Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Jak dochodzić swojego odszkodowania

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-17

Przede wszystkim pamiętać należy o prawie klienta do zapoznania się z wszelkimi dowodami, na podstawie których zakład ubezpieczeń zajął stanowisko w sprawie jego szkody i są to między innymi protokóły oględzin, wszelkie wyceny, kosztorysy, opinie ekspertów itd.

 • w przypadku gdy zakład ubezpieczeń oświadcza, iż w okolicznościach podanych przez uczestników zdarzenia nie mogło dojść do tego typu uszkodzeń pojazdu (pojazdów) powinniśmy zażądać przywołania niezależnego rzeczoznawcy z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego. Czynimy tak zarówno wtedy gdy zakład ubezpieczeń tego nie uczynił, lub gdy ekspertyza na którą się ubezpieczyciel się powołuje jest naszym zdaniem błędna. Możemy też zawsze sami zlecić wybranemu przez nas rzeczoznawcy wykonanie ekspertyzy mającej na celu ustalenie przebiegu wypadku i zakresu szkód powstałych w jego wyniku. Jeżeli mimo przywołania ekspertów spór nie został rozstrzygnięty - pozostaje poszkodowanemu wezwać na drogę sądową zakład ubezpieczeń;
 • w sytuacji gdy zakład ubezpieczeń zaniża wysokość odszkodowania twierdząc, iż zakres uszkodzeń był mniejszy niż to zgłaszaliśmy, powinniśmy posiłkować się dokumentacją sporządzoną przez warsztat naprawczy, a jeśli nadal występują wątpliwości co do zakresu uszkodzeń pojazdu trzeba zażądać przywołania przez zakład ubezpieczeń eksperta (rzeczoznawcy) z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego. Jeśli zakład ubezpieczeń nie wyraża zgody na powołanie eksperta, możemy to zrobić sami i w przypadku potwierdzenia naszych racji do należnego odszkodowania doliczyć koszt usługi eksperta do należnego odszkodowania;
 • w sytuacji gdy spór dotyczy: wyceny wartości rynkowej pojazdu bądź kosztów robocizny lub części zamiennych, albo innych ustaleń faktycznych i gdy po przedstawieniu nam zgromadzonych dowodów nadal nie zgadzamy się ze stanowiskiem zakładu ubezpieczeń, wówczas powinniśmy żądać przywołania rzeczoznawcy lub też samemu go powołać. Gdy działania te nie doprowadzą do satysfakcjonującego nas rozstrzygnięcia, a dysponujemy dokumentami dowodzącymi naszych racji - pozostaje droga sądowa,
 • w sytuacji gdy zakład ubezpieczeń mimo przedłożonej przez nas faktury za usługę holowania wypłaca nam tylko część kwoty, twierdząc iż koszt usługi został zawyżony, powinniśmy zbadać jak na naszym terenie kształtują się ceny za tego rodzaju usługi. Jeżeli rzeczywiście "nasz holownik" zawyżył cenę usługi wówczas zakład ubezpieczeń miał prawo wypłacić kwotę, odpowiadającą średniej cenie tego typu usług.
Tagi:

Komentarze

2012-01-18 19:15

iwona

mam decyzje o wypłacie odszkodowania a nie mam pieniędzy,ile czasu ubezpieczyciel ma czasu na wypłatę.

2012-01-19 11:05

Ipolisa.pl

Witam, proszę zajrzeć do OWU ubezpieczenia.

2011-06-02 09:58

Juri

Hmm... niezły pomysł Bonifacy, chyba skorzystam z tej metody, bo przy ubezpieczeniu AC to zwykle sprawa ciągnie się i ciągnie, a Twój sposób to może być faktycznie niezłe rozwiązanie.

2011-06-01 11:37

Bonifacy

Ja zawsze jak mam dzwon, to rzeczoznawcę z zakładu ubezpieczeniowego zapraszam do warsztatu w którym mi naprawiają auto. Jak mechanik z nim pogada, to sprawa wypłacenia ubezpieczenia AC jest dużo szybsza, bo nie trzeba pośrednika, co będzie tłumaczył jednemu i drugiemu o co chodzi i co ile kosztuje.