Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Data publikacji: 2013-02-22

Potrącił cię samochód, a kierowca, nawet nie sprawdziwszy czy nic ci się nie stało, ucieka z miejsca zdarzenia. Sąsiad z góry zalał ci mieszkanie, a gdy pukasz do drzwi, otwiera ci jego krewny i informuje że sąsiad zmarł na atak serca – z niezakręconego kranu w wannie woda się lała niemal przez godzinę. Kto wypłaci odszkodowanie? Co zrobi ubezpieczyciel? Czemu służy regres ubezpieczeniowy?

Aby nie doszło do sytuacji, w której osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody nie poniosła żadnych konsekwencji finansowych, a ciężar wypłaty odszkodowania spadł na ubezpieczyciela osoby poszkodowanej (co w rezultacie mogłoby skończyć się dla poszkodowanego utratą zniżek w OC i AC czy wyższą składką za ubezpieczenie nieruchomości), wprowadzono tzn. regres ubezpieczeniowy.

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Wypadek po alkoholu Regres ubezpieczeniowy to finansowe roszczenie zwrotne przysługujące zakładowi ubezpieczeń w momencie gdy ten po wypłaceniu odszkodowania (lub świadczenia) osobie poszkodowanej za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przejmuje uprawnienie do zwrotu kwoty od sprawcy zdarzenia.

Przykład: Kierowca pojazdu A zostaje ranny w wyniku wypadku spowodowanego przez kierowcę B. Kierowca B prowadził samochód po zażyciu narkotyków, co więcej, nie miał wykupionego ubezpieczenia OC. Odszkodowanie poszkodowanemu kierowcy wypłaca ubezpieczyciel, u którego poszkodowany miał wykupioną ochronę ubezpieczeniową. Po wypłaceniu świadczenia poszkodowanemu, zakład ubezpieczeń rozpoczyna postępowanie regresowe względem kierowcy B, który był sprawcą wypadku. Mówiąc najprościej, firma ubezpieczeniowa żąda od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania.

W postępowaniu regresowym dłużnik (a więc sprawca wypadku) nazywany jest regresantem, natomiast zakład ubezpieczeń (wierzyciel), który prowadzi postępowanie regresowe nazywany jest regredientem.

Typy regresów ubezpieczeniowych:

  • Regres typowy (właściwy) - skierowany do osoby trzeciej (podmiotu znajdującego się poza stosunkiem ubezpieczenia), stosowany w ubezpieczeniach mienia.

Przykład: Zalanie mieszkania przez nagle zmarłego sąsiada (w myśl przepisu art. 922 §1 kodeksu cywilnego „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów prawa spadkowego”; do obowiązków majątkowych spadkobierców należy obowiązek naprawienia szkody). Odszkodowanie wypłaca poszkodowanemu np. ubezpieczyciel u którego wykupił ubezpieczenie mieszkania. Następnie zakład ubezpieczeń rozpoczyna postępowanie regresowe wobec wskazanych spadkobierców zmarłego sprawcy szkody.

W praktyce regresantem może stać się inny zakład ubezpieczeń. Jeżeli osoba wobec której zostało uruchomione postępowanie regresowe posiada ważną na dzień zdarzenia umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, roszczenie o naprawienie szkody zgodnie z przepisem art. 822 § 4 kodeksu karnego może zostać zgłoszone do ubezpieczyciela tej osoby. Dzieje się tak najczęściej po dokonaniu wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia Autocasco lub z ubezpieczenia mieszkania.

  • Regres nietypowy (niewłaściwy) - skierowany do podmiotów, które są stronami stosunku ubezpieczenia, stosowany w ubezpieczeniach OC.

Przykład: Kierowca prowadzący samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków powoduje wypadek i ucieka. Poszkodowany zwraca się o wypłacenie świadczenia do UFG poprzez ubezpieczyciela, u którego wykupił polisę OC. Odszkodowanie zostaje wypłacone, następnie zostaje wszczęte postępowanie regresowe wobec sprawcy wypadku.

Więcej na temat roli UFG oraz postępowania regresowego w przypadku wypadków komunikacyjnych przeczytasz w artykule pt. Jaka jest rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Tagi:

Komentarze

2013-12-08 15:50

gośc

a chory na schizofremie i zamkniety co ma zrobic

2013-12-17 18:25

Adaś

studiować słownik ortograficzny może.

2013-06-12 12:53

Michal B

Bardzo fajnie napisany artykuł. Pomógł zrozumieć mi to zagadnienie.