Strona główna  |  Wiadomości  |  Ile w 2022 r. kosztuje leczenie za granicą?

Ile w 2022 r. kosztuje leczenie za granicą?

Data aktualizacji: 2022-05-23
Sama karta EKUZ nie zapewni odpowiedniej ochrony. Nawet kiedy ją mamy, musimy liczyć się z wysokimi kosztami leczenia. Sprawdźcie, dlaczego tak jest i o jakich dokładnie kosztach mowa.

Koszty leczenia za granicą bywają bardzo wysokie. Co gorsza, nie przed wszystkimi tymi kosztami uchroni nas posiadanie samej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dlaczego? Postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie i przy okazji wyjaśnić, ile kosztuje leczenie za granicą.

Jeżeli bowiem jakiś kraj (np. Niemcy) pobiera opłaty za pobyt w szpitalu od swoich stałych mieszkańców, to posiadacz karty wydanej przez NFZ również musi ponosić takie koszty. Dzięki EKUZ jesteśmy jedynie traktowani tak samo jak obywatel danego kraju. Za darmo mamy to, co mają mieszkańcy danego państwa, ale i płacimy za to, za co oni płacą. Nie można zatem oczekiwać, że jakiś kraj UE/EFTA pokryje koszty leczenia Polaka jeśli jego obywatele płacą za usługi medyczne należące do danej kategorii. Nasz artykuł w dalszej części wyjaśnia, jakie świadczenia medyczne w ogóle nie są refundowane w krajach Unii Europejskiej (nawet osobom posiadającym Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Opłaty za usługi medyczne potrafią się znacząco zmieniać. Poniżej znajdziecie tabelę aktualną na maj 2022 r., która przedstawia, jakie dokładnie koszty grożą osobie nieposiadającej ubezpieczenia turystycznego. Warto pamiętać, że mowa o opłatach pobieranych w ramach publicznej służby zdrowia od posiadaczy karty EKUZ. Pozostałych turystów z Polski dotyczą wyższe stawki. Koszty leczenia w prywatnych placówkach potrafią niestety nieprzyjemnie zdziwić (zwłaszcza osoby nieposiadające polisy turystycznej).

Gdzie nie będzie działać karta EKUZ?

Mówiąc o ograniczonej ochronie zapewnianej przez EKUZ, zaznaczmy od razu, że mimo wszystko lepiej mieć taką kartę, niż nie być w żaden sposób chronionym. Turysta lub pracownik z Polski nieposiadający EKUZ musi bowiem ponieść koszty świadczeń i usług medycznych, które są ustalane według komercyjnych stawek. Turysta posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na pewno zapłaci nieco mniej.

Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia za niektóre zabiegi wykonane za granicą jest możliwa, ale wymaga wielu formalności i oczekiwania na decyzję NFZ-u. Z takiego rozwiązania korzystają głównie Polacy, którzy zapomnieli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i w rezultacie ponieśli wysokie koszty leczenia, badań oraz innych usług medycznych.

Prawa do refundacji na pewno nie będą miały osoby wyjeżdzające do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (tzn. Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii). W takich państwach jak np. Egipt lub Maroko, karta EKUZ jest zupełnie bezużytecznym kawałkiem plastiku. EKUZ nie przyda się również w czasie podróży do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jednak w trakcie podróży do krajów nie respektujących karty EKUZ będziemy przejeżdżać przez państwa UE/EFTA, to warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Zobacz, gdzie znajdziesz najlepsze ubezpieczenie turystyczne dla rodziny

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Koszty leczenia za granicą wzrosły m.in. w Austrii i na Łotwie

Pierwszy raz porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl sprawdzała, ile kosztuje leczenie za granicą w 2015 r. Od tego czasu, kilka krajów wprowadziło warunki leczenia, które są mniej korzystne dla Polaków posiadających kartę EKUZ. Dobrym przykładem może być Austria. W tym kraju dość znacząco wzrosła dzienna opłata za pobyt w szpitalu (z 8,00 EUR – 16,80 EUR do 12,00 EUR – 20,10 EUR).

