Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Przesłanki rozwiązania umowy OC - wypowiedzenie umowy przez nabywcę

Ostatnia aktualizacja: 2013-09-12

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest określone Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Najwięcej problemów wszystkim posiadaczom pojazdów mechanicznych i będących posiadaczami polis ubezpieczenia OC sprawia czas lub przyczyna rozwiązania tejże umowy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przesłanek rozwiązania tej umowy i problemów sygnalizowanych przez konsumentów ubezpieczeniowych.

Przesłanką rozwiązania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest również oświadczenie nabywcy o wypowiedzeniu umowy w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczenia obowiązkowych (art. 33 pkt 4 ustawy).

Zgodnie z art. 31 ust. 1 tejże ustawy w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem jej obowiązywania. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy w związku z nabyciem rozwiązuje się ona z dniem jej wypowiedzenia. Istnieje pogląd, podzielany przez Rzecznika Ubezpieczonych, który mówi, iż nabywcy przysługuje pełny 30-dniowy termin do wypowiedzenia, nawet w sytuacji gdy pierwotna umowa, istniejąca w chwili sprzedaży wygasła przed jego upływem. W związku z czym uprawnienie to należy odnieść do kolejnej umowy ubezpieczenia, która została zawarta na skutek działania normy z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Pogląd ten uzasadniany jest stanowiskiem, iż brak jest przepisu, który wprost stanowiłby, iż uprawnienie odnosi się tylko i wyłącznie do istniejącej umowy w chwili jej sukcesji poprzez nabycie pojazdu, i że 30-dniowy termin ulega proporcjonalnemu skróceniu w sytuacji jej wcześniejszego wygaśnięcia.

Praktyka wskazuje także, iż dla danego pojazdu w danym roku kalendarzowym zawierane jest kilka umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zjawisko to często występuje, gdy dany pojazd mechaniczny jest w krótkim okresie czasu przedmiotem wielokrotnego obrotu, a każdy z kolejnych nabywców zawiera dla tego pojazdu mechanicznego umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W takich sytuacjach nabywca pojazdu mechanicznego często nie wie, że dla danego pojazdu jest zawarta inna umowa (zawarte inne umowy) ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Powstaje zatem zasadne pytanie, co się dzieje w sytuacji, gdy nabywca pojazdu mechanicznego przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie mógł się dowiedzieć, że dla nabywanego pojazdu mechanicznego zawarta jest inna umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie wypowiedział jej (bo nie mógł wypowiedzieć) w trybie art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, składka za tę umowę była opłacona w pełnej wysokości i doszło następnie do działania klauzuli prolongacyjnej, a nabywca zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia samochodu z innym zakładem ubezpieczeń. Od strony teoretyczno prawnej mamy do czynienia nie tylko z tzw. podwójnym ubezpieczeniem OC, ale również z potencjalnym roszczeniami regresowymi względem zbywcy pojazdu mechanicznego. Pytanie, czy w takiej sytuacji ubezpieczający – nabywca pojazdu, poza instytucją zwolnienia z długu, będzie mógł się skutecznie uchylić od zapłaty składki za tą pierwszą umowę. Wydaję się, iż w takiej sytuacji istnieje możliwość kontestowania ewentualnego wezwania do zapłaty na podstawie zarzutu opartego na art. 5 k.c. tj., zarzutu nadużycia prawa podmiotowego przez wierzyciela poprzez żądanie zapłaty składki w sytuacji obiektywnej braku świadomości przez dłużnika udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Dowiedz się więcej o wypowiedzeniu umowy OC

Tagi:

Komentarze

2015-02-17 13:53

Max78.131.x.x

To sformułowanie,, Wydaję się, iż w takiej sytuacji istnieje możliwość kontestowania ewentualnego wezwania do zapłaty na podstawie zarzutu opartego na art. 5 k.c. tj., zarzutu nadużycia prawa podmiotowego przez wierzyciela poprzez żądanie zapłaty składki w sytuacji obiektywnej braku świadomości przez dłużnika udzielania ochrony ubezpieczeniowej,, jest mało przekonujące, należało by je poprzeć jakimś orzecznictwem, gdzie do tego art 5 kc się odwołano, trochę podobne nawet znalazłem: http://orzeczenia.legnica.sr.gov.pl/content/$N/155010150003503_VII_C_001008_2012_Uz_2012-12-12_001 http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155020100000503_I_C_000136_2013_Uz_2013-06-04_001

2012-10-04 15:53

piotr

mam zapytanie co robić zakupiłem pojazd dnia 30.05.2012r sprzedawca nie poinformował mnie o zapłaceniu całego OC od 1.01.2012 do 31.12.2012 tak widniało na kwitku zapłacił 1ratę która wygasła właśnie dnia 30.05.2012r. nie wiedząc o tym ubezpieczyłem samochód 4.06.2012r w innej agencji i nie czekając do końca roku wysłałem wypowiedzenie OC. ale przyszło ponaglenie do zapłaty 2 raty OC. czy jest jakaś szansa na nie zapłacenie tej raty.

2011-11-08 21:04

ela

kupilam auto 23 .09 .2011. zakupiona polisa z autem wygasa 15 .11 .2011.minelo 30 dni a ja nie wypowiedzialam umowy i ubezpieczenie przeszlo na mnie .czy mam prawo wypowiedziec te umowe przed 15 .11 2011?

