Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ile w 2018 r. kosztuje leczenie za granicą?

Ostatnia aktualizacja: 2017-01-03

Sama karta EKUZ nie zapewni odpowiedniej ochrony. Nawet kiedy ją mamy, musimy liczyć się z wysokimi kosztami leczenia. Sprawdźcie, dlaczego tak jest i o jakich dokładnie kosztach mowa.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Najważniejsze informacje o EKUZ podsumowujemy w tym poradniku:


Trzy lata temu porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl zaprezentowała szczegółowe informacje na temat kosztów leczenia w krajach akceptujących kartę EKUZ. Bywają one wysokie i nie może ich uniknąć nawet osoba posiadająca Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dlaczego?

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Jeżeli bowiem jakiś kraj (np. Niemcy) pobiera opłaty za pobyt w szpitalu od swoich stałych mieszkańców, to posiadacz karty wydanej przez NFZ również musi ponosić takie koszty. Dzięki EKUZ jesteśmy jedynie traktowani jak obywatel danego kraju. Za darmo mamy to, co mają mieszkańcy danego państwa, ale i płacimy za to, za co oni płacą.

Od 2015 r. kilka państw akceptujących karty EKUZ dość znacząco zmieniło opłaty za usługi medyczne. W związku z tym warto sprawdzić, jakie koszty leczenia poniosą osoby nieposiadające ubezpieczenia turystycznego.

Koszty leczenia wzrosły m.in. w Austrii i na Łotwie

Mówiąc o ograniczonej ochronie dawanej przez EKUZ, zaznaczmy od razu, że mimo wszystko lepiej mieć taką kartę, niż nie być w żaden sposób chronionym. Turysta lub pracownik z Polski niemający EKUZ musi bowiem ponieść koszty świadczeń i usług medycznych, które są ustalane według komercyjnych stawek.

Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia za niektóre zabiegi wykonane za granicą jest możliwa, ale wymaga wielu formalności i oczekiwania na decyzję NFZ-u. Z takiego rozwiązania korzystają głównie Polacy, którzy zapomnieli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i w rezultacie ponieśli wysokie koszty usług medycznych.

Prawa do refundacji na pewno nie będą miały osoby wyjeżdzające do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (tzn. Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii). W takich państwach jak np. Egipt lub Maroko, karta EKUZ jest zupełnie bezużytecznym kawałkiem plastiku.

Zobacz, gdzie znajdziesz najlepsze ubezpieczenie turystyczne dla rodziny

Po sprawdzeniu danych Narodowego Funduszu Zdrowia z 9 stycznia 2018 r. okazuje się, że w stosunku do 2015 r. kilka krajów wprowadziło warunki leczenia, które są mniej korzystne dla Polaków posiadających kartę EKUZ. Dobrym przykładem może być Austria. W tym kraju dość znacząco wzrosła dzienna opłata za pobyt w szpitalu (z 8,00 EUR – 16,80 EUR do 12,00 EUR – 20,10 EUR).

Niekorzystne zmiany dla polskich turystów dotyczą również leczenia na Łotwie. Wspomniany kraj jeszcze do niedawna refundował posiadaczom karty EKUZ prawie wszystkie ważne procedury i usługi medyczne (poza leczeniem stomatologicznym). Obecnie turyści z Polski muszą wnosić opłaty począwszy od drugiego dnia leczenia w łotewskim szpitalu (10,00 euro/dzień, limit opłat wynosi 355,72 EUR - jeden pobyt, 569,15 EUR – cały rok).

Wysokich kosztów hospitalizacji można spodziewać się też w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Luksemburgu, Liechtensteinie i Finlandii (patrz poniższe zestawienie).

Nierefundowane koszty opieki medycznej, które trzeba ponieść w krajach akceptujących kartę EKUZ

