Strona główna  |  Wiadomości  |  Polisa na życie - czy można z niej zrezygnować?

Polisa na życie - czy można z niej zrezygnować?

Data publikacji: 2021-11-19
Czy można łatwo zrezygnować z ubezpieczenia na życie? Nasz artykuł odpowiada na to ważne pytanie.

W kontekście wypowiadania umów ubezpieczeniowych, najczęściej mówi się o tym, jak wygląda wypowiedzenie OC. Trudno się temu dziwić, bo obowiązkowe ubezpieczenia dla kierowców są najbardziej popularne. Oczywiście, posiadacze innych polis niekiedy też chcą zrezygnować z ochrony przed umownym terminem. Chodzi nie tylko o ubezpieczenia majątkowe. Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie także jest bardzo ważną i ciekawą kwestią. W Internecie dość często pojawia się pytanie dotyczące tego, czy z polisy na życie można łatwo zrezygnować. Jako eksperci Ubea.pl udzieliliśmy odpowiedzi na tak istotne pytanie. Warto pamiętać, że ubezpieczenie na życie przestaje chronić również w razie odstąpienia od umowy.

Spis treści:

  1. Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie - co mówi KC?
  2. Zaległości składkowe także skutkują wypowiedzeniem
  3. Odstąpienia od umowy dotyczą zupełnie inne reguły

Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie - co mówi KC?

Ogólnych informacji na temat zasad funkcjonowania ubezpieczeń, zawsze trzeba szukać w kodeksie cywilnym (KC). Ten bardzo ważny akt prawny zawiera bowiem osobną część, która została poświęcona umowom ubezpieczenia. Wszystkie kodeksowe przepisy dotyczące ubezpieczeń mają charakter bezwzględnie obowiązujący, chyba że ich treść wskazuje na możliwość wprowadzenia innych zasad w ramach umowy zawieranej przez strony. Kodeks cywilny wyznacza ogólne reguły dotyczące tego, jak powinna funkcjonować polisa na życie (zobacz art. 829 KC - 834 KC). „O tym, jak wygląda wypowiedzenie ubezpieczenia na życie informuje nas artykuł 830 kodeksu cywilnego” - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.  

Wspomniany przepis mówi, że przy ubezpieczeniu osobowym klient ubezpieczyciela (ubezpieczający) może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ale pod warunkiem zachowania terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Jeżeli taki termin nie został ustalony przez strony umowy, to przyjmuje się, że ochrona zapewniana przez ubezpieczenie na życie zakończyła się ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczyciele czasem próbują ograniczyć swobodę wypowiedzenia umowy poprzez wprowadzenie do OWU dodatkowej klauzuli. Chodzi o zasadę, zgodnie z którą polisa na życie nawet po wypowiedzeniu przestaje chronić dopiero wraz z końcem okresu odpowiadającego zapłaconej składce. „Takie praktyki zakładów ubezpieczeń należy ocenić jednoznacznie negatywnie, gdyż nie znajdują one odzwierciedlenia w przepisach i dodatkowo ograniczają możliwość otrzymania odpowiedniego zwrotu składki” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Zaległości składkowe także skutkują wypowiedzeniem

Polisa na życie

We wspomnianym już wcześniej artykule 830 kodeksu cywilnego znajdziemy również informacje o innym trybie wypowiedzenia umowy polisy na życie. Mowa o wypowiedzeniu będącym następstwem zaległości ubezpieczającego. Taka osoba straci ochronę, którą zapewnia polisa na życie jeśli mimo wcześniejszego wezwania ubezpieczyciela nie zapłaciła składki albo jej raty. Dodatkowy termin związany z zapłatą zaległej składki musi zostać określony w umowie polisy na życie albo jej ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Co więcej, samo wezwanie do zapłaty powinno zawierać informację o zakończeniu ochrony w razie nieuregulowania zaległości. „Strony teoretycznie mogą jednak postanowić w umowie, że brak zapłaty składki w dodatkowym terminie nie będzie skutkował wygaśnięciem ochrony” - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ważna wydaje się także restrykcja określona przez artykuł 830 paragraf 3 kodeksu cywilnego. Ten przepis informuje, że umowa polisy na życie może zostać wypowiedziana przez ubezpieczyciela tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych przez KC.Taka zasada została wprowadzona ze względu na szczególną funkcję ochronną, jaką pełni każde ubezpieczenie na życie. Zakład ubezpieczeń dodatkowo nie może powoływać się na artykuł 365 indeks 1 kodeksu cywilnego w kontekście wypowiedzenia umowy polisy na życie” - dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Odstąpienia od umowy dotyczą zupełnie inne reguły

Trzeba pamiętać, że wypowiedzenie ubezpieczenia na życie w praktyce nie jest jedyną możliwością rezygnacji z takiej polisy. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują również możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej ubezpieczenia „życiowego”. Mowa o regulacjach przewidzianych przez artykuł 812 paragraf 4 kodeksu cywilnego. Ten przepis wskazuje, że jeśli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres przekraczający 6 miesięcy, to konsument może od niej odstąpić w ciągu pierwszych 30 dni. Analogiczny termin odstąpienia dotyczący przedsiębiorcy wynosi zaledwie 7 dni. „Konsumentem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest osoba zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celach bezpośrednio niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” - przypomina Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Artykuł 812 paragraf 4 kodeksu cywilnego, który znajduje zastosowanie również do polis na życie wskazuje, że trzydziestodniowy termin odstąpienia biegnie dopiero od daty przekazania konsumentowi informacji o prawie do rezygnacji z ubezpieczenia. Taka zasada ma stanowić sankcję dla firmy, która nie przekazałaby klientowi informacji o możliwości odstąpienia od umowy najpóźniej w chwili jej zawarcia. Kodeks cywilny przewiduje też uregulowania korzystne dla ubezpieczyciela. „Mianowicie, jeżeli ubezpieczenie na życie (lub inne ubezpieczenie) przestaje chronić z powodu odstąpienia klienta od umowy, to zakład ubezpieczeń ma prawo do zachowania składki za okres faktycznej ochrony. Pozostała część składki zostanie oczywiście zwrócona” - zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-06-22

Szkolne ubezpieczenie NNW wystarczy dziecku na koloniach?

Co roku wiele dzieci wyjeżdża na letnie kolonie. Czy na taki wyjazd wystarczy szkolna polisa NNW? Czy też rodzice takich uczniów powinni zakupić dodatkowe ubezpieczenie?

Czytaj więcej
Komentarze