Strona główna  |  Wiadomości  |  OC i AC w Allianz – sprawdzamy warunki

OC i AC w Allianz – sprawdzamy warunki

Data aktualizacji: 2021-09-23
Allianz regularnie plasuje się na podium konkursu Złoty Zderzak (dla najlepszych ubezpieczycieli komunikacyjnych), dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej oferowanym przez to towarzystwo ubezpieczeniom OC oraz AC.

Spis treści:

 1. Ubezpieczenie OC w Allianz
 2. Ubezpieczenie AC w Allianz

Ubezpieczenie OC w Allianz

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem chroniącym przed finansowymi skutkami wypadków spowodowanych naszym autem. Ponieważ zakres tej polisy jest uregulowany prawnie, poszczególni ubezpieczyciele próbują skusić do wyboru OC w ich towarzystwie, oferując różnorodne dodatki. I tak na przykład Allianz w cenie OC proponuje dodatkowo Assistance Mini oraz Informację Prawną.

Ubezpieczenia samochodu OC AC Warto zauważyć, że Bezpośrednia Likwidacja Szkód jest w Allianz dostępna jedynie dla osób, które wykupiły w tym towarzystwie także AC. Działa ona jednak nawet wtedy, kiedy ubezpieczyciel sprawcy nie jest w systemie BLS.

Poczytaj więcej o BLS >

Zakres ubezpieczenia OC w Allianz

Ubezpieczenie OC chroni każdą osobę, która kierując ubezpieczonym pojazdem, spowoduje szkodę w wyniku poruszania się tego pojazdu. Allianz odpowiada także za szkody powstałe:

 • przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu,
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Co dokładnie oferują dodatkowe polisy zawarte w cenie OC?

Assistance Mini gwarantuje pomoc, kiedy nasz pojazd jest unieruchomiony na skutek wypadku. Allianz organizuje i pokrywa wtedy koszty:

 • naprawy samochodu (do wysokości 500 zł, w zakresie w jakim naprawa może być dokonana na miejscu wypadku),
 • holowania samochodu do najbliższego warsztatu (na odległość nie większą niż 150 km), jeśli nie można naprawić pojazdu na miejscu wypadku.

W ramach Informacji Prawnej mamy dostęp do konsultacji telefonicznej z prawnikiem udzielającym ustnej informacji prawnej w razie:

 • zdarzenia komunikacyjnego wywołującego odpowiedzialność karną lub wykroczeniową albo odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczonego, w którym uczestniczy ubezpieczony pojazd ;
 • zdarzenia komunikacyjnego powodującego odpowiedzialność odszkodowawczą osoby trzeciej względem ubezpieczonego,
 • całkowitego lub częściowego przeniesienia prawa własności ubezpieczonego pojazdu.

Mówiąc krótko, możemy skonsultować się z prawnikiem w razie kolizji, wypadku albo sprzedaży pojazdu.

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności

Allianz nie odpowiada za szkody:

 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu,
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący,
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • w których następstwie środowisko naturalne uległo zanieczyszczeniu lub skażeniu,
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Na podstawie Assistance Mini Allianz nie pokrywa kosztów części zamiennych.

Zakres terytorialny

Polisa OC obowiązuje na terenie państw, które podpisały Porozumienie Wielostronne (kraje UE, Andora, Islandia, Norwegia i Szwajcaria) oraz na terytoriach, za które odpowiadają Biura Sygnatariuszy Porozumienia (Lichtenstein, Monako, San Marino, Wyspy Normandzkie, Gibraltar, Wyspa Man i Wyspy Owcze).

Dostępne warianty i możliwości rozszerzenia ubezpieczenia OC Allianz

Do OC można dokupić dodatkowe Assistance zapewniające pomoc w razie:

 • złapania gumy (za 9 zł),
 • braku paliwa lub niewłaściwego zatankowania (za 9 zł),
 • padnięcia akumulatora (za 29 zł). Cały komplet Assistance kosztuje 39 zł.

Do OC można także dokupić Assistance Standard za 79 zł.

Składki i suma ubezpieczenia

Składkę OC w Allianz można obniżyć poprzez:

 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (maksymalna zniżka wynosi 70% jeżeli możemy pochwalić się co najmniej czteroletnim okresem bezwypadkowej jazdy),
 • kontynuowanie ubezpieczenia w Allianz.
  Składka może być podniesiona jeśli w okresie ubezpieczenia wystąpi szkoda.

Ubezpieczenie można opłacić jednorazowo lub w dwóch ratach.

Ubezpieczenie chroni do kwoty:

 • 5 mnl EURO (w razie szkód na osobie),
 • 1 mln EURO (dla szkód w mieniu)

Sprawdź cenę OC w Allianz >

Ubezpieczenie AC w Allianz

AC to nieobowiązkowa polisa chroniąca pojazd ubezpieczonego. W przypadku tego ubezpieczenia towarzystwa mają o wiele większą swobodę w ustalaniu dokładnych warunków umowy. Sprawdźmy zatem, co oferuje Allianz. Na początku warto zauważyć, że w cenie AC otrzymujemy od razu Car Assistance Standard oraz Informację Prawną. Co to dokładnie oznacza?

