Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Jakie wybrać ubezpieczenie domu w trakcie budowy?

Data publikacji: 2013-02-11

Ubezpieczenie domu i mieszkania to nie tylko zabezpieczenie powstałych i zamieszkanych lokalów. Ubezpieczyć można również nieruchomość będącą dopiero w trakcie budowy. Przymierzasz się do wzięcia kredytu hipotecznego i wybudowania swojego wymarzonego domu? Przeczytaj jak zabezpieczyć swoją nieruchomość w trakcie budowy.

Planując budowę domu trzeba wziąć pod uwagę wiele rzeczy. Nieszczęśliwe wypadki, zniszczenia poczynione przez naturę lub inne szkody mogą generować dodatkowe koszty i wydłużać okres budowy nieruchomości. Jeżeli chcesz spać spokojnie i nie obawiać się, że ekipa budowlana zaskoczy cię któregoś dnia po przybyciu na budowę wiadomością o kolejnych nieoczekiwanych kosztach i zaistniałych problemach, warto przemyśleć zakup ubezpieczenia domu w trakcie budowy.

Gdzie ubezpieczyć nieruchomość w trakcie budowy?

ubezpieczenie domu w budowie Wiele towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku zapewnia możliwość ubezpieczenia powstającej nieruchomości. Niektórzy ubezpieczyciele proponują specjalną polisę np. Ergo Hestia ma w ofercie Ubezpieczenie Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy, a Concordia Ubezpieczenie domu w budowie; inne firmy ubezpieczeniowe umożliwiają ubezpieczenie budowanej nieruchomości w ramach standardowych ofert ubezpieczenia domu i mieszkania np. PZU Dom czy Allianz „Pod własnym dachem”.

Przed zakupem polisy koniecznie należy zapoznać się z warunkami umowy, ponieważ będą się one różnić od warunków na jakich zawiera się ubezpieczenie już wybudowanej nieruchomości np. mniejszym zakresem ubezpieczenia i sumą ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ustalana jest najczęściej na podstawie wartości odtworzeniowej tj. kosztów odbudowy lub remontu nieruchomości w tym samym miejscu, z zastosowaniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, konstrukcji oraz technologii.

Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia domu w trakcie budowy?

ERGO HESTIA "Ubezpieczenie Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy"

 • Przedmiotem ubezpieczenia może być m. in. znajdujący się w trakcie budowy dom jednorodzinny razem ze stałymi elementami i budynek gospodarczy. Ubezpieczający ma możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do własnych potrzeb np. może rozszerzyć zakres ubezpieczenia (za dodatkową opłatą) o ryzyko powodzi lub kradzieży z włamaniem.

 • Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający. Podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia jest wartość odtworzeniowa nieruchomości przewidywana na ostatni dzień obowiązywania umowy oraz wartość rynkowa materiałów, surowców i półfabrykatów służących do realizacji budowy w dniu zawarcia umowy.

 • Okres ubezpieczenia – najczęściej umowa zawierana jest na okres roku, maksymalny termin trwania umowy to nie dłużej niż 2 lata.

 • Wyłączenia odpowiedzialności – ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności m. in. za szkody powstałe w wyniki opadów atmosferycznych, jeżeli budynek nie posiadał zadaszenia i zamkniętych otworów okiennych i drzwiowych, w budynkach przeznaczonych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej czy kiedy wartość szkody nie przekracza 500 zł.

ALLIANZ „Pod własnym dachem”

 • W ramach ubezpieczenia można wybierać spośród pięciu wariantów polisy w tym ubezpieczenia „Budowa”, które chroni budowaną nieruchomość m. in. od ryzyka pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, silnego wiatru, gradu.

 • Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający. Suma powinna odpowiadać wartości kosztorysowej, gdy przedmiotem ubezpieczenia jest budynek lub lokal w budowie. Okres ubezpieczenia – umowę ubezpieczenia można zawrzeć na dłuższy okres np. 2-3 lata.

 • Wyłączenia odpowiedzialności - ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte budynki wykonane bez projektu, niezgodnie z projektem lub projektem niezatwierdzonym przez właściwe organy; ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane m. in. na skutek przedostania się deszczu, gradu, śniegu i lodu przez niewłaściwie zamknięte okna, drzwi zewnętrzne i inne otwory do wnętrza budynku; przenikania wody gruntowej itd.

PZU DOM

 • Przedmiotem ubezpieczenia może być nie tylko budowany dom, ale także materiały budowlane, instalacyjne lub elektryczne, przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, składowane na terenie posesji na której budowana jest nieruchomość.

 • Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla poszczególnych rodzajów mienia. Jeśli w czasie trwania ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości mienia (lub jego spadek), ubezpieczający może za zgodą ubezpieczyciela zwiększyć (lub zmniejszyć) sumę ubezpieczenia, a co za tym idzie – podwyższyć lub obniżyć wysokość składki ubezpieczeniowej.

 • Wyłączenia odpowiedzialności - PZU nie ponosi odpowiedzialności m. in. za szkody powstałe wskutek błędów konstrukcyjnych zaistniałych na etapie projektu lub wykonawstwa, jeżeli budynek został wzniesiony bez projektu uprawnionego specjalisty lub niezgodnie z projektem.

Jeżeli jakikolwiek warunek umowy jest dla ciebie niejasny, koniecznie zapytaj o niego ubezpieczyciela. Nie wahaj się rozmawiać o wątpliwościach! Tylko w ten sposób unikniesz sytuacji, gdy po zaistniałej szkodzie pojawią się np. problemy z uzyskaniem odszkodowania z powodu niewiedzy dotyczącej wyłączeń odpowiedzialności bądź złego zrozumienia poszczególnych warunków umowy.

Tagi:

Komentarze