Strona główna  |  Wiadomości  |  PTU S.A. podwyższa kapitał zakładowy

PTU S.A. podwyższa kapitał zakładowy

Data publikacji: 2011-02-16
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTU S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Dnia 10 lutego 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTU S.A., które podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dniem prawa poboru ustalonym na 10 lutego 2011 r.

Wzrost kapitału Kapitał zakładowy PTU S.A. został podwyższony o kwotę 6.857.144 zł w drodze emisji 3 428 572 sztuk akcji XIII emisji o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Walne Zgromadzenie ustaliło, że cena emisyjna pojedynczej akcji wynosi 8,75 zł.

Podjęta uchwała powoduje podwyższeniu kapitału zakładowego Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do wysokości 72.916.392 zł. Po podwyższeniu kapitału PTU będzie spełniać wszystkie ustawowe wskaźniki bezpieczeństwa.

Obecnie, według wpisu w księdze akcyjnej PTU S.A. z dnia 17 stycznia br., Goathaer Finanzholding Aktiengesellschaft posiada 76,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także 77,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Komentarze