Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Jak ubezpieczyć dom w budowie?

Data publikacji: 2017-10-13

Osoby samodzielnie budujące dom jednorodzinny często kupują ubezpieczenie budowy. Niezależnie, czy robi się to z konieczności (ponieważ bank udzielający kredytu wymaga ubezpieczenia domu w budowie), czy z przezorności, warto sprawdzić jak działa taka polisa.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w minionym roku Polacy rozpoczęli budowę około 70000 - 80000 domów jednorodzinnych. Przynajmniej część takich prywatnych inwestorów z uwagi na kredyt musiała wykupić ubezpieczenie domu w budowie, którego wymaga bank.

Takie ubezpieczenie budowy może być bardzo przydatne również dla inwestorów, którzy budują dom tylko przy pomocy własnych środków. Najlepiej wybrać ubezpieczenie chroniące przed wszystkimi ryzykami (formuła all risks), bo niektóre szkody na placu budowy bywają naprawdę nieprzewidywalne.

Grupowe polisy w ramach bancassurance są tanie, ale dają małą ochronę

Dom w budowie Zakup ubezpieczenia domu w budowie jest zwykle wymogiem, jaki bank stawia osobom zamierzającym sfinansować prywatną inwestycję przy pomocy kredytu hipotecznego. Warto zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie nieruchomości obowiązkowo wykupują również osoby nabywające przy pomocy banku gotowy dom lub ukończone mieszkanie.

W ramach swojej współpracy z ubezpieczycielami (tzw. bancassurance) banki często oferują kredytobiorcom grupowe polisy chroniące dom w budowie. Takie ubezpieczenia są relatywnie tanie i łatwe do wykupienia (w momencie zawierania umowy kredytu).

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że zakres ochrony polis grupowych zwykle nie wykracza poza niezbędne minimum wymagane przez bank - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Sprawdź także:

Kto ma najlepszą ofertę ubezpieczenia domu

Indywidualne polisy dla inwestorów mają szerszy zakres ochrony

Osoby zainteresowane bardziej zindywidualizowaną ochroną swojej inwestycji, powinny sprawdzić „nie-grupowe” ubezpieczenia domu w budowie. Informacje na temat takich przykładowych polis zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Warto zwrócić uwagę, że indywidualne ubezpieczenia budowy cechują się dużymi możliwościami rozszerzania zakresu ochrony. Dla przykładu:

 • klient Warty może ubezpieczyć również swoje ogrodzenie
 • ochrona z PZU obejmuje również materiały budowlane i elementy przeznaczone do wbudowania (np. piec centralnego ogrzewania)
 • Generali proponuje ubezpieczenie OC przydatne po wyrządzeniu szkód innym osobom (np. sąsiadom) podczas budowy domu
 • TUW TUW umożliwia objęcie ochroną powstającego budynku gospodarczego lub garażu.

Ubezpieczenie budowy domu w formule all risks

Trzech analizowanych ubezpieczycieli (Generali, PZU i Warta) proponuje ochronę w wariancie obejmującym praktycznie wszystkie możliwe szkody wywoływane przez czynniki losowe (np. ogień, uderzenie pioruna, powódź, obsunięcie się gruntu).

Taka formuła all risks jest godna uwagi, bo niektóre szkody na budowie są naprawdę trudne do przewidzenia. Ubezpieczyciele notowali na przykład przypadki zniszczenia powstającej elewacji budynku przez zwierzęta leśne - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Prezentacja przykładowych polis indywidualnych chroniących dom w budowie (październik 2017 r.):

Nazwa ubezpieczyciela ↓ Zakres ubezpieczenia Dodatkowe informacje
Generali - Ochrona powstających domów jednorodzinnych przed zdarzeniami losowymi
- Ochrona obejmuje m.in. wszystkie przepięcia (niezależnie od przyczyny), stłuczenie elementów szklanych i wandalizm

- Możliwa wybór formuły all risks
- Istnieje możliwość ubezpieczenia stałych elementów przed zamontowaniem albo po ich demontażu
-Ubezpieczyciel oferuje także dodatkową polisę OC w życiu prywatnym (w związku z budową domu)
PZU - Ochrona domów jednorodzinnych w budowie lub rozbudowie m.in. przed skutkami: ognia, uderzenia pioruna, opadów, powodzi, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, upadku drzew lub masztów oraz eksplozji
- Ochrona (w tym przed kradzieżą) obejmuje też materiały budowlane i elementy przeznaczone do wbudowania

- Za dopłatą ochronę można rozszerzyć na wyposażenie domu w budowie
- Możliwe jest ubezpieczenie w formule all risks
- Ubezpieczyciel oferuje także dodatkową polisę OC w życiu prywatnym, NNW i ubezpieczenie ochrony prawnej
TUW TUW - Ochrona domów jednorodzinnych w budowie przed skutkami huraganu, pożaru, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz wybuchu
- Ochronę można rozszerzyć m.in. o skutki gradu, katastrofy budowlanej, powodzi lub zalania
- Zakresem ochrony objąć można również budynek gospodarczy oraz garaż
Warta - Ochrona powstających domów jednorodzinnych przed zdarzeniami losowymi (formuła „all - risks”)
- Ochrona obejmuje wszystkie elementy domu, które w dniu zdarzenia były już zainstalowane lub wykończone oraz materiały budowlane

- Ochrona przed zdarzeniami losowymi może obejmować również ogrodzenie posesji
- Niektóre elementy wykończeniowe domu dodatkowo mogą zostać zabezpieczone przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem lub dewastacją


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ubea.pl

Posiadacz samodzielnie wybranej polisy nie uniknie cesji na bank

W nawiązaniu do tematu ubezpieczeń budowy warto wspomnieć, że kredytobiorcy mają obecnie prawo do swobodnego wyboru polisy wymaganej przez bank. Kredytodawca nie powinien narzucać zakupu ubezpieczenia domu w budowie oferowanego przez współpracującego ubezpieczyciela.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego bank nie może również odmawiać zaakceptowania polisy indywidualnej, która zapewnia taką samą lub większą ochronę jak proponowane klientowi ubezpieczenie grupowe - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Osoby finansujące budowę domu przy pomocy kredytu powinny zdawać sobie sprawę, że nawet w przypadku indywidualnej polisy, wymagana będzie cesja ewentualnego odszkodowania na bank. W ten sposób kredytodawca zabezpiecza się przed spadkiem wartości zabezpieczenia hipotecznego (np. na wskutek powodzi lub silnego wiatru).

Na szczęście cesja zwykle nie obejmuje szkód o niewielkiej wartości (np. do 5000 zł). W przypadku takich uszkodzeń środki z kredytowej polisy otrzyma klient.

Ograniczeń związanych z cesją oczywiście nie muszą się obawiać osoby budujące dom lub mieszkanie przy pomocy własnych funduszy - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Dowiedz się więcej:

Jak ubezpieczyć dom przed nawałnicami, huraganami i burzami

Tagi:

Komentarze