Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Przerejestrowanie samochodu - czy OC będzie ważne?

Data publikacji: 2019-02-18

Przerejestrowanie samochodu to czynność, która czasem wzbudza wątpliwości dotyczące OC. Tłumaczymy, czy nowy właściciel auta musi samodzielnie kupić polisę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polski kierowca może kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC tylko na kolejne 12 miesięcy. Wyjątki od tej zasady są nieliczne i dotyczą między innymi samochodów historycznych oraz aut oferowanych przez komisy. Ze względu na powszechność rocznych polis OC auto kupowane z rynku wtórnego zwykle posiada aktywne ubezpieczenie, którego okres ochrony wykracza poza datę sprzedaży.

Opisywana sytuacja może wzbudzać wątpliwości kierowców uczestniczących w transakcji. Właśnie dlatego postanowiliśmy wyjaśnić wszystkie najważniejsze kwestie związane z zakupem auta posiadającego ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie OC kupujemy razem z samochodem

Kupno i przerejestrowanie samochodu a ubezpieczenie OC Nasz polski ustawodawca oczywiście przewidział sytuację polegającą na tym, że kupowany samochód posiada aktywne ubezpieczenie OC, które nabył jego poprzedni właściciel.

Zasady postępowania w przypadku takiej polisy określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. Ten akt prawny wskazuje, że sprzedawca używanego auta powinien przekazać kupującemu dowód zakupu ubezpieczenia. Konieczność przekazania takiego dowodu wynika z faktu, że polisa niejako „przechodzi” na osobę lub firmę kupującą auto „z drugiej ręki”.

Warto podkreślić, że ubezpieczenie OC jest nabywane razem z samochodem niezależnie od tego, czy wcześniejszy właściciel pojazdu zapłacił całość składki.

Przekonaj się, czy można sprzedać auto bez przerejestrowania go na siebie

Ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela także w przypadku motocykli

Trzeba nadmienić, że identyczna zasada związana z „przejściem” polisy OC dotyczy również motocykli oraz innych pojazdów mechanicznych, w przypadku których wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie przewiduje innych zasad ochrony dla różnych rodzajów pojazdów mechanicznych (np. aut, motocykli i motorowerów). Dotyczy to również przepisów związanych z nabywaniem pojazdu posiadającego OC.

W dalszym ciągu naszego artykułu nadal będziemy omawiać przepisy na przykładzie samochodów. Warto jednak pamiętać, że takie same regulacje dotyczą również motocykli, motorowerów oraz innych pojazdów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Sprawdź, jakie ubezpieczenie potrzebuje motocyklista

Sprzedawca informuje ubezpieczyciela o zmianach

Osoby kupujące po raz pierwszy używany samochód mogą zastanawiać się, czy nie będzie potrzebne powiadomienie ubezpieczyciela o zawartej umowie sprzedaży pojazdu. Taki obowiązek informacyjny nie spoczywa jednak na nabywcy auta. Warto zdawać sobie sprawę, że przepisy obligują sprzedawcę samochodu do powiadomienia ubezpieczyciela o transakcji.

Odpowiednie zawiadomienie w formie pisemnej trzeba złożyć przed upływem 14 dni od daty sprzedaży pojazdu. We wspomnianym dokumencie powinny znaleźć się dane kupującego. Mowa o imieniu, nazwisku, numerze PESEL i adresie (gdy nabywca to osoba prywatna) albo nazwie, siedzibie oraz numerze REGON (jeśli auto kupiła firma).

Trzeba nadmienić, że od momentu sprzedaży auta do chwili powiadomienia ubezpieczyciela o transakcji sprzedawca odpowiada solidarnie razem z nabywcą pojazdu za nieopłaconą składkę OC dotyczącą tego okresu (1 - 14 dni). Ewentualne zaległości składkowe za okres do zawarcia umowy sprzedaży obciążają natomiast wcześniejszego właściciela samochodu.

Nowy właściciel auta jest samodzielnie odpowiedzialny za niezapłaconą składkę OC, która dotyczy okresu od powiadomienia ubezpieczyciela o transakcji. Warto pamiętać, że odpowiedzialność nowego posiadacza samochodu za wyrządzone nim szkody rozpoczyna się natomiast już w chwili zawarcia umowy sprzedaży - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, jaką karę zapłaci się za 1 dzień braku OC

Decyzja kierowcy może zależeć od rekalkulacji OC

Dobrą wiadomością dla kierowców kupujących używane auta jest to, że aktualnie obowiązujące przepisy dają im o wiele większą swobodę związaną z OC niż wcześniejsze regulacje. Począwszy od 2012 roku polisa kupiona razem z samochodem nie przedłuża się automatycznie w razie zakończenia rocznego okresu ochrony i braku sprzeciwu obecnego kierowcy. To dogodne rozwiązanie, które oznacza jednak konieczność odpowiednio szybkiego zakupu następnego OC (w celu zachowania ciągłości ochrony).

