Strona główna  |  Wiadomości  |  Na co skarżą się polscy kierowcy u Rzecznika Ubezpieczonych?

Na co skarżą się polscy kierowcy u Rzecznika Ubezpieczonych?

Data publikacji: 2012-02-07
Jak co roku, najwięcej skarg zgłoszonych do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczyło ubezpieczeń samochodowych. Kierowcy skarżą się przede wszystkim na pułapkę podwójnego OC oraz problemy ze zwrotem niewykorzystanej części składki OC po sprzedaży samochodu. Na co jeszcze?

Zadaniem Rzecznika Ubezpieczonych jest reprezentowanie interesów osób ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i uprawnionych z tytułu umowy ubezpieczenia wobec towarzystw i funduszy emerytalnych. Każdego roku do Rzecznika Ubezpieczonych napływają tysiące pisemnych skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Na podstawie rocznego raportu można zaobserwować, które towarzystwa ubezpieczeniowe zgromadziły najwięcej skarg, a które mają ich najmniej (oczywiście w ramach wybranych produktów ubezpieczeniowych). Dla nas może być to jednym z wyznaczników decydujących o wyborze solidnej firmy ubezpieczeniowej.

1 lutego Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport w sprawie skarg za ubiegły rok. Standardowo największa liczba zgłaszanych skarg odnosi się do ubezpieczeń komunikacyjnych. W 2011 wpłynęło aż 7735 skarg z ubezpieczeń samochodowych, co stanowi aż 53,9% wszystkich zgłoszeń.

Skargi wnoszone do Rzecznika Ubezpieczonych Najwięcej, czyli 4574 skargi (31,9%) dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz składek w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (1609 skarg, czyli 11,2%). Ubezpieczeni zgłaszali problemy dotyczące przede wszystkim podwójnego ubezpieczenia OC, wezwania do zapłaty przedawnionych składek wraz z odsetkami za zwłokę, komplikacje w uzyskaniu zwrotu niewykorzystanej części składki OC w przypadku sprzedaży pojazdu oraz wysokości składek i konstrukcji taryfikatorów towarzystw.

Wiele zgłoszeń w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczyło również problemów związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem autocasco – aż 1352 sprawy (9,4%).

O wiele mniej, bo tylko 67 skarg (0,5%) odnotowano w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Część dotyczyła także Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) – 55 skarg (0,4%) związanych głównie z odmową uznania w całości lub w części słuszności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych. Odnotowano też 20 skarg (0,1%) w kwestii nakładania kar przez UFG z powodu niedopełnienia obowiązku zawarcia polisy ubezpieczenia OC.

Pozostałe skargi do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczyły ubezpieczeń assistance (42 skargi – 0,3%) oraz ubezpieczenia Zielonej Karty (16 skarg – 0,1%).

W dziale ubezpieczycieli majątkowych prym pierwszeństwa wśród towarzystw, które zebrały najwięcej skarg, wiedzie PZU S.A. z liczbą 3011 skarg, na drugim TuiR WARTA S.A. Z liczbą 1236 skarg, a na trzecim STU Ergo Hestia S.A. (969 skarg). Należy jednak pamiętać, że w/w towarzystwa mają największy udział w polskim rynku ubezpieczeniowym, czyli największą liczbę klientów. Nie można zatem stwierdzić, że najlepszym towarzystwem jest TuiR Partner S.A., gdyż w ubiegłym roku wniesiono na niego tylko jedną skargę. Wyniki należy zatem przeanalizować w porównaniu do udziału poszczególnych towarzystw w rynku.

Szczegóły, wykresy i tabele znajdują się w Raporcie Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie skarg, do którego lektury serdecznie zachęcamy.

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2018-04-13

Skarżymy się tylko na tanie OC?

Rzecznik Finansowy niedawno opublikował dane dotyczące skarg na ubezpieczycieli. Warto sprawdzić, czy częściej skarżymy się na firmy sprzedające tanie polisy OC i AC.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2017-04-13

Na kogo skarżono się najczęściej u Rzecznika Finansowego w 2016?

Rzecznik Finansowy pomaga w sporach z różnymi instytucjami finansowymi, także ubezpieczycielami. Właśnie ukazał się raport podsumowujący jego działalność w 2016 r. Na które towarzystwa ubezpieczeniowe...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-13

Skargi na ubezpieczycieli w 2014 r.

Rzecznik Ubezpieczonych (RU) już od 20 lat zbiera informacje o niewłaściwych praktykach ubezpieczycieli. Liczba skarg wysyłanych przez klientów oraz interesantów firm ubezpieczeniowych systematycznie...

Czytaj więcej
Komentarze
Taniolub
2012-02-27 14:34
Problem podwojnego ubezpieczenia skonczyl sie bezpowrotnie. Ale inne pozostaną, bo OC jest nadal obowiązkowe. I zaczną sie kombinacje, co zrobic żeby albo nie płacić wcale, albo jak najmniej. ja jestem z tych co lubią najmniej i mieć spokoj. Wyliczylem, ze w Liberty bedzie dobrze. I mam nadzieje, ze do rzecznika nie będę się skarżyl...
odpowiedz