanych przez UFG

W kontekście wypowiedzeń obowiązkowego OC trzeba pamiętać, że nadanie odpowiedniego pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej jest równoznaczne z jego złożeniem u ubezpieczyciela (w tym samym dniu). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinien przyjąć także agent współpracujący z danym ubezpieczycielem. Takie rozwiązanie obowiązuje po nowelizacji przepisów, która nastąpiła w lutym 2012 r. Wspomniana nowelizacja potwierdziła również, że osoba kupująca obowiązkowe OC przez Internet lub telefon, przez kolejne 30 dni może odstąpić od umowy (bez podania przyczyn). Takie rozwiązanie sprawia, że kierowcy nabywający polisę na odległość, np przez porównywarki oc, znajdują się w lepszej sytuacji niż pozostali posiadacze OC.

W przypadku ubezpieczeń osobowych obowiązują szczególne reguły

Zasady rezygnowania z polis osobowych (ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia NNW), doczekały się osobnych regulacji na gruncie kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 830 KC, klient może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia osobowego w każdym czasie, ale powinien zachować termin przewidziany w umowie lub OWU. Gdy termin wypowiedzenia nie został określony, to przyjmuje się, że rezygnacja z polisy ma natychmiastowe skutki. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, to niezapłacenie składki w dodatkowym terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela, jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia na życie lub NNW. Warto dodać, że firma oferująca polisy osobowe, może wypowiedzieć umowę ubezpieczeniową tylko wtedy, gdy pozwala jej na to ustawa.

Tagi:

Komentarze

2018-02-08 11:33

rob83.8.202.150

sprzedałem samochód 1.02 a polisę OC miałem do 21.01 . Polisę wcześniej wypowiedziałem u ubezpieczyciela . Samochód nie był opłacony przez 10 dni . Co mam zrobić z tym ubezpieczeniem gdyż samochód był zarejestrowany na mnie ?

2018-02-08 13:02

Ubea.pl81.190.208.17

Grozi Panu niestety kara za brak OC. Tutaj https://ubea.pl/Kara-za-brak-OC-w-2018-roku%2Cartykul%2C850/ może Pan sprawdzić, jaka kara grozi za brak polisy przez 10 dni. Teraz wszystko zależy od tego, czy UFG dostrzeże brak tego ubezpieczenia. Jeśli tak, przyśle Panu wezwanie do zapłaty kary.

2018-02-12 11:44

rob83.8.83.155

To że będę miał karę to wiem ale jak jej uniknąć lub zapłacić mniej ?

2018-02-12 12:51

Ubea.pl81.190.208.17

Teraz może Pan tylko czekać, czy przyjdzie wezwanie z UFG do zapłaty kary. Na to, czy wirtualny policjant skontroluje akurat sprzedane przez Pana auto, nie ma Pan wpływu. Jeżeli wezwanie do zapłaty przyjdzie, to można poprosić UFG o rozłożenie płatności na raty (na to praktycznie zawsze urząd się zgadza) lub zmniejszenie kary (na to UFG zgadza się o wiele rzadziej, praktycznie jedynie wtedy, kiedy ukarana osoba jest w bardzo złej sytuacji materialnej).

2018-02-12 11:43

rob83.8.83.155

sprzedałem samochód 1.02 a polisę OC miałem do 21.01 . Polisę wcześniej wypowiedziałem u ubezpieczyciela . Samochód nie był opłacony przez 10 dni . Co mam zrobić z tym ubezpieczeniem gdyż samochód był zarejestrowany na mnie ?

2018-01-29 13:49

Mariusz91.231.25.96

Witam na polisie oc widnieje ubezpieczajacy i uzytkownik,kto wg prawa powinien taką polisę wypowiedzieć?

2018-01-29 14:45

Ubea.pl81.190.208.17

Czy użytkownik samochodu jest jego właścicielem? Jeśli tak, to ubezpieczyciel powinien przyjąć wypowiedzenie złożone zarówno przez ubezpieczającego, jak i przez właściciela samochodu.