Począwszy od lutego 2012 r. obowiązują też bardziej korzystne dla kierowców zasady dotyczące możliwości wypowiedzenia polisy OC zakupionej razem z autem. Wcześniej rezygnacja z takiego ubezpieczenia była możliwa tylko przez pierwsze 30 dni od transakcji. Obecnie kierowca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę OC nabytego z autem.

Taka decyzja będzie szczególnie uzasadniona, jeżeli ubezpieczyciel w ramach przysługującego mu prawa do skorygowania (rekalkulacji składki) przygotuje dla nowego właściciela auta niekorzystną propozycję cenową.

W przypadku wcześniejszego zakończenia ochrony zapewnianej przez poprzednie ubezpieczenie kierowca również musi niezwłocznie postarać się o zakup nowego OC. Nawet jednodniowa przerwa w ciągłości obowiązkowej ochrony może bowiem skutkować wezwaniem do zapłaty kary przesłanym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) - ostrzega Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Poprzedni właściciel może otrzymać zwrot składki

W ramach podsumowania warto przypomnieć, że decyzja nowego właściciela auta o wypowiedzeniu umowy dotychczasowego ubezpieczenia OC będzie korzystna dla osoby lub firmy sprzedającej pojazd. Taki klient ubezpieczyciela w razie przedwczesnego przerwania ochrony otrzyma bowiem proporcjonalny zwrot wcześniej zapłaconej składki. Zakład ubezpieczeń naliczy zwrot dla poprzedniego użytkownika pojazdu biorąc pod uwagę okres pomiędzy dniem wypowiedzenia umowy (przez nowego właściciela auta) oraz datą planowego zakończenia ochrony.

Warto zatem ustalić z nabywcą, już w momencie zawierania umowy sprzedaży samochodu, czy obecne ubezpieczenie OC zostanie wypowiedziane.

Warto określić konkretny dzień wypowiedzenia, ponieważ od tego zależy wysokość zwrotu składki, jaki otrzyma poprzedni właściciel pojazdu. Powinności nowego właściciela auta dotyczące polisy OC można uwzględnić w zawieranej umowie sprzedaży samochodu. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień - radzi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, jak zgłosić sprzedaż samochodu w PZU i otrzymać zwrot składki

Tagi:

Komentarze

2019-08-19 16:09

Andrzej88.156.x.x

Jeżeli przerejestruję samochód, to muszę zglosic ubezpieczycielowi że ma inną rejestracje?

2019-08-20 12:21

Ubea.pl81.190.x.x

Warto poinformować o tym ubezpieczyciela, tak aby towarzystwo mogło zmienić dane na polisie. Niezgłoszenie przerejestrowania samochodu do ubezpieczyciela nie wpływa jednak na ważność polisy OC.

2019-07-16 17:42

Paweł89.64.x.x

"Przerejestrowanie samochodu - czy OC będzie ważne? Data publikacji: 2019-02-18 Przerejestrowanie samochodu to czynność, która czasem wzbudza wątpliwości dotyczące OC. Tłumaczymy, czy nowy właściciel auta musi samodzielnie kupić polisę." - gdzie jest odpowiedź na to pytanie? Wszystko w koło, tylko nie na temat.

2019-07-17 08:19

Ubea.pl81.190.x.x

Cytat z artykułu: "sprzedawca używanego auta powinien przekazać kupującemu dowód zakupu ubezpieczenia. Konieczność przekazania takiego dowodu wynika z faktu, że polisa niejako „przechodzi” na osobę lub firmę kupującą auto „z drugiej ręki”." Dotychczasowa polisa przechodzi więc automatycznie na nowego właściciela auta, który nie musi kupować od razu nowego OC. Tak jak jest napisane dalej w artykule, ubezpieczyciel ma jednak prawo do rekalkulacji składki, jeśli zmienia się właściciel. Dlatego niekiedy lepiej jest wypowiedzieć dotychczasowe OC i zakupić nowe.

2019-10-18 10:35

TATA77.252.x.x

Artykuł nie odpowiada na zagadnienie zawarte w temacie - czy polisa jest nadal ważna po przerejestrowaniu auta - zmiany rejestracji. Nie chodzi o zakup auta - o przerejestrowanie - zmianę rejestracji.

2019-10-18 15:41

Ubea.pl81.190.x.x

Po przerejestrowaniu auta OC jest nadal ważne. Numer VIN zostaje ten sam, więc nie ma powodu do anulowania polisy.