Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Czym są ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-17

OWU w ubezpieczeniach AC OWU jest najważniejszym dokumentem przy ubezpieczeniu AC. Określa ono sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam odszkodowanie, ale również wyłączenia odpowiedzialności.

OWU określa również cały proces przy wypłacie odszkodowania (np. to w jaki sposób będzie określona wysokość odszkodowania) i obowiązki nasze oraz zakładu ubezpieczeń wynikające z zawartej umowy. Przed zawarciem ubezpieczenia należałoby szczegółowo zapoznać się z tym dokumentem, ponieważ zawierając umowę ubezpieczenia w przeważającej mierze podpisujemy oświadczenie, że zapoznaliśmy się z OWU i akceptujemy je oczywiście. W tym przypadku jest ono wiążące i jesteśmy zobowiązani do stosowania się do niego.

Bardzo ważną cześcią w OWU jest rozdział poświęcony wyłączeniom odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy koniecznie zapoznać się z tymi zapisami, zanim zawrzemy umowę ubezpieczenia, ponieważ w momencie zaistnienia szkody w sytuacji opisanej w wyłączeniu, towarzystwo ma prawo do niewypłacenia lub zredukowania odszkodowania. Najczęściej występujące w OWU wyłączenia:

 • brak prawa jazdy,
 • nietrzeźwość kierującego,
 • brak ważnego badania technicznego,
 • pozostawienie dowodu rejestracyjnego w pojeździe,
 • szkody eksploatacyjne,
 • opóźnione zgłoszenie szkody (często zastrzega się 24 godziny na zgłoszenie kradzieży i 3 dni na zgłoszenie innej szkody),
 • brak dokumentów własności pojazdu,
 • brak kompletu oryginalnych kluczyków do pojazdu,
 • szkody powstałe w warsztacie, komisie, powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody, powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu,
 • szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu oraz osób upoważnionych do użytkowania pojazdu.

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych

Tagi:

Komentarze

2013-02-27 19:37

AlDonna

Ogólne Warunki Ubezpieczenia są praktycznie w każdej polisie, więc powinny być jasno opisane i dotyczyć konkretnego świadczenia. Bez przeczytania nie ma co podpisywać, nie tylko przy zakupie OC, bo później są z tego tytułu same problemy.

2011-10-28 19:24

owu.edu.pl

Tu można trochę więcej przeczytać o ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU): http://owu.edu.pl Poza odpowiedzią na kilka pytań znajdziecie pliki do pobrania z aktualnymi o.w.u. wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Tyle ogólnych warunków w jednym miejscu jeszcze nie było!

2011-06-13 15:40

Jur

Chociaż smutna prawda jest niestety taka, że umowa ściśle obowiązuje nas, ale często zdarza się, że ubezpieczyciel mający wypłacić duże kilkuset tysięczne odszkodowanie "bawi się" z ubezpieczonym, próbując wmówić, że kwota w tej wysokości się nie należy. No tak, jak się ma stracić taką sumę, można spróbować, nie ma nic do stracenia, szczególnie jak stoi za nami rzesza prawników wyspecjalizowanych w takich wałkach.

2011-06-08 13:22

Mike

to fakt, przy ubezpieczeniu oc, ale nie tylko, też przy kredycie i w ogóle wszędzie. czytać, czytać i jeszcze raz czytać.

2011-06-01 11:32

Tadeusz Komar

Nie lubię, kiedy gdy chcę przeczytać warunki ubezpieczenia OC, agent patrzy na mnie krzywo, bo mu się spieszy. Te wszystkie warunki w umowie są dość zawiłe i często powodują jakieś nieprzyjemne niespodzianki, trzeba je czytać, a nie tak jak niektórzy ulegają presji pana w garniturze i podpisują bez zapoznania się z nimi.