Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Jak postępujemy w razie szkody

Data publikacji: 2010-02-17

Aby zgłosić szkodę, należy skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem, u którego mamy wykupioną polisę oraz podać informacje odnośnie zdarzenia i danych identyfikacyjnych (numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu lub VIN pojazdu). Obowiązek ten ciąży zarówno na sprawcy szkody jak i na osobie zgłaszającej roszczenie odszkodowawcze (poszkodowany). Dla poprawnego przebiegu procedury odszkodowawczej należy dokładnie gromadzić dowody na miejscu wypadku.

Przy formułowaniu oświadczenia sprawcy szkody należy pamiętać o:

 • danych personalnych kierującego pojazdem; w przypadku gdy kierujący nie jest posiadaczem pojazdu to również dane właściciela, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, nr PESEL, numer prawa jazdy, numer dowodu rejestracyjnego,
 • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia,
 • wykaz uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku;

W przypadku, gdy na miejscu zdarzenia znajdują się świadkowie, należałoby spisać ich dane oraz poprosić o złożenie podpisu na oświadczeniu sprawcy odszkodowania. Istotne jest również udokumentowanie szkód poprzez wykonanie zdjęć, zanim pojazd zostanie przemieszczony.

Sytuacje, kiedy należy wezwać policję:

 • sprawca nie poczuwa się do odpowiedzialności oraz nie chce podpisać oświadczenia o winie,
 • sprawca nie ma ubezpieczenia OC,
 • sprawca zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • posiadasz pojazd kredytowany przez bank,
 • są ranni i/lub zabici;

Pamiętajmy o tym, że podstawowym obowiązkiem w trakcie wypadku jest zapewnienie poszkodowanym pomocy medycznej oraz, w miarę możliwości, udzielenie pierwszej pomocy.


Zobacz także:

Tagi:

Komentarze

2011-06-10 12:30

kilo ogórków

To dziwne, normalnie powinien zdaje się zająć się tym sąd - wymierzyć karę odszkodowanie i w razie niepłacenia oddać sprawę w ręce komornika. Chociaż fakt, że takie rzeczy mogą się ciągnąć w nieskończoność.

2011-06-02 09:56

Krzyś

Kiedyś mój znajomy miał stłuczkę z kierowcą bez ubezpieczenia OC, oczywiście wina była tamtego. Z tego co wiem, sprawa w końcu wylądowała w sądzie i chyba znajomy do dzisiaj żadnych pieniędzy z tego nie widział.

2011-06-01 11:34

Marzena21

A jeśli sprawca wypadku nie posiada ubezpieczenia OC, to z kim mamy się skontaktować. Czy wszystkie wymaganie formalności załatwia wtedy policja?