Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Co to jest franszyza integralna i kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Data publikacji: 2014-10-10

Nie wszyscy posiadacze Autocasco zdają sobie sprawę, że ich polisa przewiduje minimalny zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ta kwestia ma duże znaczenie jeśli szacunkowa wartość szkody nie przekracza 500 zł - 700 zł.

Klasycznym przykładem jest uszkodzenie lusterka wstecznego przez nieznanego sprawcę. W opisywanej sytuacji posiadacz polisy AC może być zmuszony do samodzielnego pokrycia kosztów naprawy. Dla osób, które wcześniej sprawdziły warunki swojego ubezpieczenia Autocasco takie rozstrzygnięcie nie stanowi przykrej niespodzianki.

Franszyza integralna zwykle nie jest wyższa od 500 zł

Ograniczenie minimalnej wysokości odszkodowania (tzw. franszyza integralna) jest standardowym elementem polis Autocasco. Ubezpieczyciele stosują wspomniane rozwiązanie ze względu na spore koszty operacyjne, które byłyby związane z likwidacją dużej liczby drobnych szkód. Warto zdawać sobie sprawę, że powszechna rezygnacja z franszyz integralnych w dłuższej perspektywie skutkowałaby wzrostem składek płaconych przez wszystkich posiadaczy AC. Minimalne limity odpowiedzialności ubezpieczyciela chronią również klientów przed łatwą utratą zniżki za bezszkodowość.

Zasady działania franszyzy integralnej są dość proste. Szkoda, której wartość nie przekracza limitu ustalonego przez ubezpieczyciela w całości musi zostać pokryta przez klienta. Przykładowy zakład ubezpieczeń nie zapłaci za uszkodzenie lusterka wstecznego jeśli naprawa kosztuje 450 zł, a franszyza integralna wynosi 500 zł. Trzeba nadmienić, że ten sam klient otrzymałby całość należnego odszkodowania po zgłoszeniu szkody, która została wyceniona na 550 zł. Jak widać, w przypadku franszyzy integralnej szacunek kosztów naprawy ma kluczowe znaczenie.

Po przeanalizowaniu rynkowej oferty polis AC okazuje się, że przykładowa stawka franszyzy integralnej (500 zł) jest często stosowana. Właśnie taki minimalny limit swojej odpowiedzialności ustaliło sześciu wiodących ubezpieczycieli. Tylko jedna z uwzględnionych firm (Benefia) przewidziała nieco wyższą stawkę franszyzy integralnej. Trzeba również zwrócić uwagę, że trzy analizowane zakłady ubezpieczeniowe w ramach polisy AC zrezygnowały z określenia minimalnej wartości szkody (patrz poniższa tabela). Firmy AXA, Generali oraz Warta w ramach Autocasco pokrywają nawet niewielkie koszty napraw. Informacje na temat polis oferowanych przez tych ubezpieczycieli można znaleźć po wpisaniu w wyszukiwarce takich fraz jak: ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie auta, tanie OC i porównywarka OC.

Porównanie stawek franszyzy integralnej, które w ramach polis Autocasco ustalili wiodący ubezpieczyciele

Nazwa ubezpieczyciela - nazwa polisy AC Wysokość franszyzy integralnej Dodatkowe informacje
Allianz/Allianz Direct Autocasco 500 zł -
Aviva/Aviva Direct Ubezpieczenie AC stawka franszyzy integralnej jest podawana w polisie -
AXA Direct Ubezpieczenie OC + AC ubezpieczyciel nie stosuje franszyzy integralnej -
Benefia/Benefia24 Program eMOTO 700 zł -
Compensa Ubezpieczenie Autocasco 500 zł -
Concordia Concordia Auto 100 zł (dotyczy szkód w szybach) oraz 400 zł (dotyczy pozostałych szkód) Franszyza integralna nie obowiązuje, jeżeli uszkodzenia wnętrza pojazdu były związane z transportem chorej osoby.
Generali/Generali Direct AC ubezpieczyciel nie stosuje franszyzy integralnej -
InterRisk Pakiet Auto 500 zł Franszyza integralna nie obowiązuje, jeżeli uszkodzenia wnętrza pojazdu były związane z transportem chorej osoby.
Liberty Direct Ubezpieczenie Autocasco (wariant Standard i Premium) 200 zł -
LINK4 Ubezpieczenie AC 500 zł Franszyza integralna nie dotyczy szkód w bagażu podręcznym i fotelikach dla dzieci.
Proama Ubezpieczenie AC 500 zł -
PZU Autocasco 500 zł Podana stawka dotyczy samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o ładowności nieprzekraczającej 2 ton. Franszyza integralna nie obowiązuje, jeżeli uszkodzenia wnętrza pojazdu były związane z transportem chorej osoby.
UNIQA Ubezpieczenie Auto Casco 400 zł -
Warta Ubezpieczenie Autocasco (pakiet Standard i Komfort) ubezpieczyciel nie stosuje franszyzy integralnej -

Udział własny może być bardziej kosztowny.

Franszyza integralna dość często jest mylona z udziałem własnym (zwanym też franszyzą redukcyjną). Zastosowanie udziału własnego sprawia, że klient musi samodzielnie pokryć ustaloną część każdej szkody (np. 5%). Firmy ubezpieczeniowe dzięki wprowadzeniu takiej partycypacji w kosztach chcą skłonić klientów do większej dbałości o pojazd.

Franszyza redukcyjna jest określana w formie kwotowej, procentowej lub kwotowo - procentowej (np. 10%, nie mniej niż 500 zł). Kierowcy, którzy w razie potrzeby chcą uzyskać odszkodowanie pokrywające całość szkody powinni zainteresować się możliwością wykupienia franszyzy redukcyjnej. Takie rozwiązanie nieuchronnie podnosi składkę polisy Autocasco. Koszt związany z wykupem zależy między innymi od tego, jaki poziom standardowego udziału własnego przewidział ubezpieczyciel. Całkowite lub częściowe wykupienie franszyzy redukcyjnej to popularna opcją. Proponują ją niemal wszystkie zakłady ubezpieczeniowe. W przypadku franszyzy integralnej sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Trzeba zdawać sobie sprawę, że firma oferująca polisę AC, która ustaliła minimalną wartość szkody nie będzie chciała obniżyć tej kwoty.

Tagi:

Komentarze