Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Czy po każdej kolizji trzeba wzywać policję?

Data publikacji: 2018-10-31

Wielu kierowców zastanawia się, czy przyjazd patrolu Policji na miejsce stłuczki zawsze stanowi konieczność. Eksperci Ubea.pl postanowili rozwiać te wątpliwości.

Pod zbiorczym pojęciem zdarzeń drogowych mieszczą się bardzo różne sytuacje. Chodzi zarówno o niewielkie stłuczki, jak i poważne wypadki skutkujące śmiercią lub kalectwem ich uczestników. Właśnie dlatego pojawiają się wątpliwości, czy patrol Policji zawsze powinien zostać wezwany na miejsce zdarzenia.

Wspomniane wątpliwości dotyczą oczywiście sytuacji, w których nie doszło do poważnych szkód na mieniu lub osobie. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili wyjaśnić więc, kiedy trzeba wezwać policję.

Kodeks drogowy określa, co zrobić w razie zdarzenia drogowego

Rozbity samochód po kolizji drogowej Wielu kierowców może nie zdawać sobie sprawy, że istnieją przepisy wyraźnie określające zasady wzywania Policji oraz pogotowia medycznego na miejsce wypadku drogowego. Obecność takich przepisów to bez wątpienia dobra wiadomość, bo zawsze można się na nie powołać, jeżeli ubezpieczyciel będzie kwestionował decyzję o niewzywaniu Policji.

Wspomniane przepisy znajdują się w ustawie prawo o ruchu drogowym, która potocznie bywa również określana mianem kodeksu drogowego.

Zgodnie z artykułem 44 ustęp 1 tego kodeksu, osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym zawsze powinna wykonać wszystkie z poniżej wymienionych czynności. Chodzi o:

 • zatrzymanie pojazdu w sposób niepowodujący zagrożenia dla ruchu drogowego,
 • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku drogowego,
 • niezwłoczne usunięcie swojego pojazdu z miejsca wypadku tak, aby nie stanowił on zagrożenia (uwaga: pojazd można przesunąć tylko wtedy, gdy wypadek nie skutkował śmiercią lub obrażeniami jakiejś osoby),
 • podanie wymaganych informacji pozostałym uczestnikom wypadku (między innymi swoich personaliów oraz danych ubezpieczyciela).

Jak się zachować po wypadku drogowym?

Według artykułu 44 ustęp 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, obecność na miejscu wypadku osoby zabitej lub rannej skutkuje dodatkowymi obowiązkami dla uczestnika zdarzenia. Zgodnie z przepisami taka osoba powinna:

 • wezwać pogotowie ratunkowe oraz Policję,
 • udzielić niezbędnej pomocy osobom rannym,
 • nie podejmować działań utrudniających późniejsze ustalenie przyczyn zdarzenia,
 • pozostać na miejscu wypadku (jeżeli wezwanie pomocy Policji lub pogotowia ratunkowego wymaga oddalenia się od miejsca zdarzenia, to po powiadomieniu służb należy tak szybko jak to możliwe wrócić na miejsce stłuczki).

W epoce wszechobecnych telefonów komórkowych opuszczanie miejsca wypadku w celu wezwania pomocy jest zwykle nieuzasadnione (chyba że np. na tym obszarze nie ma zasięgu).

W tym kontekście warto pamiętać, że lekkomyślne opuszczenie miejsca wypadku przez jego sprawcę zapewni pretekst dla ubezpieczyciela, który na podstawie art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych może domagać się zwrotu odszkodowania lub zadośćuczynienia - zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Dowiedz się, kiedy ubezpieczyciel może zażądać zwrotu odszkodowania

Kierowca uczestniczący w wypadku powinien również pamiętać, że wiele poważnych obrażeń wewnętrznych nie jest widocznych na pierwszy rzut oka.

Właśnie dlatego, jeżeli impet kolizji był duży, zawsze trzeba wezwać na miejsce pogotowie. Może się bowiem okazać, że stan zdrowia poszkodowanego szybko się pogorszy na skutek niewidocznego krwotoku wewnątrz ciała - mówi Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Po stłuczce może wystarczyć oświadczenie

Na szczęście zdecydowana większość kolizji drogowych to stłuczki z udziałem dwóch pojazdów mechanicznych, które kończą się tylko niewielkimi szkodami materialnymi (np. wgnieceniem drzwi lub błotnika). W przypadku takich zdarzeń drogowych zwykle nie trzeba wzywać Policji.

Wyjątek stanowią między innymi sytuacje, w których istnieje podejrzenie nietrzeźwości jednego z uczestników wypadku albo możliwość, że sprawca kolizji będzie próbował zbiec. Policję należy wezwać również wtedy, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia odnośnie odpowiedzialności za szkody. Ucieczka sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia albo brak polisy OC stanowi jeszcze jeden powód do wezwania patrolu policji- tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jeżeli interwencja Policji wydaje się niepotrzebna, to strony wypadku powinny wypełnić wspólne oświadczenie dotyczące wspomnianej kolizji. Wzór takiego szczegółowego oświadczenia (w języku polskim oraz angielskim) można pobrać między innymi ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Wzór oświadczenia jest dostępny także na stronie porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl .

Opis zdarzenia zawarty w oświadczeniu powinien być jak najbardziej precyzyjny. W przeciwnym razie mogą się pojawić dodatkowe pytania lub wątpliwości ze strony ubezpieczyciela. Warto zdawać sobie sprawę, że powszechność wyłudzeń dotyczących obowiązkowych polis OC sprawia, że zakłady ubezpieczeń są dość podejrzliwe - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przeczytaj na Ubea.pl, jakie sposoby wyłudzania odszkodowań z OC i AC mają przestępcy

Tagi:

Komentarze