Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Jak zachować się, kiedy dojdzie do kolizji drogowej?

Data publikacji: 2014-08-19

Drobna stłuczka może spotkać każdego, kto porusza się w ruchu drogowym. Zarówno doświadczeni kierowcy, jaki i ci początkujący, powinni zapoznać się z procedurami postępowania, aby wiedzieć co zrobić w takiej sytuacji. Pochopne działanie w stresie może nas dużo kosztować, a wyegzekwowanie pieniędzy od ubezpieczyciela może okazać się czasochłonne.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Wypadek, czy kolizja?

Poruszając się w ruchu drogowym, z pewnością nie zastanawiamy się, jaka jest różnica pomiędzy kolizją a wypadkiem. Informacja ta jednak może okazać się istotna przy zgłaszaniu szkody ubezpieczycielowi czy też na policję.

O kolizji mówimy, kiedy z winy kierowcy ucierpiały tylko rzeczy nieożywione (budynki, znaki drogowe, pojazdy itp.), i żadna z osób (kierowca lub pasażerowie) nie doznała żadnych obrażeń.

Z wypadkiem mamy do czynienia, kiedy w wyniku zdarzenia drogowego któryś z uczestników odniósł obrażenia lub poniósł śmierć. Poniżej przedstawiamy procedurę postępowania w przypadku kolizji.

Po pierwsze – usuwamy pojazd

Jeżeli doszło do kolizji możemy, a nawet powinniśmy usunąć pojazd z jezdni, aby umożliwić innym poruszanie się w ruchu drogowym. W przypadku, gdy kolizja była bardzo poważna i pojazd jest niesprawny, przez co usunięcie go z jezdni nie jest możliwe, należy użyć trójkąta ostrzegawczego. Należy także pamiętać, że istnieją szczegółowe wytyczne, co do odległości, w jakiej powinien znaleźć się trójkąt:

  • na autostradzie, a także drodze ekspresowej, trójkąt stawiamy 100 metrów przed miejscem kolizji;
  • na pozostałych drogach poza terenem zabudowanym trójkąt stawiamy w odległości 30-50 metrów;
  • na terenie zabudowanym trójkąt stawiamy tuż przy samochodzie, ale nie wyżej niż 1 metr nad ziemią .

Po drugie – spisujemy oświadczenie

Najkorzystniejszą dla obu stron sytuacją jest, gdy kierowca odpowiedzialny za kolizję podpisze oświadczenie. Jest to dokument, w którym sprawca przyznaje się do winy.

Podpisane przez sprawcę wypadku oświadczenie będzie stanowiło podstawę do wypłacenia odszkodowania. Oczywiście nie wszyscy kierowcy są chętni do współpracy i ugodowego załatwienia sprawy. Może zdarzyć się, że sprawca wypadku nie będzie chciał podpisać takiego oświadczenia – należy wtedy niezwłocznie wezwać policję. W sytuacji, kiedy my sami spowodowaliśmy kolizję, najlepiej bez wzywania policji podpisać oświadczenie. Unikniemy dzięki temu mandatu i punktów karnych.

Warto mieć w samochodzie wzór oświadczenia. W sytuacji, kiedy jesteśmy zdenerwowani trudno podejmować racjonalne decyzje i zastanawiać się nad treścią takiego dokumentu.

Gotowe oświadczenie sprawcy kolizji, które możesz pobrać i wydrukować, aby zawsze mieć je w samochodzie.

Po trzecie – powiadamiamy ubezpieczyciela

Aby otrzymać pieniądze z ubezpieczenia OC/AC, niezwłocznie po kolizji musimy powiadomić ubezpieczyciela, który natychmiast wyśle swojego rzeczoznawcę. Rzeczoznawca wycenia szkodę i spisuje raport. Istotne jest to, aby zabrać od niego numer szkody oraz kopię jego ustaleń dotyczących stanu samochodu.

Pieniądze z tytułu odszkodowania powinny zostać wypłacone z ubezpieczenia OC/AC w ciągu kilkunastu dni od daty zdarzenia.

Tagi:

Komentarze