Strona główna  |  Wiadomości  |  Kontynenty Multitravel – ubezpieczenie turystyczne AXA

Kontynenty Multitravel – ubezpieczenie turystyczne AXA

Data publikacji: 2017-11-21
Każdy podróżnik dobrze wie, że nawet najbardziej precyzyjny plan nie zapobiegnie całkowicie nieprzewidzianym zdarzeniom w czasie wyjazdu. Przed finansowymi konsekwencjami nieprzyjemnych niespodzianek uchroni Cię jednak ubezpieczenie turystyczne AXA Multitravel.

Ubezpieczenie turystyczne AXA Kontynenty Multitravel przeznaczone jest dla osób wypoczywających za granicą szukających kompleksowej ochrony. Polisa jest rozbudowana i zapewni bezpieczeństwo zarówno rodzicom jadącym na wakacje z małymi dziećmi, jak i młodym ludziom ruszającym autostopem na podbój Europy.

Kalkulator i zakup ubezpieczenia turystycznego AXA

Na wyjazd nad morzem przyda się ubezpieczenie turystyczne Tuż przed wyjazdem trzeba załatwić wiele ważnych spraw. Przygotowanie biletów, zaplanowanie dojazdu na dworzec czy lotnisko, spakowanie walizek, ostatnie zakupy – w natłoku rzeczy do zrobienia trudno jeszcze znaleźć czas na kontakt z agentem i kupno ubezpieczenia.

Dlatego AXA umożliwia zakup polisy turystycznej online. Aby jednak przekonać się, czy oferta tego towarzystwa jest dla Ciebie rzeczywiście najlepsza, warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeń turystycznych. Dzięki niej sprawdzisz, jak polisa od AXA wypada na tle innych produktów.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego AXA Kontynenty Multitravel

Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek w czasie zagranicznego wyjazdu należy niezwłocznie zgłosić do ubezpieczyciela. W przypadku innych zdarzeń można natomiast nieco poczekać ze zgłaszaniem szkody: AXA pozwala zazwyczaj złożyć powiadomienie w ciągu 7 dni od momentu powrotu do Polski.

Poczytaj więcej o tym, jak zgłosić szkodę w AXA i jakie są możliwości kontaktu z tym ubezpieczycielem

Zakres ochrony ubezpieczenia AXA Kontynenty Multitravel

Na ochronę oferowaną w ramach polisy turystycznej AXA składają się następujące ubezpieczenia:

 • kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • bagażu podróżnego,
 • opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego,
 • opóźnienia lotu,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania,
 • kosztów rezygnacji z biletu lotniczego lub rezerwacji noclegu,
 • gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróży,
 • sprzętu sportowego.

Warto zauważyć, że jeżeli z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (awaria środka transportu, działanie żywiołu, wybuch lub upadek pojazdu powietrznego, odwołanie lub opóźnienie środka transportu ze względu na złe warunki atmosferyczne, wypadek w komunikacji) powrót do Polski opóźni się, AXA automatycznie przedłuży ochronę do chwili możliwego powrotu (maks. o 72 h), bez obowiązku opłacenia dodatkowej składki.

Warianty ubezpieczenia turystycznego AXA

Kupując polisę Multitravel w AXA, można zdecydować się na wariant:

 • Basic,
 • Premium,
 • Maximum.

Powyższe opcje różnią się wysokością sumy ubezpieczenia oraz podlimitami na poszczególne polisy. Pamiętaj jednak, że wszystkie warianty składają się z tych samych elementów. Jeżeli chcesz mieć możliwość swobodnego wybrania składników ubezpieczenia, zainteresuj się polisą AXA Travel.

Dokładny opis wariantów AXA Kontynenty Multitravel znajdziesz w poniższej tabeli:

Ubezpieczenie Wariant Basic Wariant Premium Wariant Maximum
Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance: 100 000 € 150 000 € 250 000 €
Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych (bez dodatkowej składki) 10 000 € 15 000 € 25 000 €
Koszty transportu do Polski Do sumy KL Do sumy KL Do sumy KL
Koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych 250 € 250 € 250 €
Koszty naprawy lub zakupu okularów, protez dentystycznych i środków pomocniczych 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Koszt zakupu trumny / kremacji i zakupu urny 1 250 € 1 250 € 1 250 €
Koszty transportu z placówki medycznej do miejsca pobytu za granicą 100 € 100 € 100 €
Koszty zakwaterowania i transport osoby towarzyszącej 100 € za dzień
1 000 € - koszty transportu
100 € za dzień
1 000 € - koszty transportu
100 € za dzień
1 000 € - koszty transportu
Koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Koszty kontynuacji zaplanowanej podróży 500 € 500 € 500 €
Koszty transportu osób bliskich 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Koszty pomocy w razie wcześniejszego powrotu do Polski 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Koszty pomocy prawnej 2 500 € 2 500 € 2 500 €
Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski 250 € 250 € 250 €
Świadczenie dzienne w razie zamknięcia narciarskich tras zjazdowych 20 € 20 € 20 €
Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego 20 € na dzień dla 1 osoby 20 € na dzień dla 1 osoby 20 € na dzień dla 1 osoby
Koszty poszukiwań i ratownictwa 6 000 € 8 000 € 10 000 €
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 4 000 € 6 000 € 10 000 €
Ubezpieczenie bagażu podróżnego 400 € 500 € 600 €
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego 200 € 200 € 200 €
Ubezpieczenie opóźnienia lotu 200 € 200 € 200 €
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:
Szkody osobowe 50 000 € 80 000 € 100 000 €
Szkody rzeczowe 5 000 € 8 000 € 10 000 €
Szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego ubezpieczeniem 10 000 € 15 000 € 20 000 €
Szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego ubezpieczeniem 1 000 € 1 500 € 2 000 €
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania 1 250 € 1 250 € 1 250 €
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego 500 € 500 € 500 €
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu 500 € 500 € 500 €
Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu, utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 150 € 150 € 150 €
Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróży 3 500 € 3 500 € 3 500 €
Ubezpieczenie sprzętu sportowego 500 € 700 € 1 000 €
Amatorskie uprawianie sportów Tak Tak Tak

