Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Gdzie kupić ubezpieczenie nagrobków i grobowców? Analiza ofert

Ostatnia aktualizacja: 2013-10-22

Wartości nagrobków sięgają często kilkunastu tysięcy złotych, dlatego też ich części są łakomym kąskiem dla złodziei. Nagrobek może również zostać zniszczony w wyniku zdarzeń losowych, takich jak upadek drzewa, powódź, czy huragan. Aby zabezpieczyć się w razie takich zdarzeń warto rozszerzyć ubezpieczenie domu o ochronę nagrobków.

Ubezpieczenie nagrobków i grobowców

Święto zmarłych jest okazją do odwiedzenia grobów naszych bliskich, wspólnej modlitwy i spotkań rodzinnych. Jest też dobrym czasem, na zabezpieczenie tych wartych nierzadko kilka tysięcy złotych pomników, które w wyniku powodzi, huraganu, czy upadku drzewa, mogą zostać doszczętnie zniszczone.

Ubezpieczenie nagrobków jest coraz popularniejszą polisą, którą można kupić jako dodatek do ubezpieczenia nieruchomości.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie nagrobków?

Zakres polisy może się różnić w różnych firmach ubezpieczeniowych, jednak z reguły ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na płycie umieszczonej na cokole, tablice napisowe, rzeźby i wazony przymocowane na stałe do pomnika.

Odszkodowanie przysługuje jeżeli szkody powstaną na skutek zdarzeń losowych (powódź, huragan, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, itp.), kradzieży oraz dewastacji.

Czego nie obejmuje polisa?

Ochroną nie są objęte elementy dekoracyjne, które nie są trwale związane z nagrobkiem, czyli wieńce, bukiety, znicze, zdjęcia, wazony i rośliny.

Ubezpieczenie grobu zazwyczaj nie obejmuje szkód powstałych na skutek starzenia się nagrobka, osuwania się lub zapadania się ziemi, zabrudzenia, dymu, sadzy, wylania wosku oraz wyrządzonych przez zarządy cmentarzy, kamieniarzy czy firmy pogrzebowe. Gdy jednak dojdzie do takiej szkody, należy żądać odszkodowania bezpośrednio od tych firm.

Gdzie kupić ubezpieczenie nagrobków i grobowców?

Ubezpieczenie możesz dokupić do ubezpieczenia nieruchomości w kilku firmach ubezpieczeniowych, np. w SIGNAL IDUNA, Warcie, HDI oraz PZU. Zobaczmy, co oferują poszczególni ubezpieczyciele w ramach tej polisy.

SIGNAL IDUNA - Pakiet DOM i Bezpieczny DOM

Pakiet DOM - zawarte w nim ubezpieczenie nagrobków i grobowców obejmuje szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych (pożaru, huraganu, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, trzęsienia ziemi), kradzieży oraz wandalizmu.

Suma ubezpieczenia jest określona przez Ubezpieczającego na pierwsze ryzyko i wynosi maksymalnie do 15 tys. zł. Roczna składka za ubezpieczenie nagrobków i grobowców w Pakiecie DOM wynosi 1% sumy ubezpieczenia.

Bezpieczny DOM - obejmuje ubezpieczenie nagrobków i grobowców w razie wystąpienia szkód wskutek zdarzeń losowych (pożaru, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, upadku drzew i masztów), kradzieży i wandalizmu.

Suma ubezpieczenia, to maksymalnie 20 tys. zł.

HDI Asekuracja - HDI Rodzina

HDI Rodzina może zapewnić zabezpieczenie nagrobku w zakresie ognia, deszczu nawalnego, huraganu, upadku statku powietrznego, upadku drzew lub masztów, kradzieży zwykłej oraz dewastacji.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi maksymalnie 16 tys. zł.

Warta - WARTA DOM KOMFORT+

Polisa umożliwia ubezpieczenie nagrobków od huraganu, powodzi, upadku drzew lub masztów, uderzenia pojazdu mechanicznego, trzęsienia ziemi, a także kradzieży zwykłej i dewastacji.

Suma ubezpieczenia wynosi 20 tys. zł.

Warto zwrócić uwagę, że Warta wyłącza z ochrony szkody, które w dniu ustalenia odszkodowania nie przekraczają 100 zł oraz powstałe w elementach dekoracyjnych nagrobka, przez które Warta rozumie: zdjęcia, misy, wazony, rzeźby, posągi, rośliny, ławki, a nawet litery.

PZU - DOM Plus

DOM Plus w ramach którego można ubezpieczyć nagrobek od zdarzeń losowych, takich jak: ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, a także kradzieży, dewastacji oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym objętym ochroną.

PZU wymaga jednak odpowiednich zabezpieczeń antykradzieżowych:

  1. Płyty pozioma i pionowa nagrobka cmentarnego musi być przytwierdzona w taki sposób, że jej zdemontowanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi.
  2. Elementy ozdobne lub litery przytwierdzone są na stałe do jego płyty poziomej lub pionowej.

Odszkodowanie opiewa na sumę stanowiącą rzeczywistą wartość nagrobka.

Składka za polisę w większości towarzystw zależna jest od sumy ubezpieczenia. Dla przykładu w SIGNAL IDUNA składka wynosi 1% sumy ubezpieczenia, co oznacza że jeśli suma wynosi 5 tys. zł, to ubezpieczenie będzie nas kosztować 50 zł.

Tagi:

Komentarze