2011-11-09 10:37

Ipolisa.pl

Witam Polisa OC przechodzi na Panią w dniu zakupu auta i od tego momentu Pani decyduje co dalej z nią zrobić. Jako nowy nabywca ma Pani prawo ją wypowiedzieć w ciągu 30 dni od daty zakupu samochodu jeżeli tego Pani nie zrobiła to polisa do końca jej trwania jest do wykorzystania przez Panią. Jako nowy właściciel polisy może ją Pani wypowiedzieć najpóźniej jeden dzień przed końcem ochrony czyli 14.11.2011 i od 16.11- ubezpieczyć się w każdym innym Towarzystwie. Wypowiedzenie ma mieć formę pisemną i ma być złożone w ZU, najpóźniej 14.11.2011.

2011-08-24 09:29

Ipolisa.pl

Witam Witam Jeżeli wypowiedział Pan umowę OC zgodnie z założeniami Ustawy to powinien Pan przedstawić Firmie MTU kopie złożonego wypowiedzenia z potwierdzonym wpływem lub potwierdzenie nadania wypowiedzenia z poczty Polskiej na podstawie takich dokumentów Ubezpieczyciel nie będzie dochodził roszczeń od Pana. Przypominam że wg.Ustawy wypowiedzenie OC ma być złożone w formie pisemnej - osobiście lub wysłane listem poleconym na adres Ubezpieczyciela. Ważne jest aby osoba która wypowiada Umowę OC miała kopie takiego wypowiedzenia z pieczątką - wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeniowego lub potwierdzenie nadania listu poleconego z pieczątką poczty Polskiej są to dokumenty honorowane przez Ubezpieczyciela i Sądy.

2011-08-24 09:24

Ipolisa.pl

Odpowiedź została udzielona. Wystarczy kliknąć przycisk z "plusikiem" znajdujący się na początku posta, żeby rozwinąć historię konwersacji.

2011-08-23 22:43

Maks

Tutaj pewnie nikt nie odpowie,bo oni szukaja pieniedzy,ale masz rację.Ja kupiłem auto w 2008 roku z waznym ubezpieczeniem i wypowiedziałem na dzien przed koncem tego ubezpieczenia,a teraz po 3 prawie latach MTU budzi sie i kaze mi płacić za kogoś,bo ze zbywcy nie mogą ściągnąć to będą szarpać nabywce....to spotkamy się w sądzie,bo ja dwa razy nie zapłacę!

2012-11-03 11:12

siwy

Nie było by problemu z MTU , gdybyś z kontaktował się z centralą i zapytał czy składka jest opłacona w całości, po za tym MTU robi rekalkulację składki na każdego nowego klienta , pytając o zniżki , okres posiadania prawa jazdy, i miejscowość zamieszkania.

2011-06-11 20:43

Sławek

Witam! Art. 31 ust.1 mówi o tym, że skoro nabyłem pojazd mechaniczny to przechodzą na mnie prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Wszystko spoko, tylko dlaczego piszecie, że jak nie wypowiem tej umowy to zostaje ona automatycznie przedłużona skoro ciąg dalszy Art.31 ust. 1 mówi, że umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. Załóżmy, że kupiłem samochód dnia 1 maja 2011 roku. Umowa ubezpieczenia została zawarta przez poprzedniego właściciela na okres od 5 czerwca 2010 do 4 czerwca 2011 i opłacona w całości. Ja po zakupie pojazdu nie przepisałem ubezpieczenia na siebie i nie było re-kalkulacji składki (prawa i obowiązki i tak przechodzą na mnie). Nie wypowiedziałem ubezpieczenia OC do dnia dzisiejszego (11 czerwca 2011). Jak rozumiem Art. 31 ust.1 mówi, że umowa ubezpieczenia wygasła z dniem 4 czerwca 2011, a ja od 5 czerwca 2011 podpisałem sobie umowę z innym TU. Czy mam rację?

2011-06-16 12:51

Ipolisa.pl

Witam Panie Sławku Sprawa tak prosto nie wygląda jak Pan sobie ją przedstawiał. Prawa i obowiązki z polisy przechodzą na Pana od dnia zakupu pojazdu. I fakt że nie poszedł Pan do Firmy ubezpieczeniowej żeby przepisać polisę nie świadczy o tym że wszystko poza Panem się rozwiąże. Decyzje od dnia zakupu podejmuje już Pan, jako właściciel pojazdu i polisy a jeżeli tego Pan nie zrobił to prawo któremu wszyscy podlegamy wyraźnie mówi co dalej w tym przypadku nastąpi: I tak od dnia zakupu miał Pan 30 dni aby wypowiedzieć tą zakupioną polisę, nie zrobił Pan tego wskutek czego polisa kontynuowała się do końca okresu na który była zawarta czyli do 4.czerwca 2011. Ale tu podlega Pan kolejnemu zapisowi Ustawy, jako nowy właściciel powinien Pan wypowiedzieć tą polisę minimum 1 dzień przed jej końcem czyli 3.czerwca 2011, jeżeli tego Pan nie zrobił to nastąpiła automatyczna kontynuacja na kolejny rok a co za tym idzie jest Pan zobligowany do opłacenia składki. Przypominam że zarówno kupujący jak i sprzedający ma obowiązek powiadomienia Ubezpieczyciela i Urząd komunikacji o zbyciu pojazdu w przeciągu 30 dni od jego zbycia lub nabycia. Jeżeli żadna ze stron tego nie zrobi to informacja o tym fakcie ujrzy światło dzienne czyli dotrze do zainteresowanych stron w momencie rejestracji auta na nowego właściciela lub w momencie otrzymania przez zbywcę kolejnej polisy ubezpieczeniowej.