Nazwa kraju
Wybrane koszty zabiegów i procedur medycznych, które mimo karty EKUZ wymagają finansowania przez polskiego turystę
Austria
 • Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi od 12,00 EUR do 20,10 EUR). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 28 dni w roku.
 • Pacjent zwykle pokrywa część kosztów leczenia stomatologicznego.
 • W przypadku akcji pogotowia górskiego obowiązuje pełna odpłatność.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Belgia
 • Turysta z Polski pokryje 20% - 40% kosztów związanych z wizytami lekarskimi i zabiegami u dentysty.
 • Odpłatność w leczeniu ambulatoryjnym wynosi 40% - 70% kosztów zabiegu.
 • Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (opłata za pierwszy dzień 42,58 EUR – później 15,39 EUR dziennie, dla dzieci stawka obniżona do 5,44 EUR).
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Bułgaria
 • Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi 2,00% minimalnej pensji – ok. 5,80 BGN). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 10 dni w roku.
 • Wizyta u lekarza kosztuje 1,00% minimalnej pensji (ok. 2,90 BGN). Małoletni i kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów leczenia oraz wizyt lekarskich.
 • Pacjent zwykle pokrywa część kosztów leczenia stomatologicznego.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Chorwacja
 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje 10,00 HRK.
 • Za leczenie w ambulatorium lub szpitalu trzeba dopłacić (od 10,00 HRK do 2000,00 HRK).
 • Pacjent pokrywa przynajmniej część kosztów leczenia stomatologicznego.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Cypr
 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (3,00 EUR) lub specjalisty (6,00 EUR).
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Czechy
 • Polski turysta zapłaci za wizytę w ambulatorium (90,00 CZK).
 • W przypadku akcji pogotowia górskiego obowiązuje pełna odpłatność.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Dania
 • Polski turysta zapłaci 60% za leczenie stomatologiczne. Dla osób do 26 lat obowiązuje zniżka (pacjent pokrywa 35% kosztów leczenia).
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Estonia
 • Dorosły turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego (poza leczeniem konsekwencji wypadków). Z kosztów są zwolnione osoby poniżej 19 roku życia.
 • Polscy turyści zapłacą również za wizytę u specjalisty (do 5,00 EUR) oraz hospitalizację (2,50 EUR za dzień, odpłatność do 10 dni). Z opłat są zwolnione osoby małoletnie, pacjenci w ciężkim stanie, a także kobiety w ciąży.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Finlandia
 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (maksymalna opłata 16,10 EUR lub 22,10 EUR). Wizyta u specjalisty kosztuje 32,10 EUR.
 • Pobyt polskiego turysty w szpitalu jest odpłatny. Dzienna opłata wynosi do 38,10 EUR.
 • Leczenie u stomatologa jest częściowo odpłatne (do 35,00 EUR).
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Francja
 • Polski turysta po zapłaceniu za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu i dentysty (23,00 EUR) lub lekarza specjalisty (25,00 EUR), może starać się o częściowy zwrot w lokalnej kasie chorych (wynosi on 70%)
 • Bezpośrednia refundacja z kasy chorych dotyczy leczenia szpitalnego. Państwo pokrywa 80% lub 100% kosztów hospitalizacji. Przy zwrocie wynoszącym 100% obowiązuje jednak ryczałtowa opłata dzienna (18,00 EUR).
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Grecja
 • Polski obywatel pokryje do 25% kosztów wizyty u lekarza, stomatologa i leczenia w szpitalu.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Hiszpania
 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Holandia
 • Polak zapłaci za poradę lekarza specjalisty w szpitalu (poza leczeniem szpitalnym) oraz wyższy standard pobytu w szpitalu.
 • Pełnoletni polski turysta pokryje całość lub część kosztów wizyty u dentysty.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie sfinansować transport medyczny do Polski.
 • Irlandia
 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Islandia
 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (standardowa opłata 1200,00 ISK – 4500,00 ISK).
 • Wizyta u specjalisty kosztuje 5000,00 ISK + 40% kosztów innych wykonanych świadczeń.
 • Dorosły turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego. W przypadku małoletnich, obowiązuje limit kosztów (2500,00 ISK).
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Liechtenstein
 • Porada lekarska lub leczenie w szpitalu kosztuje 67,00 CHF (stawka za 30 dni leczenia). Wspomniana opłata nie dotyczy osób do 20 roku życia.
 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Litwa
 • Polski turysta zapłaci za materiały stomatologiczne.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Luksemburg
 • Polski turysta po zapłaceniu za wizytę u lekarza może starać się o zwrot w lokalnej kasie chorych (zwrot 80% lub 88%).
 • Pobyt polskiego turysty w szpitalu jest odpłatny. Dzienna opłata wynosi 20,93 EUR. Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 30 dni w roku. Opłata nie dotyczy małoletnich.
 • Leczenie stomatologiczne jest częściowo odpłatne. Zwolnienie z kosztów dotyczy małoletnich.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Łotwa
 • Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje od 1,42 EUR do 4,27 EUR.
 • Pobyt w szpitalu jest płatny od drugiego dnia (szpitale specjalistyczne – 7,11 euro, pozostałe szpitale – 10,00 euro/dzień). Obowiązuje limit kosztów leczenia szpitalnego (355,72 EUR - jeden pobyt, 569,15 EUR – cały rok).
 • Polski turysta pokrywa pełny koszt zabiegów stomatologicznych. Zwolnienie z kosztów dotyczy małoletnich.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Malta
 • Polski turysta zapłaci za większość zabiegów stomatologicznych.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Niemcy
 • Polski turysta zapłaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata wynosi 10,00 EUR). Pacjent płaci za okres nieprzekraczający 28 dni w roku.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Norwegia
 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (opłata 141,00 NOK – 304,00 NOK) oraz lekarza specjalisty (320,00 NOK lub 490,00 NOK).
 • Turysta z Polski poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego.
 • Poszkodowana osoba musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Portugalia
 • Polski turysta zapłaci za wizytę u lekarza (standardowa opłata od 5,00 EUR do 10,00 EUR). Opłata nie dotyczy małoletnich i kobiet w ciąży.
 • Polski turysta zapłaci za leczenie szpitalne w stanach nagłych (od 10,35 EUR do 20,65 EUR).
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Rumunia
 • Turysta z Polski poniesie częściowy koszt leczenia stomatologicznego (do 40% kosztów).
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Słowacja
 • Polski turysta zapłaci za wizytę w pogotowiu (od 2 EUR do 10 EUR).
 • Za leczenie stomatologiczne w stanach nagłych jest pobierana opłata w wysokości 2 EUR. Pacjent może też ponieść koszty użytych materiałów. W pozostałych przypadkach turysta z Polski pokryje pełny koszt usługi.
 • Osoba towarzysząca pacjenta płaci 3,32 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu.
 • W przypadku akcji pogotowia górskiego obowiązuje pełna odpłatność.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Słowenia
 • Polski turysta zapłaci 90% kosztów za leczenie stomatologiczne i 20% - 30% kosztów za wizytę u lekarza specjalisty oraz hospitalizację.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Szwajcaria
 • Polski turysta zapłaci za pierwsze korzystanie z opieki zdrowotnej (pełnoletni – 92,00 CHF za korzystanie przez kolejne 30 dni, małoletni – 33,00 CHF za 30 dni korzystania z opieki zdrowotnej).
 • Hospitalizacja jest dodatkowo płatna (15,00 CHF/dzień). Opłata za dzień pobytu w szpitalu nie dotyczy dzieci, ciężarnych kobiet i uczniów/studentów do 25 lat.
 • Za akcję pogotowia górskiego obowiązuje całkowita odpłatność ponad kwotę 5000,00 CHF szwajcarskich. W przypadku mniejszych kosztów, państwowa refundacja wynosi 50%.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Szwecja
 • Turysta z Polski zapłaci za wizytę u lekarza (od 100,00 SEK do 450,00 SEK) i pobyt w szpitalu (80,00 SEK dziennie).
 • Wizyta w ambulatorium kosztuje 250,00 SEK.
 • Leczenie stomatologiczne jest całkowicie płatne do pewnego limitu, od którego pacjent ponosi koszty w wysokości od 30% do 65% kwoty poniesionych kosztów ponad wskazany limit.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Węgry
 • Leczenie stomatologiczne jest częściowo odpłatne. Zwolnienie z kosztów dotyczy m.in. małoletnich.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Wielka Brytania
 • Polski turysta zapłaci ryczałt (18,50 GBP – 219,00 GBP) za leczenie stomatologiczne.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.
 • Włochy
 • Turysta z Polski zapłaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (opłata do 36,15 EUR).
 • Polak poniesie pełny koszt leczenia stomatologicznego i częściowy koszt leczenia u lekarza specjalisty w ambulatorium.
 • Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.


 • Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ (dane z 9 stycznia 2018 r.)

  Karta od NFZ-u nie pomoże również w powrocie chorego do Polski

  Osoby niewykupujące ubezpieczenia turystycznego powinny również zdawać sobie sprawę, że posiadacze karty EKUZ w praktycznie każdym kraju UE/EFTA muszą ponosić częściowy lub całkowity koszt leczenia stomatologicznego (patrz powyższe zestawienie). Ewentualne zwolnienia z opłat dotyczą głównie osób w wieku poniżej 18 lat. Takie kraje jak na przykład Łotwa oraz Hiszpania przewidują całkowitą odpłatność za leczenie zębów polskiego turysty.

  Zobacz, jak wybrać dobre ubezpieczenie turystyczne

  Urlopowicz z Polski może mieć jednak znacznie większy problem niż wysoki rachunek od zagranicznego dentysty. Warto zdawać sobie sprawę, że kraje UE/EFTA oraz inne państwa na ogół nie pokrywają kosztów związanych z powrotem chorego turysty do Polski. W przypadku poważnych obrażeń taka operacja logistyczna jest skomplikowana i kosztowna. Rachunek za nią może opiewać nawet na kilkanaście tysięcy euro. Narodowy Fundusz Zdrowia tylko w niektórych sytuacjach zgadza się na refundację tak wysokiego kosztu transportu pacjenta. W związku z powyższym, osoby kupujące polisę turystyczną powinny sprawdzić, czy to ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów transportu medycznego do Polski (najlepiej jeżeli polisa nie ma ustalonego limitu takich kosztów).

  Tagi:

  Komentarze

  2018-08-18 18:58

  paweł88.156.x.x

  opracujcie i pokażcie ludziom ile kosztuje transport do PL osoby po wypadku ( samolotem medycznym lub (i)karetką bo ludzie nie chcą mi wierzyć jak mówię że transport z Budapesztu do PL samolotem medycznym po udarze kosztował 45 tys. zł. Agent ubezpieczeniowy

  2018-08-20 09:30

  Ubea.pl81.190.x.x

  Dziękujemy za propozycję tematu. Faktycznie koszty transportu do Polski po wypadku potrafią być zaskakująco wysokie. Postaramy się niedługo zająć dokładnie tym tematem.