Niekorzystne zmiany dla polskich turystów dotyczą również leczenia na Łotwie. Wspomniany kraj refundował wcześniej posiadaczom karty EKUZ prawie wszystkie ważne procedury i usługi medyczne (poza leczeniem stomatologicznym). Obecnie turyści z Polski muszą wnosić opłaty począwszy już od drugiego dnia leczenia w łotewskim szpitalu (10,00 euro/dzień, limit opłat wynosi: 355,72 EUR - jeden pobyt, 569,15 EUR – cały rok).

Wysokich kosztów hospitalizacji można spodziewać się też w NiemczechBelgiiSzwajcariiLuksemburguLiechtensteinie i Finlandii (patrz poniższe zestawienie).

Tutaj znajdziesz aktualne informacje na temat zasad dotyczących leczenia turystów w Wielkiej Brytanii po brexicie.

Lekarz

Ile kosztuje leczenie za granicą w krajach akceptujących kartę EKUZ?

Przed wyjazdem za granicę powinno się zawsze sprawdzić, ile kosztuje leczenie w danym państwie. Dopiero gdy będziesz wiedzieć, za co ewentualnie zapłacisz, mając tylko EKUZ, możesz świadomie podjąć decyzję, czy ubezpieczenie narciarskie lub turystyczne będzie potrzebne na danym wyjeździe.