Generalne wyłączenia odpowiedzialności polisy podróżnej AXA

Są pewne sytuacje, w których nigdy nie będziesz objęty ochroną AXA. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe:

 • wskutek umyślnego lub rażąco niedbałego działania lub zaniechania działania Ubezpieczonego,
 • w wyniku działań wojennych, aktów terroryzmu, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach
  Uwaga! W AXA obowiązuje tzw. klauzula nieoczekiwanego aktu terroru: ochrona ubezpieczeniowa istnieje w przypadku, gdy podczas podróży zagranicznej Ubezpieczony został poszkodowany na skutek niespodziewanych działań wojennych, aktów terroryzmu lub wojny domowej. Powyższa ochrona wygasa z końcem 7. dnia od rozpoczęcia wojny, aktów terroryzmu lub wojny domowej. AXA nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeśli podróż zagraniczna odbywa się do kraju, na którego terytorium wojna lub wojna domowa już trwa lub do kraju, przed wyjazdem do którego ostrzegało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ochrona nie obowiązuje także wtedy, gdy ubezpieczony bierze aktywny (czynny) udział w wojnie, aktach terroryzmu lub wojnie domowej,
 • w wyniku użycia broni atomowej, biologicznej i chemicznej,
 • w wyniku wyjazdu Ubezpieczonego do kraju, co do którego ogłoszone zostało przed wyjazdem Ubezpieczonego, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, ostrzeżenie dla podróżujących dotyczące wojny lub wojny domowej
 • w wyniku uczestnictwa w zakładach,
 • w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków,
 • w wyniku ataku konwulsji lub epilepsji,
 • w wyniku wypadku powstałego wskutek stanu nietrzeźwości Ubezpieczonego, zażycia przez Ubezpieczonego narkotyków lub innych środków odurzających oraz leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza, kierowania pojazdem bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień albo usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa,
 • w wyniku uczestnictwa w wyścigach pojazdów motorowych i motorowodnych, jazdy na odcinkach przeznaczonych do szybkiej jazdy, rajdów, jak również innej jazdy pojazdami motorowymi, w której chodzi o rywalizację,
 • w wyniku wypadków, którym osoba ubezpieczona uległa, uczestnicząc w imprezach jako kierowca lub pasażer pojazdu motorowego, łącznie z towarzyszącymi tym imprezom ćwiczeniami lub treningami, których celem jest osiąganie najwyższych prędkości,
 • w wyniku wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony był kierującym lub pasażerem samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych,
 • w wyniku pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej służby w siłach zbrojnych,
 • w wyniku samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, dokonania samookaleczenia przez Ubezpieczonego,
 • w wyniku uprawiania narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi, chyba że została opłacona dodatkowa składka z tytułu sportów wysokiego ryzyka.

Uwaga! Polisy w AXA nie mogą wykupić osoby będące powyżej 70. roku życia jadące do USA, Kanady lub Australii.

Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne w AXA?

Polisa turystyczna AXA Multitravel, nawet w podstawowym wariancie, ma dość dużą sumę ubezpieczenia kosztów leczenia, co powinno ucieszyć wszystkich podróżujących. Ubezpieczenie ma także wiele dodatków interesujących dla narciarzy i snowboardzistów.

Jeżeli ktoś jednak szuka bardziej podstawowej ochrony, wystarczy mu zapewne inne ubezpieczenie tej samej firmy: AXA Travel.

Dowiedz się więcej:

Ubezpieczenia AXA dla samochodu i mieszkania

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2019-08-29

Ubezpieczenie turystyczne Mondial Assistance

Firma Mondial Assistance jest znana z oferowania ubezpieczeń turystycznych. Sprawdzamy, co ten ubezpieczyciel może zaproponować swoim polskim klientom.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-02-16

Czy ubezpieczenie na narty do każdego kraju kosztuje tyle samo?

Koszty leczenia w Szwajcarii są wyższe niż na Słowacji. Sprawdzamy, czy ta różnica ma wpływ na cenę ubezpieczenia narciarskiego.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-24

Ubezpieczenie na narty i snowboard - co jest droższe?

Coraz więcej osób wybiera snowboard zamiast bardziej tradycyjnych nart. Czy amatorzy „jednej deski” zapłacą więcej za ubezpieczenie turystyczne niż narciarze?

Czytaj więcej
Komentarze