2018-01-28 23:33

Peress46.215.169.6

Witam, jeśli można prosić o odpowiedź, czy można zrezygnować z polis OC i AC przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej? Tzn. umowa podpisana kilka dni wcześniej i jeszcze obowiązuje stara polisa. Gdzieś przeczytałem, że takie prawo jak najbardziej klientowi przysługuje, czy to prawda? Z góry dziękuję za odp.

2018-01-29 08:47

Ubea.pl81.190.208.17

W przypadku dobrowolnych polis, takich jak AC, obowiązują ogólne przepisy zawarte w KC: art. 812 wskazuje, że klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, jeżeli ubezpieczenie dotyczy okresu dłuższego niż sześć miesięcy. W przypadku OC obowiązują szczególne zasady wypowiedzenia, jednak wypowiedzenie przed rozpoczęciem okresu ochrony ubezpieczeniowej także powinno być możliwe.

2018-01-29 10:51

Peress37.47.0.29

Dziekuje za odp. Byłam rano u Agentki i potwierdziła, że nie ma problemu.

2018-01-20 22:45

Darek95.160.157.78

Witam.Podpisałem umowę OC i AC 19.01.2018 .Zapłaty za polisę jeszcze nie opłaciłem bo mam na nią 14 dni.Chciałem się dowiedzieć czy mogę z tej polisy zrezygnować a podpisać nową z innym ubezpieczycielem bo jest dużo tańsza.

2018-01-22 09:26

Ubea.pl81.190.208.17

W jaki sposób zawarł Pan umowę tej polisy? Jeżeli w kanale Direct (czyli przez telefon lub Internet) to może Pan wypowiedzieć taką umowę w ciągu 30 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyn. Mógłby Pan także wypowiedzieć taką umowę OC, gdyby była ona automatycznie przedłużona.

2018-01-22 12:26

Darek94.254.129.117

Nie umowa była nowa zawarta i podpisana u agenta.

2018-01-22 12:55

Ubea.pl81.190.208.17

Niestety nowej umowy całorocznego OC zawartej osobiście u agenta nie można wypowiedzieć.

2018-01-23 20:24

Darek94.254.131.174

Dziękuję za odpowiedź.

2018-01-09 13:19

Anna193.23.63.144

polisa nnw (PZU) obowiazywała do 31 grudnia... w dniu 5 stycznia podpisalam umowe z inna firma. W miedzyczasie 2 stycznia wydazył sie wypadek... co z okresem pomiedzy 31 grudnia a 5 stycznia? czy nalezy mi sie odszkodowanie od PZU? Czy PZU ma obowiazek naliczyc mi oplate za te kilka dni i polisa obowiazuje?

2018-01-09 16:56

Ubea.pl81.190.208.17

Nieobowiązkowe ubezpieczenia, takie jak NNW, nie przedłużają się automatycznie. Ta zasada dotyczy jedynie OC. 31 grudnia skończyło się zatem NNW w PZU. Do 5 stycznia, kiedy podpisała Pani nową umowę, nie miała Pani niestety ubezpieczenia NNW. Nie należy się więc Pani odszkodowanie z PZU.

2017-12-01 12:55

Rosssssa89.64.15.244

Dzień dobry, chciałbym odstąpić od umowy OC (prawo 30 dni), gdyż znalazłem inną ofertę w innym towarzystwie ubezp. która jest dla mnie korzystniejsza. Nowe OC chciałbym kupić przez internet i miałoby obowiązywać, załóżmy od 02.12.2017r. Czy w takim wypadku powinienem wysłać rezygnację listownie do obecnego towarzystwa dnia 02.12.2017 (data rezygnacji jest liczona od daty na pieczątce z poczty?) i kupić nowe OC przez internet, ze wskazaniem że miałoby obowiązywać od 02.12.2017?

2017-12-01 15:47

Ubea.pl81.190.208.17

Datę, od kiedy chce Pan zrezygnować z OC najlepiej zapisać w formularzu wypowiedzenia. Rezygnację może Pan wtedy wysłać wcześniej, a ubezpieczyciel będzie wymagał zapłaty jedynie za okres od pierwszego dnia obowiązywania polisy do dnia rezygnacji zapisanego w formularzu. Kupując nowe OC, musi Pan natomiast wskazać jako datę rozpoczęcia obowiązywania dzień, kiedy przestała obowiązywać wcześniejsza polisa. Dzięki temu zachowa Pan ciągłość OC i nie narazi się na karę za brak polisy.

