Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Jakie ubezpieczenie samochodu warto kupić?

Ostatnia aktualizacja: 2015-02-25

Po co nam ubezpieczenie samochodu i co to jest. Kilka prawd o ubezpieczeniach aut w Polsce. Kalkulator ubezpieczenia samochodu 17 ubezpieczycieli.

Każdy właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP jest zobowiązany do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Wymóg ten reguluje ustawa o ubezpieczeniach z dnia 22.05.2003. Jest to minimalny próg ochrony, który pozwala nam się poruszać pojazdem. Drugim elementem ubezpieczenia auta jest zakup dobrowolnego ubezpieczenia w pełnym lub ograniczonym zakresie tzw. Auto Casco (AC) oraz dodatkowych innych ubezpieczeń oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe takich jak np.: Ubezpieczenie Szyb, Assistance, Ochrona Prawna. Tutaj każdy Ubezpieczony ma dowolność wyboru z ofert dostępnych na rynku, ale należy pamiętać, że nie wszystkie polisy AC są takie same. Przy wyborze należy pamiętać:

 • nie zawsze niska składka za ryzyka dobrowolne w pełni nas zabezpiecza w takim zakresie jakim oczekujemy
 • dokładne zapoznanie się w wyłączeniami odpowiedzialności Towarzystw pozwoli uniknąć nam rozczarowań przy wypłacie odszkodowania

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym zawieranym najczęściej na okres 12 miesięcy Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003r. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody na mieniu i zdrowiu spowodowane z winy ubezpieczonego przedmiotu (pojazdu). Sumy gwarancyjne dla wszystkich firm ubezpieczeniowych jest taka sama i wynosi odpowiednio od dnia 11 czerwca 2012 roku:

 • dla szkód na mieniu 1 mln euro dla jednego zdarzenia
 • dla szkód osobowych 5 mln euro dla jednego zdarzenia

Ubezpieczenie OC zapewnia wypłatę odszkodowania pokrzywdzonym osobom przez sprawcę posiadającym ubezpieczenie OC a w konsekwencji sprawca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wypadkiem. Składka za polisę jest niewielka w porównaniu do kar za jej brak, które uzależnione są od wysokości minimalnego wynagrodzenia i od okresu pozostawania bez ważnego ubezpieczenia.

Sprawdź, ile wynosi kara za brak OC w 2020 r.

Pamiętać należy, że UFG cały czas monitoruje bazę ubezpieczeń komunikacyjnych a tym samym wykrywa przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu. Właściciele pojazdów mających nawet jeden dzień przerwy mogą otrzymać mandat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Auto Casco – Ubezpieczenie AC

Biorąc pod uwagę bardzo szeroką gamę oferowanego zakresu ochrony przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, każdy właściciel pojazdu chcąc zabezpieczyć się przed ewentualnymi niespodziewanymi wydatkami powinien dokonać zakupu ubezpieczenia Casco w wariancie odpowiadającym jego potrzebom. Ubezpieczenie AC może zapewniać ochronę w pełnym zakresie lub tylko od kradzieży. Oczywiście zakres oraz wariant jest zależny od wieku pojazdu oraz pozostałych czynników mających wpływ na cenę polisy. Jedno jest pewne - mając ochronę Casco śpimy spokojnie oraz nie nadwyrężamy domowego budżetu, a po poradę w wyborze właściwego ubezpieczenia zwracamy się do agenta ubezpieczeniowego lub ubezpieczyciela.

Mini Casco

Jest to wariant ubezpieczenia autocasco z ograniczonym zakresem ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować tylko kradzież i tzw. szkodę całkowitą - czyli szkody polegające na utracie pojazdu. Mogą tutaj być wyłączone szkody polegające na kolizjach z pojazdami oraz zastosowany wysoki udział własny. Udział własny 20% oznacza, że 20% odszkodowania pokryjesz z własnej kieszeni - towarzystwo odliczy tą kwotę z wypłaty odszkodowania.

NNW

NNW jest to ubezpieczenie zapewniające ochronę dla kierowcy oraz pasażerów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Suma ubezpieczenia jest różna i to właściciel pojazdu określa na jaką wysokość ma być ubezpieczony. Można z tego ryzyka zrezygnować przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ale wcześniej warto jest zadać pytanie: "Czy warto?".

Assistance

Assistance - ubezpieczenie dające nam pełen komfort i bezpieczeństwo w przypadku wypadku, kolizji, awarii i unieruchomienia samochodu na drodze. Posiadając Assistance minimalizujesz koszty jakie musiałbyś ponieść w przypadku holowania auta, jego drobnej naprawy, sprawdzenia możliwości technicznych kontynuowania podróży, tymczasowego zakwaterowania czy dostarczenia paliwa którego nam zabrakło. Ubezpieczenie działa zawsze gdy jesteśmy w drodze, przy czym ubezpieczyciele różnie określają odległość od domu przy której możemy egzekwować swoją ochronę.

Szyby samochodowe

Wykupując ubezpieczenie szyb za niewielką składkę zyskujesz dodatkową ochronę pojazdu przed wybiciem, pęknięciem lub zarysowaniem szyb. Ubezpieczenie jest niezależne co oznacza, że zgłoszenie np. pęknięcia szyby nie powoduje utraty zniżki z tytułu ubezpieczenia AC. Przy wymianie szyby czołowej lub bocznej, operator współpracujący z danym Zakładem Ubezpieczeń wymieni ją w ramach sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie szyb jest często obciążone udziałem własnym, na co należy zwrócić szczególną uwagę czytając zakres oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Tagi:

Komentarze