Nazwa kraju
Wybrane koszty zabiegów i procedur medycznych, które mimo karty EKUZ wymagają finansowania przez polskiego turystę
Austria
 • Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi od 12,00 EUR do 20,10 EUR). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 28 dni w roku.
 • Pacjent zwykle pokrywa część kosztów leczenia stomatologicznego.
 • W przypadku akcji pogotowia górskiego oraz transportu lotniczego obowiązuje pełna odpłatność.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Pacjent pokrywa we własnym zakresie koszty w wysokości 10% ceny zakupu środków pomocniczych (lecz nie mniej niż 31 EUR). W przypadku zakupu optycznych pomocy wspomagających widzenie pacjent płaci co najmniej 93 EUR.
 • Belgia
 • Pacjent korzystający z pomocy lekarza pierwszego kontaktu lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej najpierw musi pokryć we własnym zakresie pełne koszty udzielonych świadczeń, a dopiero potem może ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej belgijskiej kasie chorych.
 • Turysta z Polski pokryje 20% - 40% kosztów związanych z wizytami lekarskimi i zabiegami u dentysty.
 • Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (opłata za pierwszy dzień 42,58 EUR – później 15,39 EUR dziennie, dla dzieci stawka obniżona do 5,44 EUR; dzienna opłata za leki stosowane podczas hospitalizacji wynosi 0,62 EUR).
 • Co do zasady, transport karetką do szpitala jest w pełni płatny. Jeśli jednak karetkę wezwano do wypadku przy pracy, poszkodowanemu przysługuje prawo do zwrotu 100% kosztów. Jeśli lekarz potwierdzi konieczność przewiezienia pacjenta transportem medycznym, uzyskuje się prawo do zwrotu w wysokości 33% kosztów.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Bułgaria
 • Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi 2,00% minimalnej pensji – ok. 5,80 BGN). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 10 dni w roku.
 • Opłata za badania laboratoryjne wynosi od 2 BGN do 6 BGN.
 • Wizyta u lekarza i stomatologa (bardzo ograniczony zakres świadczeń) kosztuje 1,00% minimalnej pensji (ok. 2,90 BGN).
 • Małoletni i kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów konsultacji lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty ani leczenia szpitalnego.
 • Poszkodowany ponosi pełen koszt ratownictwa górskiego.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Chorwacja
 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje 10,00 HRK.
 • Turysta pokryje 20% kosztów leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Maksymalna kwota do zapłaty nie może przekroczyć 60,13% podstawy budżetowej lub 2000 HRK.
 • Pacjent zapłaci 10,00 HRK za wizytę u stomatologa, pod warunkiem że dane świadczenie jest świadczeniem gwarantowanym ujętym na wykazie HZZO. Za pozostałe świadczenia zapłaci się w pełnej wysokości.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Cypr
 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (3,00 EUR) lub specjalisty (6,00 EUR).
 • Pacjent zapłaci za badania laboratoryjne, radiologiczne i inne (koszt zależny od rodzaju badań)
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Czechy
 • Polski turysta zapłaci za wizytę w ambulatorium (90,00 CZK).
 • Za leczenie stomatologiczne w stanach nagłych pacjent zapłaci 90,00 Kč. Koszty standardowej opieki dentystycznej pokrywane są ze środków publicznych. Ponosi się przynajmniej częściowy koszt świadczeń ponadstandardowych.
 • W przypadku akcji pogotowia górskiego obowiązuje pełna odpłatność.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Dania
 • Polski turysta zapłaci 60% za leczenie stomatologiczne mające charakter prewencyjny. Dla osób do 26 lat obowiązuje zniżka (pacjent pokrywa 35% kosztów leczenia). Należy zauważyć, że najpierw trzeba pokryć koszty we własnym zakresie, a dopiero potem można ubiegać się o ich częściowy zwrot. Koszty koronek i protez zębowych ponosi się w całości.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Estonia
 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu jest nieodpłatna. Za wizytę domową lekarza pierwszego kontaktu oraz poradę specjalisty może być naliczona opłata do 5 EUR.
 • Dorosły turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego (poza sytuacjami zagrażającymi życiu lub powodującymi stały uszczerbek na zdrowiu). Z kosztów są zwolnione osoby poniżej 19 roku życia.
 • Polscy turyści zapłacą również za hospitalizację (2,50 EUR za dzień, odpłatność do 10 dni). Z opłat są zwolnione osoby do 2 lat, pacjenci w ciężkim stanie, a także kobiety w ciąży i połogu.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Finlandia
 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (maksymalna opłata 16,10 EUR lub 22,10 EUR). Wizyta u specjalisty kosztuje 32,10 EUR.
 • Opłaty za dializy, radioterapię lub badanie cytotoksyczne wynoszą maksymalnie 8,80 EUR za zabieg. Mogą być pobierane maks. za 45 dni.
 • Pobyt polskiego turysty w szpitalu jest odpłatny. Dzienna opłata wynosi do 38,10 EUR.
 • Leczenie u stomatologa jest częściowo odpłatne (do 35,00 EUR). Z opłat zwolnione są osoby do 18. roku życia.
