Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Jakie ubezpieczenie ochroni dom i auto przed powodzią?

Data publikacji: 2020-07-16

Po niedawnych ulewach powrócił temat ubezpieczeń od powodzi. Które ubezpieczenia ochronią dom i auto od skutków zalania?

Tragiczne skutki niedawnych ulew, które spustoszyły między innymi część Podkarpacia, mogą sprawić, że więcej osób zwróci uwagę na kwestię ubezpieczenia domu lub lokalu od skutków żywiołu. Trudno się temu dziwić, bo tylko w samym Jaśle koszty ulewnego deszczu są wstępnie szacowane na około 60 milionów złotych.

W najnowszej historii Polski, mieliśmy do czynienia z jeszcze bardziej tragicznymi skutkami powodzi i podtopień. Dane GUS wskazują, że powódź z 1997 r. kosztowała ok. 21 mld zł. Dziesięć lat temu woda wyrządziła szkody o wartości wynoszącej mniej więcej 13 mld zł. Zmiany klimatyczne sugerują, że duże powodzie i lokalne podtopienia mogą być coraz częstsze. Właśnie dlatego eksperci porównywarki Ubea.pl postanowili przyjrzeć się kwestiom związanym z ubezpieczeniem przeciwpowodziowym.

Spis treści:

 1. Rolników dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie budynków
 2. Ubezpieczenie gospodarstw rolnych obejmuje ochronę od powodzi
 3. Jak ubezpieczyć mieszkanie od powodzi?
 4. Czym jest powódź i deszcz nawalny w polisach dobrowolnych?
 5. Ochrona z autocasco może obejmować zalanie auta

Rolników dotyczy obowiązkowe ubezpieczenie budynków

Ubezpieczenie od powodzi Wiele osób poszkodowanych w czasie ostatnich ulew ma status rolnika. Można więc przypuszczać, że zdecydowana większość takich właścicieli gospodarstw rolnych posiada obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych.

Zakres ochrony tej przymusowej polisy określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Warto pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie budynków powinny mieć osoby, których gospodarstwo rolne po uwzględnieniu użytków rolnych, gruntów pod stawami i gruntów rolnych pod zabudowaniami posiada powierzchnię przekraczającą 1 hektar oraz podlega (przynajmniej częściowo) obciążeniu podatkiem rolnym.

Wspomnianą polisę muszą również wykupić rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej - nawet jeśli powierzchnia ich gospodarstwa nie przekracza 1 hektara - przypomina Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ubezpieczenie gospodarstw rolnych obejmuje ochronę od powodzi

Ustawa z 22 maja 2003 r. informuje, że ochrona budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego obejmuje również skutki powodzi, podtopienia i deszczu nawalnego. Ubezpieczyciele w ramach udzielanej ochrony muszą następująco definiować wspomniane zagrożenia:

 • powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących
 • podtopienie - zalanie terenów w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach albo stokach na terenach górskich i falistych
 • deszcz nawalny - opady deszczu o współczynniku wydajności wynoszącym co najmniej 4 (opad minimum 4 litrów wody na 1 mkw. w ciągu 1 minuty)

Trzeba podkreślić, że suma ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym (między innymi przed skutkami powodzi) jest określana na podstawie uproszczonej wyceny.

Powinna ona dotyczyć każdego budynku z osobna i zostać zaktualizowana, jeśli wahania cen materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz robocizny spowodowały zmiany wartości budynków o co najmniej 20% - zaznacza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jak ubezpieczyć mieszkanie od powodzi?

Ochrona przed skutkami powodzi, podtopienia oraz deszczu nawalnego stanowi standardowy element dobrowolnych polis mieszkaniowych.

Osoby posiadające lokum aktualnie finansowane przez bank zwykle muszą zakupić jedną z takich polis mimo braku ustawowego obowiązku. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie mieszkaniowe nabywane przez kredytobiorców często obejmuje jedynie mury budynku (zgodnie z minimalnymi wymogami ustalonymi przez bank).

Co więcej, taka polisa cechuje się cesją odszkodowania na bank w razie, gdy wartość szkód przekroczy ustaloną kwotę. Właśnie dlatego warto pomyśleć o zakupie drugiego ubezpieczenia zapewniającego faktyczną ochronę na rzecz kredytobiorcy - radzi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czym jest powódź i deszcz nawalny w polisach dobrowolnych?

Jeżeli chodzi o definicje powodzi, podtopienia oraz deszczu nawalnego stosowane w ramach dobrowolnych polis nieruchomościowych, to zwykle są one podobne do sformułowań z ustawy o ubezpieczenia obowiązkowych. Warto jednak zwrócić uwagę, że czasem zdarzają się kłopotliwe różnice.

Przykładowo ubezpieczyciel może zdefiniować deszcz nawalny jako opad, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 5, a nie 4. Dlatego zajrzenie do ogólnych warunków polisy mieszkaniowej jest bardzo zalecane - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Ochrona z autocasco może obejmować zalanie auta

Nie tylko nieruchomości mieszkaniowe oraz budynki gospodarcze stanowią ważny element majątku gospodarstw domowych. Spore straty podczas powodzi lub ulew są czasem związane także z zalaniem samochodów. W przypadku takich pojazdów kluczową kwestią będzie to, czy ich właściciel posiadał polisę autocasco o odpowiednim zakresie ochrony.

Pocieszający jest fakt, że nawet tanie polisy AC zwykle zapewniają ochronę przed skutkami zniszczenia samochodu przez powódź lub ulewny deszcz. Wyjątek może dotyczyć sytuacji związanych z rażącym niedbalstwem kierowcy lub zassaniem wody do silnika - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Tagi:

Komentarze