2017-11-24 22:21

Paulina94.254.164.129

Proszę o pomoc. Wypowiedziałam umowę OD przed k Jej rozpoczęciem ponieważ znalazłam tańszą u innego ubezpieczyciela. Dostałam dzisiaj informacje że nie mogę wypowiedzieć umowy: (nie minęło 30dni od rozpoczecia) "rezygnację z umowy ubezpieczenia możemy przyjąć jeżeli umowa została przedłużona automatycznie i jednocześnie ma Pan ubezpieczenie w innej firmie. Ubezpieczenie z którego chce Pan zrezygnować nie przedłużył się automatycznie. Zawarliśmy te umowę na Pański wniosek i dlatego nie możemy jej rozwiązać *. Ubezpieczenie trwa do 9.11.2017. Oznacza to ze do tego czasu jestesmy zobligowani zapewnić panu pomóc i wypłatę odszkodowania". Gwiazdka *: ustawa z dnia 22 maja 2013 o ubezpieczeniach obowiązkowych Art 28 ust 1, Art 28a ust 1 . Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Myślałam że mam prawo odstąpić od każdej umowy.

2017-11-27 09:01

Ubea.pl81.190.208.17

W jaki sposób zawarła Pani umowę tego ubezpieczenia? W ciągu 30 dni od momentu zawarcia umowy ma Pani prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia zawartą w systemie direct, czyli przez Internet lub telefon. Wypowiadając tak zawartą umowę, nie musi Pani podawać żadnych przyczyn, dlaczego chce Pani z niej zrezygnować.

2017-11-15 09:00

Karola94.254.166.90

Próbowałam wypowiedzieć umowę na ubezpieczenie zdrowotne w Signal Iduna i dostałam odpowiedz, że jest bezskuteczne ponieważ nie spełnia warunków z KC. Co w takiej sytuacji mogę zrobić?

2017-11-15 12:47

Ubea.pl81.190.208.17

Czy Pani wypowiedzenie zawierało numer polisy oraz własnoręczny podpis? Jeśli tak, radzimy skontaktować się bezpośrednio z Signal Iduna (tu znajdzie Pani dane kontaktowe do ubezpieczyciela https://ubea.pl/Signal-Iduna-ubezpieczenia/), by ustalić, dlaczego dokładnie ubezpieczyciel nie zgadza się na wypowiedzenie umowy.

2017-08-14 21:09

Olać Darmozjadów78.8.116.40

Tylko ta umowa nie jest MOJA to jakim prawem jestem zmuszony ją wypowiedzieć? To, że ktoś kupił dom nie znaczy, że ktoś kto nie ma z tym nic wspólnego może wypowiedzieć umowę zakupu przez kogoś innego?

2017-08-16 08:57

Ubea.pl81.190.208.17

Takie jest prawo w Polsce, że wraz z podpisaniem umowy kupna auta przejmuje się także ubezpieczenie OC. Wynika to stąd, że w Polsce polisę OC nie kupuje się na właściciela samochodu, ale na auto. Po zakupie auta może Pan korzystać z tej polisy OC do końca terminu jej obowiązywanie lub z niej zrezygnować. Wybór należy do Pana.

2017-08-11 01:33

OIlać Darmozjadów78.8.72.204

Nie podpisywałem umowy to dlaczego Ja mam ją rozwiązywać?Nie jestem, stroną tej umowy a zmuszają Mnie do czegoś na co nie mam najmniejszej ochoty.

2017-08-14 09:06

Ubea.pl83.3.106.181

Jeśli kupuje się samochód, przejmuje się razem z nim ubezpieczenie OC. Dzięki temu nie trzeba od razu w dniu zakupu, szukać ubezpieczenia OC i kupować nowego. Można wszystko spokojnie przemyśleć, sprawdzić oferty np. w porównywarce ubezpieczeń, a następnie zdecydować, czy się wypowie umowę czy ją przedłuży.