Zakres ubezpieczenia AC w Allianz

Ubezpieczenie AC w Allianz gwarantuje ochronę w razie uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia na skutek:

 • wypadku,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie,
 • kradzieży,
 • pożaru, wybuchu, osmalenia;
 • huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny, lub innych sił przyrody;
 • nagłego działania czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
 • utraty bądź zniszczenia kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania lub uruchomienia pojazdu;
 • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej.

Car Assistance Standard zapewnia udzielenie podstawowej pomocy 24 godziny na dobę w razie wypadku, awarii, kradzieży samochodu. Mamy prawo do:

 • holowania na maksymalną odległość 150 km w Polsce i do kwoty 250 Euro w Europie,
 • pojazdu zastępczego na 4 dni,
 • pakietu kierowca i pasażerowie chroniącego przed różnymi zdarzeniami w podróży (w tym zapewnienie hotelu czy organizacja podróży powrotnej).

Zakres Informacji Prawnej jest dokładnie taki sam jak w przypadku OC.

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania?

Zakres odpowiedzialności AC w Allianz nie obejmuje między innymi szkód:

 • o wartości nieprzekraczającej 500 zł (franszyza integralna),
 • wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczającego, a także z winy umyślnej osób, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • spowodowanych na skutek prowadzenia po użyciu alkoholu lub pozostawania pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
 • spowodowanych przez osobę nie posiadających w chwili wypadku uprawnień do kierowania pojazdem,
 • powstałych podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub nie posiadającym ważnego badania technicznego,
 • powstałych podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa,
 • spowodowanych wydarzeniami wojennymi lub zamieszkami,
 • spowodowanych trzęsieniem ziemi,
 • powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji,
 • powstałych podczas udziału w wyścigach pojazdów,
 • powstałych z przyczyn eksploatacyjnych,
 • powstałych wskutek kradzieży pojazdu, jeśli pozostawiliśmy wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu albo też niedostatecznie je zabezpieczyliśmy;
 • powstałych w wyposażeniu pojazdu niewyszczególnionym w dokumencie ubezpieczenia.

Zakres terytorialny

Allianz ponosi odpowiedzialność za szkody zaistniałe na terenie Polski, krajów europejskich i krajów basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii i Libii). Co ważne na terenie Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i europejskiej części Rosji ochroną nie są objęte szkody powstałe na skutek kradzieży.

Car Assistance zapewni pomoc w czasie podróży po Polsce oraz na terytorium Europy (w tym w europejskiej części Turcji i greckiej części Cypru), z wyłączeniem Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Rosji.

Dostępne warianty i możliwości rozszerzenia ubezpieczenia AC w Allianz

AC dostępne jest w dwóch wariantach:

 • droższy - serwisowy (Allianz ustala wysokość odszkodowania na podstawie rachunków lub faktur VAT przedstawionych przez Ubezpieczonego),
 • tańszy - ekonomiczny (Allianz ustala wartość odszkodowania na podstawie wyceny)

Do AC można dodatkowo dokupić:

 • rozszerzony wariant Assistance (pojazd zastępczy do 9 dni, limit na holowanie na odległość do 650 km w Polsce i do kwoty 1000 Euro w Europie),
 • Car Assistance Exclusive (pojazd zastępczy do 21 dni, holowanie w Polsce bez limitu i do kwoty 2000 Euro w Europie, dodatkowe usługi jak zakup i dowóz łańcuchów śnieżnych czy zapewnienie opieki po wypadku dla przewożonych dzieci),
 • Ochronę Prawną.

Można także zabezpieczyć się przed utratą zniżek, wykupując klauzule:

 • Równa droga (zachowamy zniżki mimo zgłoszenia uszkodzeń spowodowanych nierówną nawierzchnią),
 • ubezpieczenie szyb (zachowamy zniżki mimo zgłoszenia szkody polegającej na naprawie / wymianie szyby),
 • stała wartość rynkowa (utrzymanie wartości pojazdu z dnia zawarcia polisy).

Jak widać z powyższego zestawienia AC oferowane przez Allianz, zwłaszcza w momencie wykupienia klauzul, zapewnia kompleksową ochronę auta oraz naszego portfela przed skutkami wypadków oraz kradzieży.

Sprawdźcie także inne ubezpieczenia oferowane przez Allianz >

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-08-30

Przejęcie OC

Po zmianie właściciela auta OC przechodzi automatycznie na nabywcę. Mimo to przejęcie OC rodzi wiele pytań. Eksperci Ubea.pl przygotowali więc poradnik, który wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-03-30

Ubezpieczenie OC Subaru – ile kosztuje?

Miłośnicy motoryzacji markę Subaru kojarzą przede wszystkim z wykorzystywaniem silników w układzie bokser. Zapewniają one niższy poziom hałasu i wibracji oraz niższy spadek mocy. Eksperci Ubea.pl...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-01-18

Beesafe – nowy kalkulator ubezpieczeniowy. Opinie, zalety, wady

Beesafe to nowa marka ubezpieczeniowa na polskim rynku oferująca polisy komunikacyjne. Sprawdzamy, jakie są jej zalety i wady oraz jak kupić ubezpieczenie, wypowiedzieć OC i zgłosić szkodę w Beesafe.

Czytaj więcej
Komentarze