Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Kto odpowie za „chodnikowe” szkody?

Data publikacji: 2016-11-09

Właściciele posesji w trakcie zimowych miesięcy powinni zadbać o odśnieżanie pobliskiego chodnika i usuwanie z niego lodu. Zaniedbania w tym zakresie mogą być kosztowne, jeżeli posiadacz działki nie wykupił polisy OC. Odszkodowanie za upadek na oblodzonym chodniku wynosi czasem nawet 15 000 lub 20 000 zł .

Wraz z nadejściem zimowych miesięcy szpitalne oddziały ortopedii mają znacznie więcej pracy. Pomiędzy listopadem i marcem wzrasta bowiem liczba urazów związanych z poślizgnięciem lub przewróceniem się na powierzchni jezdni albo chodnika.

Poszkodowany przechodzień może domagać się odszkodowania

Trudno ukryć, że stan nawierzchni, po której poruszają się piesi, często pozostawia sporo do życzenia. Taka sytuacja jest szczególnie widoczna po opadach śniegu lub zamarzającego deszczu. Trzeba zdawać sobie sprawę, że właściciele nieruchomości, którzy nie dbają o utrzymanie chodnika graniczącego z ich posesją, w razie wypadku mogą mieć poważne kłopoty finansowe.

Zaśnieżony i oblodzony chodnik Osoby nieposiadające ubezpieczenia OC w życiu prywatnym muszą z własnej kieszeni pokryć odszkodowanie dla pechowego pieszego. Praktyka pokazuje, że takie świadczenia mogą być stosunkowo wysokie. Krajowe media informowały już o poszkodowanych przechodniach, którzy otrzymali np. 20000 zł.

Zobacz, kiedy jeszcze przyda się OC w życiu prywatnym

Właściciel działki odpowiada za graniczący z posesją chodnik

Na wstępie warto podkreślić, że właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu, lodu i błota z przyległych chodników. Wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy z takiej powinności i uważa, że lokalny samorząd powinien przejąć wszystkie obowiązki dotyczące stanu chodników.

Tymczasem ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622) mówi, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości” (zobacz artykuł 5 ustęp 1 punkt 4 wspomnianego aktu prawnego).

Przepisy wskazują jednak, że zakres obowiązków właściciela nieruchomości ogranicza się tylko do przyległego chodnika stanowiącego część drogi publicznej wydzielonej dla ruchu pieszych. Właściciel posesji nie musi oczyszczać chodnika, który służy m.in. jako parking dla samochodów - tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.

Odpowiedzialność właściciela nieruchomości za stan chodnika jest rozpatrywana na podstawie kodeksowej zasady winy. Zgodnie z artykułem 415 kodeksu cywilnego (KC) ten, „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. W przypadku „chodnikowych” szkód wina właściciela nieruchomości polega najczęściej na zaniechaniu wymaganego działania (np. usunięcia śniegu po obfitych opadach).

Sprawdź także, kto zapłaci za szkody wyrządzone przez dzieci i zwierzęta

Co ważne, udowodnienie winy należy do poszkodowanego jako osoby, która wiąże z tym określone skutki prawne (patrz art. 6 KC).

Co przysługuje poszkodowanej osobie?

Właściciele nieruchomości muszą zdawać sobie sprawę, że szkoda wynikająca ze złego stanu chodnika będzie traktowana przez sąd tak samo poważnie, jak obrażenia będące efektem np. wypadku komunikacyjnego.

Osoba poszkodowana na skutek upadku może domagać się między innymi:

  • zwrotu kosztów leczenia,
  • odszkodowania za utracony zarobek
  • oraz zadośćuczynienia za cierpienie.

Po oszacowaniu wartości wszystkich szkód łączna kwota odszkodowania może wynieść ponad kilkanaście tysięcy złotych.

Czy polisa OC w życiu prywatnym zawsze nas ochroni?

Posiadacze prywatnej polisy OC unikną poważnych wydatków, o ile ubezpieczyciel pokryje roszczenia przechodnia. Istnieje jednak ryzyko, że firma ubezpieczeniowa będzie chciała uwolnić się od odpowiedzialności, wskazując na artykuł 827 kodeksu cywilnego. Według wspomnianego artykułu „ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności”.

Wiele zależy jednak od warunków polisy OC, gdyż w przypadku takiego ubezpieczenia strony mają możliwość umownego kształtowania zasad odpowiedzialności za rażące niedbalstwo (patrz art. 827 par. 2 KC).

Odpowiedzialność za wypadek pieszego może ponosić też sklep lub gmina

W ramach uzupełnienia warto nadmienić, że odpowiedzialność wobec pieszych na zasadach opisanych powyżej ponoszą również inne podmioty i osoby. Zakres odpowiedzialności został określony przez przepisy i orzecznictwo krajowych sądów.

W przypadku przystanków i torowisk odpowiedzialne za szkody pieszych będzie przedsiębiorstwo komunikacyjne. Właściciele sklepów oraz punktów usługowych odpowiadają natomiast za powierzchnie dostępne dla klientów (np. chodniki i schody prowadzące do sklepu).

Za stan chodników na drodze publicznej, niepozostających pod pieczą właścicieli nieruchomości, odpowiedzialność ponosi natomiast zarządca drogi - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.

Jak poszkodowany może zwiększyć szanse na otrzymanie odszkodowania?

Niezależnie od podmiotu, do którego zostaną skierowane roszczenia, poszkodowany pieszy powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie przebiegu wypadku, kosztów leczenia i poniesionych obrażeń. Przydatne będą również zeznania świadków zdarzenia.

Sprawdź, jak otrzymać wysokie odszkodowanie z OC i AC

Osoby poszkodowane coraz częściej korzystają również z aparatów fotograficznych, aby potwierdzić stan zaśnieżonego chodnika lub oblodzonych schodów do sklepu. Taki dowód jest także bardzo wartościowy w razie ewentualnego sporu sądowego - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.

Tagi:

Komentarze