 • Za transport medyczny w Finlandii obowiązuje zryczałtowana opłata w wysokości 16 EUR.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Francja
 • Polski turysta po zapłaceniu za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu i dentysty (23,00 EUR) lub lekarza specjalisty (25,00 EUR), może starać się o częściowy zwrot w lokalnej kasie chorych (wynosi on 70%). Dodatkowo pacjent pokrywa każdorazowo ryczałt w wysokości 1 EUR. Jeśli lekarz stosuje wyższe stawki, niż ustalone w cenniku kasy (czyli oprócz oficjalnej stawki pobiera jeszcze dodatkową opłatę), to tę różnicę polski turysta musi pokryć we własnym zakresie.
 • Koszty badań laboratoryjnych zwracane w wysokości 60%. Każdorazowo pokrywa się także ryczałt w wysokości 1 EUR.
 • Bezpośrednia refundacja z kasy chorych dotyczy leczenia szpitalnego. Państwo pokrywa 80% lub 100% kosztów hospitalizacji. Przy zwrocie wynoszącym 100% obowiązuje jednak ryczałtowa opłata dzienna (18,00 EUR).
 • Koszty transportu karetką zwracane w wysokości 65%. Od należnej kwoty zwrotu potrącana jeszcze opłata ryczałtowa w wysokości 2 EUR.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Grecja
 • Za każdą zrealizowaną receptę pacjent ponosi opłatę w wysokości 1 euro.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • W prywatnych placówkach posiadających kontrakt z państwowym funduszem płaci się 30% ceny procedury medycznej lub 10% ceny dziennej hospitalizacji.
 • Hiszpania
 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Holandia
 • Polak zapłaci za poradę lekarza specjalisty w szpitalu (poza leczeniem szpitalnym) oraz wyższy standard pobytu w szpitalu.
 • Pełnoletni polski turysta pokryje całość lub część kosztów wizyty u dentysty.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie sfinansować transport medyczny do Polski.
 • Irlandia
 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Islandia
 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. Opłata za wizytę w godzinach pracy wynosi 1200 ISK. Poza godzinami pracy zapłaci się 3100 ISK. Opłata za domową wizytę lekarską wynosi 3400 ISK (w godzinach pracy) lub 4500 ISK (poza godzinami pracy). Z opłaty zwolnione są osoby do 18 roku życia, a emeryci i osoby otrzymujące rentę inwalidzką są uprawnione do częściowej refundacji.
 • Wizyta u specjalisty kosztuje 5000 ISK + 40% kosztów innych wykonanych świadczeń.
 • Dorosły turysta z Polski poniesie część kosztu leczenia stomatologicznego. W przypadku małoletnich opłata wynosi 2500 ISK.
 • Leczenie szpitalne jest co do zasady bezpłatne, ale jeśli korzysta się ze świadczeń udzielanych w szpitalu w trybie ambulatoryjnym, zostanie się obciążonym kosztami w kwocie 5000 ISK za konsultację + 40% kosztów innych udzielonych świadczeń.
 • Za transport medyczny jest pobierana bezzwrotna opłata w wysokości 6200 ISK. Emeryci i osoby pobierające rentę inwalidzką uiszczają opłatę w wysokości 4650 ISK.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Liechtenstein
 • Porada lekarska lub leczenie w szpitalu kosztuje 67,00 CHF. Ta stawka daje prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń przez kolejnych 30 dni. Wspomniana opłata nie dotyczy osób do 20 roku życia. Emeryci płacą natomiast jedynie połowę tej kwoty. Za salę jednoosobową i inne świadczenia ponadstandardowe płaci się we własnym zakresie.
 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Pacjent musi samemu zapłacić za koszty transportu do szpitala przekraczające kwotę 500 CHF
 • Płaci się także za koszty transportu lotniczego przekraczające kwotę 1000 CHF.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Litwa
 • Polski turysta zapłaci za materiały stomatologiczne wykorzystane podczas leczenia.
 • W przypadku leczenia w szpitalu bez skierowania, kiedy nie jest potrzebna nagła pomoc, pacjent może zostać obciążony pełnymi kosztami leczenia.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Luksemburg
 • Polski turysta po zapłaceniu za wizytę u lekarza może starać się o zwrot w lokalnej kasie chorych (zwrot 88%).
 • Pobyt polskiego turysty w szpitalu jest odpłatny. Dzienna opłata wynosi 20,93 EUR. Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 30 dni w roku. Opłata nie dotyczy małoletnich. Jeśli hospitalizacja nie przekracza 3 dni lub honoraria medyczne nie przekraczają 100 EUR, należy zapłacić pełną kwotę za leczenie. W innych przypadkach koszty świadczeń pokrywa się w różnym stopniu.
 • Leczenie stomatologiczne jest częściowo odpłatne. Zwolnienie z kosztów dotyczy małoletnich.
 • Transport do szpitala jest bezpłatny w nagłych sytuacjach (ocena na podstawie raportu SAMU). W innych przypadkach pacjent pokryje 30% kosztów na podstawie taryfy 1,12 euro / km. Minimalny koszt transportu to 34 euro.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Łotwa
 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje od 1,42 EUR do 4,27 EUR.
 • Za badania diagnostyczne wykonane w związku z leczeniem ambulatoryjnym obowiązuje opłata w wysokości od 1,42 EUR do 35,57 EUR.
 • Pobyt w szpitalu jest płatny od drugiego dnia (szpitale specjalistyczne – 7,11 euro, pozostałe szpitale – 10,00 euro/dzień). Obowiązuje limit kosztów leczenia szpitalnego (355,72 EUR - jeden pobyt; 569,15 EUR – cały rok).
