Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Czym jest suma ubezpieczenia przy ubezpieczeniu nieruchomości

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-17

Ubezpieczenie mieszkania i domu Suma ubezpieczenia jest maksymalną wysokością odszkodowania, jakie powinno wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe przy konkretnym ubezpieczeniu. Bywa również nazywana limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną, co jest zależne od konkretnych warunków.

Wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający biorąc przede wszystkim pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku - mieszkania, domu i znajdujących się w nim przedmiotów. Określa się ją na podstawie ogólnych cen rynkowych nieruchomości w danym regionie.

Przy określeniu sumy ubezpieczenia na rzeczy ruchome należałoby orientacyjnie zsumować wartość wszystkich przedmiotów, które znajdują się w domu czy mieszkaniu. Zakłady ubezpieczeń wprowadzają też różne poziomy maksymalnej sumy, do której można się ubezpieczyć bez przeprowadzenia oględzin ubezpieczenia mienia i sprawdzenia sposobu jego zabezpieczenia. Oznacza to, że w momencie gdy wnioskowana suma ubezpieczenia przekracza maksymalną stawkę, jaką ma określoną zakład ubezpieczeń, wymagane są dodatkowe działania. Przeważnie jest to sprawdzenie przedstawiciela ubezpieczyciela wartości mienia. Dodatkowo ocenia on sposób zabezpieczenia – liczba i jakość zamków, jakość drzwi, zabezpieczenie okien (kraty, rolety, żaluzje i folie antywłamaniowe), zabezpieczenie okiennic, włazów dachowych i piwnicznych, otworów wentylacyjnych, stan i jakość instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.

Należy również pamiętać o doubezpieczaniu nieruchomości w momencie, gdy nastąpi zmiana wartości ubezpieczanego majątku lub gwałtownie wzrosną ceny nieruchomości. W przeciwnym razie będziemy posiadać niepełne ubezpieczenie tzw. „niedoubezpieczenie” co, w przypadku szkody, może doprowadzić do niekorzystnych dla ubezpieczonej osoby skutków np. redukcja odszkodowania proporcjonalna do wartości niedoubezpieczonego majątku.

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych

Tagi:

Komentarze