Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Link4 wygrał sprawę z PIPUiF

Ostatnia aktualizacja: 2013-10-26

Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził, że działania podejmowane przez Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych w stosunku do Link4, naruszały zasady uczciwej konkurencji oraz godziły w renomę spółki.

Sąd nakazał PIPUiF zamieszczenie w prasie oświadczeń, że Izba prowadziła działania wymierzone w Link4 w sposób bezprawny i nieuczciwy. Dodatkowo PIPUiF musi, tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych Link4, przekazać na rzecz instytucji charytatywnej kwotę 50 000 złotych.

Wyrok w sądzie Sąd potwierdził niedopuszczalność publikowania w mediach przez PIPUiF materiałów składanych do akt sprawy przez Link4, w czasie trwania postępowania sądowego. Uznał w ten sposób, że taka działalność prowadzona przez PIPUiF w stosunku do Link4 sugerowała uczestnikom rynku ubezpieczeniowego negatywną ocenę prowadzonej przez Link4 kampanii reklamowej, jeszcze przed wydaniem w tej sprawie rozstrzygnięcia przez niezawisły sąd.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyroku, który jest wyraźnym sygnałem, że najlepszym rozwiązaniem sporu sądowego jest oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy przez powołaną do tego instytucję, a nieuczciwe zachowania przeciwnika procesowego będą spotykały się z negatywnym odbiorem także przez niezawisłe sądy" – powiedział Roger Hodgkiss, wiceprezes Link4.

Źródło: Link4

Tagi:

Komentarze