 • Polski turysta pokrywa pełny koszt zabiegów stomatologicznych. Zwolnienie z kosztów dotyczy małoletnich.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Malta
 • Polski turysta zapłaci za większość zabiegów stomatologicznych.
 • Pacjent poniesie pełen koszt leków i protez za wyjątkiem leków przepisanych podczas pierwszych 3 dni leczenia szpitalnego.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Niemcy
 • Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi 10,00 EUR). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 28 dni w roku. Koszty świadczeń ponadstandardowych ponosi się w całości we własnym zakresie.
 • Za transport do szpitala na terenie Niemiec obowiązuje dopłata w wysokości 10%, wynosząca nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR. Koszty przewozu na leczenie ambulatoryjne refundowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Jednak w sytuacjach zagrożenia życia lub gdy lekarz uzna, że wymaga tego stan zdrowia pacjenta, transport jest bezpłatny.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Norwegia
 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (opłata 152,00 NOK – 304,00 NOK) oraz lekarza specjalisty (320,00 NOK lub 490,00 NOK).
 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Transport karetką jest bezpłatny w nagłych przypadkach. W pozostałych sytuacjach nalicza się zryczałtowaną opłatę w wysokości 133 NOK za przejazd w jedną stronę.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Portugalia
 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza (standardowa opłata od 5,00 EUR do 10,00 EUR). Opłata nie dotyczy małoletnich i kobiet w ciąży.
 • Polski turysta zapłaci za leczenie szpitalne ok. 25 EUR za noc. Leczenie w stanach nagłych kosztuje od 15 do 20 EUR.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Rumunia
 • Turysta z Polski poniesie częściowy koszt leczenia stomatologicznego (do 40% kosztów).
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Słowacja
 • Polski turysta zapłaci za wizytę w pogotowiu (2 EUR lub 10 EUR). Opłata nie zostanie pobrana, jeśli po badaniu okaże się, że konieczne jest pozostanie pacjenta w szpitalu.
 • Za leczenie stomatologiczne w stanach nagłych jest pobierana opłata w wysokości 2 EUR. Pacjent może też ponieść koszty użytych materiałów. W pozostałych przypadkach turysta z Polski pokryje pełny koszt usługi.
 • Osoba towarzysząca pacjentowi płaci 3,30 euro za każdy dzień swojego pobytu w szpitalu.
 • Za transport medyczny naliczana jest opłata w wysokości 0,10 EUR/km.
 • W przypadku akcji pogotowia górskiego obowiązuje pełna odpłatność.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Słowenia
 • Polski turysta zapłaci 90% kosztów za stomatologiczne leczenie protetyczne i 20% - 30% kosztów za wizytę u lekarza specjalisty oraz hospitalizację.
 • Transport do szpitala jest bezpłatny w nagłych przypadkach. W pozostałych sytuacjach pacjent zapłaci 90% kosztów.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Szwajcaria
 • Polski turysta opłaci ryczałt za korzystanie z usług medycznych (pełnoletni – 92,00 CHF za korzystanie przez kolejne 30 dni, małoletni – 33,00 CHF za 30 dni korzystania z opieki zdrowotnej).
 • Hospitalizacja jest dodatkowo płatna (15,00 CHF/dzień). Opłata za dzień pobytu w szpitalu nie dotyczy dzieci i uczniów/studentów do 25 lat. Kobiety w ciąży korzystające ze świadczeń związanych z macierzyństwem są zwolnione z opłat.
 • Osoba korzystająca z transportu karetką poniesie 50% kosztów przejazdu (obowiązuje limit refundacji kosztów transportu karetką w wysokości 500 CHF rocznie).
 • Pacjent korzystający z transportu lotniczym pogotowiem musi ponieść 50% kosztów (obowiązuje limit refundacji kosztów transportu lotniczym pogotowiem w wysokości 5000 CHF rocznie).
 • Za ratownictwo górskie zapłaci się 50% kosztów. Obowiązuje limit zwrotu 5000 CHF rocznie. Koszty akcji poszukiwawczo-ratowniczych są w pełni płatne.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Szwecja
 • Turysta z Polski zapłaci za wizytę u lekarza (od 100,00 SEK do 450,00 SEK) i pobyt w szpitalu (80,00 SEK dziennie). Za poradę ambulatoryjną udzieloną w szpitalu ponosi się zryczałtowaną opłatę w wysokości ok. 250 SEK.
 • Leczenie stomatologiczne jest całkowicie płatne do pewnego limitu, od którego pacjent ponosi koszty w wysokości od 30% do 65% kwoty poniesionych kosztów ponad wskazany limit.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Węgry
 • Leczenie stomatologiczne jest częściowo odpłatne.
 • Turysta z Polski poniesie pełen koszt świadczeń dodatkowych w szpitalu (wyższego standardu w sali, posiłku itp.)
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Włochy
 • Turysta z Polski zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (opłata do 36,15 EUR).
 • Polak poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego i częściowy koszt leczenia u lekarza specjalisty.
 • Osoby korzystające z transportu do szpitala ponoszą część kosztów.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


 • Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ (dane z 23 maja 2022 r.)

  Mapa Europy

  Czy EKUZ pokryje koszty transportu do kraju?

  Osoby jadące za granicę jedynie z kartą EKUZ powinny pamiętać, że kraje UE/EFTA oraz inne państwa nie pokrywają kosztów związanych z powrotem chorego turysty do Polski. W przypadku poważnych obrażeń i chorób, taka operacja logistyczna jest skomplikowana oraz kosztowna. Rachunek za nią może opiewać nawet na kilkanaście tysięcy euro.

  Narodowy Fundusz Zdrowia tylko w niektórych sytuacjach zgadza się na refundację tak wysokiego kosztu transportu pacjenta do kraju. NFZ wyrazi zgodę na pokrycie kosztów transportu, o ile niższe koszty leczenia pacjenta w Polsce zrekompensują dodatkowy wydatek z państwowej kasy na transport medyczny. W związku z powyższym, osoby kupujące polisę turystyczną powinny sprawdzić, czy to ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów transportu medycznego do Polski (najlepiej jeżeli polisa nie ma ustalonego limitu takich kosztów).

  Dodatkowo posiadacze karty EKUZ w praktycznie każdym kraju UE/EFTA muszą ponosić częściowy lub całkowity koszt leczenia stomatologicznego (patrz powyższe zestawienie). Ewentualne zwolnienia z opłat dotyczą głównie osób w wieku poniżej 18 lat. Takie kraje jak na przykład Łotwa oraz Hiszpania przewidują całkowitą odpłatność za leczenie zębów polskiego turysty.

  Karetka

  Karta EKUZ pomoże w razie górskiego wypadku?

  Osoby wybierające się na zagraniczne wakacje wyłącznie z kartą EKUZ powinny również pamiętać, że koszty ratownictwa górskiego standardowo nie są pokrywane przez państwa członkowskie UE oraz EFTA. To ważna informacja nie tylko z punktu widzenia narciarzy oraz snowboardzistów. Warto również wspomnieć o wielu osobach preferujących górskie wycieczki. Wszyscy rodacy wybierający się w góry powinni pamiętać, że Polska stanowi wyjątek w skali Europy jako kraj nienaliczający kosztów górskiej akcji ratowniczej.

  Powyższa tabela potwierdza, że ratownictwo górskie jest całkowicie opłatne między innymi na terenie Czech, Szwajcarii oraz Austrii. Koszty ratownictwa górskiego niekiedy opiewają na kwotę wynoszącą nawet kilkadziesiąt tysięcy euro, co potwierdza konieczność wykupienia prywatnej polisy uwzględniającej medyczny transport lotniczy oraz koszty ratownictwa. Najtańsze ubezpieczenie turystyczne, niestety często nie zapewnia takiej ochrony w przypadku wyjazdu na tereny górskie.

  Narty

  Najczęściej zadawane pytania
  Ile kosztuje leczenie w krajach akceptujących kartę EKUZ?

  Przed wyjazdem za granicą powinno się zawsze sprawdzić, ile kosztuje leczenie w danym państwie. Dopiero kiedy będziesz wiedzieć, za co ewentualnie zapłacisz, mając tylko EKUZ, możesz świadomie podjąć decyzję, czy ubezpieczenie narciarskie lub turystyczne będzie potrzebne na danym wyjeździe. W tabeli w artykule prezentujemy, ile i za jakie leczenie trzeba będzie zapłacić w poszczególnych krajach.

