pon-pt godz 9:00-17:00

71 722 80 00

Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Kiedy polisa OC nie uratuje Ci skóry?

2014-12-02 10:10

Irena

a jak to się ma do ponad 7 dniowego naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia? czy też z OC sprawcy jest wypłacana kwota odszkodowania?

2013-12-09 14:43

AgentWrocław

Ja zapraszam do zapoznania się z ustawą o obowiązkowym ubezpieczeniu oc posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ani UFG ani TU nie odpowie za szkody: polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona; wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty; polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych; polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. A drugą sprawą jest regres ubezpieczeniowy, tzn. UFG lub TU wypłacą odszkodowanie ale mogą ściągnąć pieniądze od sprawcy gdy: kierujący wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomani; wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa; zbiegł z miejsca zdarzenia. Jak macie jakieś pytania zapraszam do kontaktu: j.tartas@interia.pl

2012-10-15 10:20

J.

Czyli Mateo jak ktoś zimą jeździ na letnich oponach i spowoduje wypadek to płaci z własnej kieszeni? Fajne, że kierowcy są tego świadomi i wielu jeździ dalej w zaparte na letnich oponach.

2013-12-07 15:53

XYZOL

Zwykła bzdura. Nie ma obowiązku jazdy na letnich, nie ma też zapisu o taki wymogu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zwykła miejska legenda

2012-10-08 11:35

Mateo

Wielkie trudności z uzyskaniem świadczenia będzie się miało w przypadku braku aktualnego przeglądu technicznego, posiadania łysych opon (czy jazdy na letnich oponach w zimie) albo przy szkodzie powstałej wskutek zjechania auta z górki z powodu niezaciągniętego hamulca awaryjnego. http://www.comperia.pl/ubezpieczenie-ac-na-co-uwazac-jak-nie-pasc-ofiara-wylaczenia-cz-1.html. Oczywiście odszkodowanie nie przysługuje też, jeśli pojazdem jechała osoba nieposiadająca do tego uprawnień (chyba, że w bardzo szczególnych sytuacjach), lub jeśli zbiegła z miejsca kolizji.

2012-10-08 10:21

Wiola

Że po pijanemu będą problemu to raczej każdy wie. Ale że jeśli kierowca jedzie po nieznanym terenie w złych warunkach i sam będzie poszkodowany, a nic nie dostanie? OC powinno działać w obie strony.

2012-10-08 09:14

Józek

No, mój szwagier tego nie wiedział zanim go nie złapali za jazdę po pijaku. Dobrze że tylko stłuczkę miał, bo by poszedł z torbami. Mało kto wie, że w takim przypadku OC nie pomaga!