Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Nowe zasady wypowiedzenia OC

Data publikacji: 2013-01-21

Od 11 lutego 2013 roku już wszystkich kierowców będą obowiązywały nowe zasady wypowiadania umowy OC, które zostały uregulowane przez nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przed rokiem. Czego dotyczą 3 najważniejsze zmiany?

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Nowe zasady wypowiedzenia OC

Wszystkie nowe przepisy wynikające z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie 11 lutego 2012 roku obowiązują kierowców, którzy zawarli polisę ubezpieczeniową po tej dacie. Polisy zawarte przed 11 lutego ubiegłego roku są obsługiwane na podstawie starych przepisów, czyli w 2012 roku funkcjonowały dwa rodzaje polis komunikacyjnych OC. Po 11 lutego 2013 roku wszystkich kierowców będą już obowiązywały nowe przepisy - polisa OC zawierana jest bowiem na 12 miesięcy.

Polscy kierowcy często traktują polisę OC jak zło konieczne i nie przywiązują dużej wagi do przepisów związanych z tym ubezpieczeniem, działając wręcz "na pamięć". Wiedzą, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, często jednak niejasne są im zasady wypowiadania umów.

Czego dotyczą najbardziej istotne zmiany w związku z wypowiedzeniem OC, które będą obowiązywały po 11 lutego 2013 roku wszystkich kierowców?

  1. Do tej pory zwiększone było ryzyko podwójnego OC, gdyż osoba kupująca używane auto zawierała nową polisę OC nie wiedząc, że polisa poprzedniego właściciela jest wciąż aktualna, należy ją opłacać i przedłuża się automatycznie na kolejny okres ubezpieczeniowy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana. Teraz nabywca pojazdu może korzystać z polisy poprzedniego właściciela do końca okresu jej ważności i nie będzie ona automatycznie przedłużana. Nowy właściciel może wypowiedzieć polisę w dowolnym momencie trwania umowy (wówczas Ubezpieczony zobowiązany jest tylko i wyłącznie do zapłaty składki za okres udzielonej ochrony).

  2. Dodatkowa możliwość wypowiedzenia OC - wypowiedzenie OC u agenta ubezpieczeniowego współpracującego z daną firmą ubezpieczeniową. Więcej możliwości wypowiedzenia OC (wypowiedzenie polisy poprzedniego właściciela pojazdu i wypowiedzenie umowy u agenta) może jednak zwiększać ryzyko braku OC, za co nakładane są wysokie kary finansowe od UFG (nawet w przypadku jednodniowej przerwy w ubezpieczeniu).

  3. Dotychczas poprzedni właściciel pojazdu miał 30 dni na zawiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu i podaniu danych nowego właściciela. Obecnie ten okres skrócił sie do 14 dni od daty sprzedaży pojazdu, w czasie których poprzedni właściciel powinien poinformować ubezpieczyciela o tym fakcie. Jest to bardzo ważne, gdyż pozwala uniknąć nieporozumień w swojej historii ubezpieczenia, w razie gdy nowy właściciel spowoduje kolizję, a ubezpieczyciel nie zdąży uaktualnić danych w ogólnopolskiej bazie polis OC i AC.

Należy pamiętać, że wypowiedzenie OC powinno zostać dostarczone do ubezpieczyciela lub agenta współpracującego w formie pisemnej osobiście lub listem poleconym (o terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie druki wypowiedzenia OC dostępne są do pobrania na stronie: Wzory dokumentów do pobrania.

Źródło: Biuro Prasowe UFG.

Tagi:

Komentarze