  Czy EKUZ pokryje koszty transportu do kraju?

  Osoby jadące za granicę jedynie z kartą EKUZ powinny pamiętać, że że kraje UE/EFTA oraz inne państwa na ogół nie pokrywają kosztów związanych z powrotem chorego turysty do Polski. W przypadku poważnych obrażeń taka operacja logistyczna jest skomplikowana i kosztowna. Rachunek za nią może opiewać nawet na kilkanaście tysięcy euro. Narodowy Fundusz Zdrowia tylko w niektórych sytuacjach zgadza się na refundację tak wysokiego kosztu transportu pacjenta. W związku z powyższym, osoby kupujące polisę turystyczną powinny sprawdzić, czy to ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów transportu medycznego do Polski (najlepiej jeżeli polisa nie ma ustalonego limitu takich kosztów).

  Podobne artykuły
  turystyka
  Ubezpieczenie turystyczne
  2021-09-28

  Czy tylko w Polsce pomoc ratowników w górach jest darmowa?

  Zimą media częściej informują o akcjach ratujących turystów i narciarzy w górach. Sprawdzamy, czy w innych krajach taka pomoc ratowników górskich jest płatna.

  Czytaj więcej
  turystyka
  Ubezpieczenie turystyczne
  2018-01-03

  Wyjazd na narty może kosztować tysiące euro

  Wypadek w czasie zagranicznego wyjazdu na narty może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wyjaśniamy, dlaczego koszty dla nieubezpieczonego narciarza mogą być aż tak wysokie.

  Czytaj więcej
  turystyka
  Ubezpieczenie turystyczne
  2016-08-30

  Co zmieni Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

  Bezpieczniejsze, ale droższe podróże – czy taka będzie rzeczywistość po wprowadzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego? Czy w tej sytuacji ubezpieczenie turystyczne będzie wciąż potrzebne?

  Czytaj więcej
  Komentarze
  Adrian
  2020-07-09 01:09
  IP: 87.182.x.x
  Moje dziecko jazdy ubezpieczone przy babci emerytce w Polsce.Ja z żoną mieszkamy w Niemczech.Dziecko po przyjezdzie do Niemiec miało wypadek na placu zabaw dla dzieci.Zlamany nos i wstrząs mózgu.Przyjechala karetka i dziecko było 2 doby w szpialu.Teraz przyszedł rachunek za karetkę 800 euro.Za szpital pewnie przyjdzie za kilka dni.Dziecko ma 11 lat i na kartę NFZ .Proszę o pomoc co zrobić z rachunkami za leczenie
  odpowiedz
  Ubea.pl
  2020-07-09 08:15
  IP: 83.3.x.x
  Dzień dobry, niekiedy w szpitalu wystarczy okazać kartę EKUZ i instytucja sama już się wtedy rozliczy z NFZ. Najlepiej spróbować więc najpierw tej ścieżki. Bywa też jednak tak, że najpierw trzeba samemu opłacić koszty leczenia, a potem można złożyć do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek o refundację. Proszę pamiętać, że NFZ zwróci jedynie te koszty, których nie poniósłby obywatel Niemiec w takiej sytuacji.
  odpowiedz
  paweł
  2018-08-18 18:58
  IP: 88.156.x.x
  opracujcie i pokażcie ludziom ile kosztuje transport do PL osoby po wypadku ( samolotem medycznym lub (i)karetką bo ludzie nie chcą mi wierzyć jak mówię że transport z Budapesztu do PL samolotem medycznym po udarze kosztował 45 tys. zł. Agent ubezpieczeniowy
  odpowiedz
  Ubea.pl
  2018-08-20 09:30
  IP: 81.190.x.x
  Dziękujemy za propozycję tematu. Faktycznie koszty transportu do Polski po wypadku potrafią być zaskakująco wysokie. Postaramy się niedługo zająć dokładnie tym tematem.
  odpowiedz